«Διχτυ» προστασιας για τους ανασφαλιστους

Με εισοδηματικά κριτήρια για την δωρεάν πρόσβαση στα φάρμακα

Ένα «δίχτυ» προστασίας για τους ανασφάλιστους, αλλά και για τους πρόσφυγες και μετανάστες που αναζητούν περίθαλψη στη χώρα μας, προσδοκά να δημιουργήσει το Υπουργείο Υγείας, μέσω των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών του. Το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας, δηλαδή οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, περιγράφονται στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης, που εκδόθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, 4 Απριλίου.
 
Στην απόφαση προβλέπεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας, καθώς και η παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους μη άμεσα ή μη έμμεσα ασφαλισμένους σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, σε όσους έχουν απολέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις και δεν δικαιούνται παροχών υγείας λόγω οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας, όπως τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ή παράτασης της ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ανασφάλιστων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να γίνει χρήση του παρόντος συστήματος πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας μόνον εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας, που χρήζει άμεσης νοσηλευτικής ή συνεχούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ή εγκυμοσύνη, μη καλυπτόμενα από την ασφάλιση.
 
Οι δικαιούχοι των παροχών, που υπόσχεται η νέα νομοθετική πρωτοβουλία, θα πρέπει να κατέχουν ΑΜΚΑ, από όπου, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», θα πραγματοποιείται η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας και κάλυψης αυτών και των μελών της οικογενείας τους, καθώς και κάθε τυχόν μεταβολή της. Τα πρόσωπα, που δε διαθέτουν και αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ, όπως οι πρόσφυγες και μετανάστες, θα δικαιούνται του συνόλου των παροχών με την κατοχή και επίδειξη της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού. Η διάρκεια ισχύος της Κ.Υ.Π.Α. θα είναι 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, ενώ η Κ.Υ.Π.Α. των δικαιούχων γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία θα ισχύει για ένα έτος.

Τα οικονομικά κριτήρια για πρόσβαση στη φαρμακευτική περίθαλψη

Σε ό,τι αφορά στη φαρμακευτική περίθαλψη, το Υπουργείο Υγείας θεσπίζει οικονομικά κριτήρια, με βάση τα οποία απολύτως δωρεάν πρόσβαση στα φάρμακα θα έχουν οι ακραία φτωχοποιημένες ομάδες του πληθυσμού, ενώ οι υπόλοιποι ανασφάλιστοι θα καταβάλλουν ένα ποσό συμμετοχής, όπως οι ασφαλισμένοι. Για την ακρίβεια, οι βασικές κατηγορίες δικαιούχων που εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική αγωγή είναι οι εξής:
 
Α) Άτομα και οικογένειες των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 2.400 ευρώ για μεμονωμένο άτομο και των 3.600 ευρώ για το ζευγάρι ή για το μεμονωμένο άτομο με ένα εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), προσαυξανόμενο κατά 600 ευρώ για κάθε περαιτέρω εξαρτώμενο μέλος (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο) της οικογένειας. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο ή μετά από καταγγελία του συμφώνου συμβίωσης) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
 
Β) Άτομα με αναπηρία κάτω του 67% ή άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων και των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο), με την προσκόμιση της γνωμάτευσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή ιατρικής βεβαίωσης από Δημόσια Δομή με την οποία πιστοποιείται η χρονιότητα της πάθησης.

Επίσης, άτομα, τα οποία κατά τη δημοσίευση της απόφασης κατέχουν νόμιμα Ατομικό Βιβλιάριο Οικονομικά Αδυνάτου ή Ανασφάλιστου, μετά τη λήξη της ισχύος του Βιβλιαρίου και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση, εφόσον το πραγματικό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 6.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για τον/την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας (ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο).

