Αυξανεται κατα 3,5 εκατ. το ποσο δανειου στους παλιννοστουντες

Με κοινή απόφαση που υπογράφουν οι Υπουργοί Εσωτερικών κ. Βάσω Παπανδρέου και Εθνικής Οικονομίας κ. Γιάννος Παπαντωνίου, κατά 3,5 εκατομμύρια, δηλαδή από 11,5 εκατομμύρια δραχμές σε 15 εκατομμύρια αυξάνεται το ποσό δανειοδότησης στους ομογενείς Έλληνες παλιννοστούντες, ενώ η αποπληρωμή των δανείων θα γίνει με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου 25.000 παλιννοστούντες. Όσον αφορά στην αποπληρωμή των δανείων, αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική διάρκειά τους ορίζεται σε δεκαπέντε χρόνια και η εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η πρώτη δόση του δανείου θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις μήνες το αργότερο μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η ρύθμιση αφορά και εκείνους που είχαν ήδη ζητήσει δάνειο από το Μάρτιο του 2000 οπότε και υπεγράφη η πρώτη υπουργική απόφαση.

Στην υπουργική απόφαση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «τα δάνεια που έχουν ήδη χορηγηθεί μπορούν να προσαυξάνονται μέχρι του ποσού των 15 εκατομμυρίων δραχμών. Το νέο συμπληρωματικό δάνειο, θα χορηγήσει η δανειοδότρια τράπεζα που είχε προβεί στην έγκριση του αρχικού δανείου».

Πρέπει να σημειώσουμε ότι για την επιπλέον δωρεάν κρατική αρωγή που προκύπτει από την αύξηση του ποσού στα 15 εκατ. θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1,25 δις δρχ. για τα επόμενα τρία χρόνια. Για την επιδότησή του επιτοκίου η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον λογαριασμό που δημιουργείται από παρακράτηση επί των χορηγήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο λογαριασμός αυτός επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό μόνο σε περίπτωση ελλειμματικότητάς του και για το λόγο αυτό τυχόν επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού δεν μπορεί να εκτιμηθεί.

Σήμερα ο ΠτΘ συνομίλησε με τον Διευθυντή του ΕΙΥΑΠΟΕ κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, ο οποίος τοποθετήθηκε σχετικά με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας για την αύξηση του ποσού δανείου στους παλιννοστούντες, αλλά έδωσε και μία εικόνα όσον αφορά την στεγαστική αποκατάσταση των ομογενών Ελλήνων παλιννοστούντων στην περιοχή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ της Κομοτηνής.

«Η αύξηση του ποσού δανείου σε 15 εκ. δρχ. που χορηγείται σε κάθε οικογένεια» σύμφωνα με τον κ. Θ. Παπαδόπουλο, «είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο αποτέλεσε αίτημα των ομογενών Ελλήνων που επιτέλους ικανοποιείται. Εξάλλου, αυτή η απόφαση θα βοηθήσει τόσο τους ομογενείς που θέλουν να κτίσουν το δικό τους σπίτι στα οικόπεδα που τους παραχωρεί το Ίδρυμα και να τα ολοκληρώσουν με αυτά τα λεφτά που επιπλέον δίνονται», ενώ σημείωσε ότι «θα απελευθερώσει και την αγορά κατοικίας, διότι το επιπλέον ποσό των 3,5 εκατ. θα βοηθήσει πολλούς ομογενείς Έλληνες παλιννοστούντες στα έξοδα αγοράς μιας κατοικίας».

Επίσης ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε και την άλλη σημαντική πλευρά αυτής της απόφασης, η οποία προβλέπει το εξής: «Τα λεφτά αυτά μπορούν να τα πάρουν αναδρομικά και οι ομογενείς που μέχρι σήμερα έχουν πάρει το δάνειο».

Ως απαραίτητη προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις, όπως μας μετέφερε ο κ. Παπαδόπουλος είναι «το σπίτι που αγοράζουν ή κατασκευάζουν, να αξίζει τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να πάρουν, κυρίως οι παλιοί που έχουν αγοράσει ήδη κάποια σπίτια που η αξία τους ήταν στα χρήματα που έχουν ήδη πάρει. Είναι προφανές ότι αυτοί οι ομογενείς δεν δικαιούνται το επιπλέον ποσό.

