265 δις για αγροτικη αναπτυξη – ανασυγκροτηση

Αρχίζει η υλοποίηση των μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου», που αφορά επενδύσεις στη μεταποίηση και την Εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 777,46 εκατ. ΕΥΡΩ. (265 δις. δρχ.) και όπως τόνισε ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γιώργος Ανωμερίτης, «πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεως στο επίπεδο μεταποίησης και εμπορίας του πρωτογενούς γεωργικού προϊόντος, με κύριους στόχους τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της υγιεινής των προϊόντων, την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών».

Στο πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ενταχθούν 800-1000 επενδύσεις ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων.

1. ΚΡΕΑΣ: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός σφαγείων μονάδων μεταποίησης κρέατος, μονάδων παραγωγής κρεατοσκευσμάτων κ.λ.π.

2. ΓΑΛΑ: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τυροκομείων, μονάδων παραγωγής γιαούρτης, μονάδων επεξεργασίας γάλακτος και αξιοποίησης προϊόντων – υποπροϊόντων αυτού, μονάδων παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ κ.λ.π.

3. ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης, συσκευασίας και επεξεργασίας αυγών. Ίδρυση και εκσυγχρονισμός σφαγείων πουλερικών και μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών-στρουθοκαμήλων –κουνελιών. Σύγχρονα δίκτυα διακίνησης ζωϊκών προϊόντων.

4. ΜΕΛΙ: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίησης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

5. ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων αναπήνισης κουκουλιών και αξιοποίησης προϊόντων σηροτροφίας.

6. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών χώρων και ξηραντηρίων δημητριακών – μονάδων αποφλοίωσης, λείανσης κ.λ.π. ρυζιού.

7. ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων, συγχώνευση ελαιοτριβείων. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων-συσκευαστηρίων ελαιολάδου. Εκσυγχρονισμός – μετεγκατάσταση πυρηνελουργέιων, ραφιναριών ελαιολάδου και σπορελαιουργείων χωρίς αύξηση δυναμικότητας.

8. ΟΙΝΟΣ: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός οινοποιείων χωρίς αύξηση δυναμικότητας και μονάδων μεταποίησης για παραγωγή ξυδιού κ.λ.π. από οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών.

9. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός μονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης και αποθήκευσης οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων, μεταποίησης βιομηχανικής τομάτας, φρούτων, εσπεριδοειδών, λαχανικών, ξηρών καρπών, σύκων-σταφίδων, πατάτας και επιτραπέζιων ελαιών.

10. ΑΝΘΗ: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων μεταποίησης και εμπορίας.

11. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων παραγωγής ζωοτροφών και μονάδων εμπορίας αυτών.

12. ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού.

13. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός μονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγής αιθέριων ελαίων.

Σε όλους τους ανωτέρω τομείς, ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι δράσεις που αφορούν προστασία του περιβάλλοντος και προστασία του καταναλωτή.

Υφιστάμενοι περιορισμοί στις επιμέρους δράσεις και δυναμικότητες αναφέρονται αναλυτικά στην Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών – Εθν. Οικονομίας και Γεωργίας.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων επιλέξιμου προϋπολογισμού από 80 χιλ. ΕΥΡΩ μέχρι 20 εκατ. ΕΥΡΩ.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων διαφοροποιείται κλιμακούμενο από 50% για επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου προϋπολογισμού ή τμήματος επιλέξιμου προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 1,5 εκατ. ΕΥΡΩ, 45% για το τμήμα επιλέξιμου προϋπολογισμού από 1,5 εκατ. ΕΥΡΩ μέχρι 3,0 εκατ. ΕΥΡΩ, 40% για το τμήμα των επενδύσεων από 3,0 εκατ. ΕΥΡΩ μέχρι 6,0 ΕΥΡΩ και 35% για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των 6,0 εκατ. ΕΥΡΩ.

Φορείς επενδυτικών σχεδίων μπορεί να είναι Φυσικά πρόσωπα, Εταιρίες κάθε μορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε μορφής, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΟΤΑ 1ου ή 2ου βαθμού), Εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ και Συνεταιρισμοί, Αναπτυξιακές Εταιρίες.

(1. Οδηγός Εφαρμογής, 2. Φάκελος Υποβολής Πρότασης, 3. Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπου Υποβολής Πρότασης) από το Υπ. Γεωργίας –καθώς και από τις οικείες Περιφέρειες, και τις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή μέσω των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων του Υπ. Γεωργίας.

Οι αιτήσεις-μελέτες θα υποβάλλονται, μετά από πρόσκληση που θα δημοσιεύεται στον τύπο σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας 15 ημέρες πριν την έναρξη υποδοχής κάθε περιόδου όπως ορίζεται στην πιο πάνω μνημονευόμενη ΚΥΑ και σε δύο περιόδους κατ’ έτος. Για το τρέχον έτος και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 της ΚΥΑ η έναρξη υποβολής θα καθοριστεί με ανακοίνωσή μας εντός του Σεπτεμβρίου.

Τα επενδυτικά σχεδία θα εγκρίνονται κατ’ αρχήν από Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων η οποία συστήνεται για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Υπ. Γεωργίας και η οποία θα εξετάζει όλα τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται σε κάθε περίοδο με κριτήρια (α) επιλεξιμότητας της πρότασης, (β) φερεγγυότητας – βιωσιμότητας του φορέα της επένδυσης, (γ) βιωσιμότητας του προτεινόμενου σχεδίου.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.