Επιπλέον κριτήρια η ακίνητη περιουσία και οι τραπεζικές καταθέσεις του ανασφάλιστου

Εκτός όμως από τα εισοδηματικά κριτήρια, τίθενται ως κριτήρια και η ακίνητη περιουσία του ανασφάλιστου, αλλά και οι τραπεζικές καταθέσεις. Έτσι, για να εξαιρεθεί κανείς από οποιαδήποτε συμμετοχή στη δαπάνη των φαρμάκων, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ για μεμονωμένο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος. Επιπρόσθετα, το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αντίστοιχου ορίου εισοδήματος. Για την πιστοποίηση της πλήρωσης ή μη των παραπάνω οικονομικών κριτηρίων απαιτείται η υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ενώ η ΗΔΙΚΑ προβαίνει σε διασταυρώσεις μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, που δημιουργείται για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Κωνσταντίνος Μαυροματίδης
 
«Το θετικό είναι ότι καλύπτει τους πάντες»

Καταρχήν θετικός έναντι της παραπάνω νομοθετικής παρέμβασης για τους ανασφάλιστους, εμφανίστηκε μιλώντας στον «ΠτΘ» ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας και προσωρινός διοικητής του Νοσοκομείου Κομοτηνής, κ. Κωνσταντίνος Μαυροματίδης. «Το θετικό είναι ότι καλύπτει τους πάντες», σημείωσε αρχικά, εκτιμώντας πως το νέο σύστημα είναι πιο δίκαιο σε σχέση με το προηγούμενο. Εστιάζοντας στα της φαρμακευτικής περίθαλψης, παρατήρησε πως το νέο καθεστώς είναι δυσμενέστερο για μια σειρά ανασφάλιστους, που μέχρι τώρα αποκτούσαν απόλυτα δωρεάν πρόσβαση στα φάρμακα, εφόσον δήλωναν ανασφάλιστοι, και πλέον θα καλούνται να καταβάλλουν συμμετοχή. «Εμείς είχαμε ανθρώπους που είχαν και 25.000 ευρώ φορολογική δήλωση και ήταν δωρεάν», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί να είναι ανασφάλιστος κάποιος, επειδή δεν πλήρωσε το ΤΕΒΕ του, και να έρχεται με 25.000 εισόδημα και να είναι με τον τρόπο αυτό ασφαλισμένος». Επιπλέον, διέκρινε ότι με την επιβολή της συμμετοχής θα αποθαρρυνθούν όσοι έκαναν αλόγιστη χρήση φαρμάκων, εκμεταλλευόμενοι τη δωρεάν πρόσβαση σε αυτά.
 
Σε ό,τι αφορά το φαινόμενο με τους ανασφάλιστους στον νομό μας, ο κ. Μαυροματίδης αναγνώρισε ότι είναι πολύ διογκωμένο τα τελευταία χρόνια, αφενός λόγω της εκτόξευσης της ανεργίας και των δυσμενών επιπτώσεων της οικονομικής καχεξίας κι αφετέρου γιατί διαχρονικά υπήρχε μεγάλος αριθμός προνοιακών από συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες. «Είναι άλλο να μην έχεις εισόδημα και άλλο να έχεις και να κοροϊδεύεις, επειδή σε ονόμασαν προνοιακό για παράδειγμα», σχολίασε σχετικά με νόημα.

Ανησυχία για τυχόν προβλήματα στο μεταβατικό διάστημα μέχρι την 1η Ιουνίου

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα οριζόμενα σχετικά με τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουνίου, ώστε να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων των συναρμόδιων Υπηρεσιών. Ο κ. Μαυροματίδης εξέφρασε την ανησυχία του για τυχόν πρακτικά προβλήματα, που μπορεί να ανακύψουν στο μεταβατικό αυτό διάστημα κατά τη συνταγογράφηση και την κατά παράδοση των φαρμάκων στους ανασφάλιστους, που καλύπτονταν με το προηγούμενο καθεστώς και δεν είναι ξεκάθαρο αν θα εξαιρούνται ή όχι της συμμετοχής στο μέλλον. 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.