«Καμπανακι» απο Ε.Ε. για τις καθυστερησεις πληρωμων του Δημοσιου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατακρίνει την Ελλάδα για τις διαδικασίες που ακολουθεί στις πληρωμές προς τρίτους.

Όπως φαίνεται το ελληνικό Δημόσιο ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πρακτική όταν είναι να πληρώσει, σε αντίθεση με τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι εάν δεν πληρώσουν στην ώρα τους φόρους, τέλη, εισφορές κ.λπ. επιβαρύνονται αφενός με επιτόκια και πρόστιμα και αφετέρου με κατασχέσεις.

Για το ελληνικό Δημόσιο δεν ισχύουν όμως τα ανωτέρω. Μπορεί να πληρώνει όποτε θέλει και μάλιστα εάν κάποιος θέλει να πληρωθεί άμεσα (δηλαδή σε διάστημα 30 ή 60 ημερών) πρέπει να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα.

Ετσι λοιπόν η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα λόγω πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων που προβλέπονται στην οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ). Οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, εμποδίζουν την ανάπτυξή τους και περιορίζουν τόσο την ανθεκτικότητά τους, ιδίως στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο, όσο και την ικανότητά τους να γίνουν πιο πράσινες και ψηφιακές.

Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία), δίνοντας το καλό παράδειγμα στην καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μεταξύ 2010 και 2020, η Ελλάδα θέσπισε κανόνα που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω κανονιστική ρύθμιση συνιστά παραβίαση των ενωσιακών κανόνων όπως ερμηνεύονται από το Δικαστήριο της Ε.Ε., ιδίως στην απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση C-555/14. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το εν λόγω κράτος-μέλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα χρέη του Δημοσίου προς τρίτους και προμηθευτές το πρώτο τρίμηνο του έτους παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα ανέρχονταν σε 2,540 δισ. ευρώ (μαζί με τα χρέη σε εφορίες).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.