Όμως αυτοί που είχαν αγοράσει ή κατασκευάσει σπίτι μεγαλύτερης αξίας από τα χρήματα που έχουν πάρει και μέχρι τα 15 εκ., δικαιούνται να πάρουν το συμπληρωματικό δάνειο»
.

Το ΕΙΥΑΠΟΕ έχει αναστείλει την έκδοση των βεβαιώσεων ούτως ώστε να μπορέσει να ενσωματώσει αυτή την καινούρια εξέλιξη στις βεβαιώσεις και να αποτρέψει την ταλαιπωρία των ομογενών, με την έκδοση των δύο βεβαιώσεων.

Εξάλλου ο Διευθυντής του ΕΙΥΑΠΟΕ κ. Θ. Παπαδόπουλος ελπίζει ότι πολύ σύντομα όταν θα ‘ρθεί η συγκεκριμένη εγκύκλιος των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας το Ίδρυμα θα προχωρήσει αμέσως στην υλοποίησή της.

Σχετικά με την στεγαστική αποκατάσταση των ομογενών Ελλήνων Παλιννοστούντων, ο κ. Θ. Παπαδόπουλος, μετέφερε τα εξής: «Στην περιοχή της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ θα χτιστούν περίπου 700 σπίτια. Για την περιοχή της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ στην Κομοτηνή μέχρι στιγμής έχουν υποβάλλει αίτηση 400 ομογενείς και έχουμε χορηγήσει 276 δάνεια. Σε 146 ανέρχεται ο αριθμός αυτών που έχουν πάρει και την δεύτερη δόση του δανείου, ενώ ακόμα κανένας δεν έχει πάρει το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής που στην ουσία είναι η τρίτη δόση του δανείου, η οποία δίνεται όταν το σπίτι είναι ολοκληρωμένο», και πρόσθεσε «αυτή τη στιγμή για το Νομό Ροδόπης στο σύνολο έχουμε 420 αιτήσεις ομογενών, από τις οποίες έχουμε εκδόσει 380 βεβαιώσεις για δάνεια (όλες τις μορφές του δανείου). Οι 237 από αυτούς έχουν πάρει ήδη και την δεύτερη δόση του δανείου και οι 58 έχουν πάρει και την κρατική αρωγή».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Θ. Παπαδόπουλου, «η υλοποίηση του στεγαστικού προγράμματος σε μορφή δανειοδότησης σαφές και είναι καλύτερη από την προηγούμενη μορφή στεγαστικής αποκατάστασης ομογενών Ελλήνων παλιννοστούντων, διότι μέσα σε 1,5 χρόνο που υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα έχουν μπει σε διαδικασία αποκατάστασης 1.400 οικογένειες ομογενών στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και είναι περίπου 100 οικογένειες περισσότερες από αυτές που είχαν αποκατασταθεί στεγαστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Είναι σαφές ότι η μέθοδος αυτή είναι η πιο ταχεία όσον αφορά την στεγαστική αποκατάσταση των ομογενών, παράγει και καλύτερα αποτελέσματα διότι οι ίδιοι οι ομογενείς είναι συμμέτοχοι στη διαδικασία παραγωγής κατοικίας και βάζουν την δική τους προσωπική θέληση και βούληση, τί σπίτι θέλουν να φτιάξουν για τον εαυτό τους»
.

Εν κατακλείδι, ο κ. Θ. Παπαδόπουλος μας μίλησε για τις υποδομές στην περιοχή της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ: «Οι υποδομές θα ενταχθούν στο Γ΄ ΚΠΣ. Όσον αφορά στην περιοχή της Κομοτηνής, οι μελέτες ήδη είναι έτοιμες, τα τεχνικά δελτία έχουν υποβληθεί. Υπάρχει και η δέσμευση του Περιφερειάρχη κ. Άρη Παπαδόπουλου για την χρηματοδότηση της τάξης 1,5 δις εκατ. δρχ. της τάξης από το ΠΕΠ της ΑΜ-Θ.»

Ο κ. Θ. Παπαδόπουλος θεωρεί ότι «μέσα στο έτος θα είμαστε σε θέση να δημοπρατηθούν και τα έργα στην περιοχή της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ. Οπότε του χρόνου τέτοια εποχή με το καλό οι πρώτοι κάτοικοι να έχουν μπει στα σπίτια τους».

Μαρία Παπαδοπούλου

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.