e- Κληρονομια: Τελος το «μπλοκαρισμα» στην Εφορια

Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ MyProperty και για τις δηλώσεις για τον φόρο κληρονομιάς

 Λειτούργησε το σύστημα για  τις μεταβιβάσεις και τις γονικές δωρεές, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ένωσης συμβολαιογράφων Θράκης κ. Χ. Τερζίδης

Ηλεκτρονικά πλέον θα γίνονται και οι δηλώσεις για τον φόρο κληρονομιάς και έτσι οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται πλέον για καμία υπόθεση φορολογίας κεφαλαίου να προσέρχονται στις εφορίες. Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι διεκπεραιώσεις υποθέσεων κληρονομιάς κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων από το γραφείο των συμβολαιογράφων, μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ MyProperty. Να σημειώσουμε ότι η πλατφόρμα αυτή ήδη λειτουργεί για τις μεταβιβάσεις ακινήτων αλλά και γονικών παροχών και δωρεών.

 Μετά τις μεταβιβάσεις και τις γονικές παροχές και ο φόρος κληρονομιάς θα δηλώνεται  ηλεκτρονικά

Όπως ανέφερε στο «Ε» ο πρόεδρος της Ένωσης Συμβολαιογράφων Θράκης κ. Χρήστος Τερζίδης το πρόσημο είναι θετικό από την λειτουργία της πλατφόρμας σ’ ότι  αφορά τις δηλώσεις για τις μεταβιβάσεις και τις  γονικές παροχές: «Επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των υποθέσεων με τις μεταβιβάσεις ακινήτων και γονικών παροχών και δωρεών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Πριν την λειτουργία της πλατφόρμας περιμέναμε επί μήνες για την διεκπεραίωσή τους. Υπήρχε αδυναμία εξυπηρέτησης από τις ΔΟΥ. Αυτό έχει εκλείψει όμως όπως  και στις μεταβιβάσεις έτσι και στον φόρο κληρονομιάς υπάρχει ένα κενό στο ζήτημα του ελέγχου. Αυτά που υποβάλλονται δεν ελέγχονται κατά την υποβολή αλλά μετά από ένα 2μηνο ή δειγματοληπτικά. Έτσι αν διαπιστωθεί  κάποια αναντιστοιχία προβλέπεται μια άλλη διορθωτική διαδικασία».

Ο κ. Τερζίδης πρόσθεσε πως έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση με το ζήτημα της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου που είναι προαπαιτούμενο τόσο για κτήρια όσο και για τα αδόμητα προκειμένου να γίνει μεταβίβαση: «Ειδικά με το θέμα αυτό η διαδικασία έχει γίνει πιο σύνθετη. Το δημόσιο δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει…».

Ξεκινά  η e- κληρονομιά

Η ΑΑΔΕ έχει εκδώσει αναλυτικό οδηγό κληρονομιών, με απαντήσεις στις συνηθισμένες απορίες των φορολογουμένων.

Να σημειώσουμε ότι στις κληρονομιές, το αφορολόγητο είναι 150.000 ευρώ και στη συνέχεια εφαρμόζεται κλίμακα με συντελεστές 1% από τις 150.000 και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, 5% από το ποσό των 300.000 ευρώ και μέχρι τις 600.000 ευρώ, ενώ για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 10%.

Ο φόρος κληρονομιάς επιβάλλεται σε κάθε περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε ημεδαπούς ή σε αλλοδαπούς, καθώς και στην κινητή περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό και ανήκει σε Έλληνα ή σε αλλοδαπό υπήκοο που είχε την κατοικία του στην Ελλάδα. Υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς είναι ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του.

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονομιάς;

Η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται μέσα σε 9 μήνες από τον θάνατο, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα ή μέσα σε ένα χρόνο, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στο εξωτερικό ή οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι διέμεναν κατά τον χρόνο θανάτου στο εξωτερικό. Η προθεσμία αρχίζει κατά κανόνα από: – το θάνατο του κληρονομουμένου, – τη δημοσίευση της διαθήκης ή – τη δημοσίευση στον τύπο της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια ή – τον θάνατο του υπόχρεου σε δήλωση, αν αυτός δεν υπέβαλε δήλωση ή – τη λήξη της αναβολής όταν υπάρχει μετάθεση του χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης (λόγω επιδικίας, συνένωσης της επικαρπίας με την ψιλή κυριότητα, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων, κ.λπ.).

Ποια είναι τα αφορολόγητα ποσά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας με κληρονομιά ή γονική παροχή;

Η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι 200.000€ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 250.000€ για έγγαμο, η οποία προσαυξάνεται κατά 25.000€ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000€ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα. Επίσης, χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000€ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 100.000€ για κάθε έγγαμο, προσαυξανόμενη κατά 10.000€ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 15.000€ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα. Τα παραπάνω ποσά ισχύουν για την απόκτηση πρώτης κατοικίας με κληρονομιά και με γονική παροχή. Ειδικά, η προσαύξηση για τα ανήλικα τέκνα, όσον αφορά στον φόρο κληρονομιάς ισχύει, εφόσον στον κληρονόμο περιέρχεται μία μόνο κατοικία ή ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.

Φορολογείται η κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό;

Απαλλάσσεται από τον φόρο κληρονομιάς (και όχι από τον φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής) η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα στο όνομα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων από κοινού, καθώς και οι κοινοί λογαριασμοί λοιπών χρηματοπιστωτικών προϊόντων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από την κατοικία των συνδικαιούχων, μετά τον θάνατο οποιουδήποτε εξ αυτών, για όλους τους επιζώντες συνδικαιούχους, στους οποίους περιέρχεται αυτοδίκαια, και μέχρι τον τελευταίο από αυτούς. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για χρηματικές καταθέσεις και λογαριασμούς που τηρούνται σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη.

Πώς φορολογείται η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών;

Η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών (πλην αυτών που μεταφέρονται μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για τα οποία ισχύει αφορολόγητο 800.000 ευρώ), φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στην Α’ κατηγορία, είκοσι τοις εκατό (20%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στη Β’ κατηγορία και σαράντα τοις εκατό (40%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.