Υπεγραφη η ΚΥΑ για τους βοσκοτοπους

Χωρίζει τη χώρα σε εννιά Χωρικές Ενότητες - Βασική έννοια για την αναλογία κατανομής βοσκοτόπων η Μονάδα Μεγάλων Ζώων

Τέλος στην παραφιλολογία και στο θολό τοπίο που επικρατούσε στη στάση και τις διαδικασίες που θα ακολουθούσε τελικά το ΥΠΑΠΕΝ γύρω από το θέμα των βοσκότοπων έβαλε το υπουργείο με την υπογραφή σχετικής ΚΥΑ που έδωσε χθες στη δημοσιότητα και αναμένεται να ισχύσει από την έκδοση της στο ΦΕΚ.
 

Αναλογία κατανομής βοσκοτόπων

 
Σύμφωνα με την απόφαση η χώρα διαιρείται σε 9 Χωρικές Ενότητες (Χ.Ε.), μια εκ των οποίων συμπίπτει με την έκταση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξαιρουμένων της Σαμοθράκης και της Θάσου που υπάγονται στη Χωρική Ενότητα της Νησιωτικής Ελλάδας.
 
Βασική έννοια της απόφασης είναι η Μονάδα Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) με την αναλογία κατανομής βοσκοτόπων να ορίζεται ως ο αριθμός ΜΜΖ που μπορούν να βοσκήσουν σε 10 στρέμματα βοσκότοπου.
 
 
Η αντιστοίχιση των μονάδων ζώων σε MMZ, ανάλογα με το είδος και την ηλικία του ζώου, γίνεται με τις ακόλουθες σχέσεις:

α) Ένα πρόβατο ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου = 0,15 ΜMΖ
β) Μία αίγα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου = 0,15 ΜMΖ
γ) Ένα βοοειδές κάτω των 6 μηνών ανεξαρτήτως φύλου = 0,20 ΜΜΖ
δ) Ένα βοοειδές από 6 έως 24 μηνών ανεξαρτήτως φύλου = 0,6 ΜMΖ
ε) Ένα βοοειδές άνω των 24 μηνών ανεξαρτήτως φύλου = 1,0 ΜMΖ
στ) Μία χοιρομητέρα = 0,5 ΜMΖ
ζ) Ένας κάπρος ή ένα παράγωγο χοιρίδιο = 0,3 ΜΜΖ
η) Ένας ιπποειδές ηλικίας άνω των 6 μηνών = 1,0 ΜMΖ
 
Η αναλογία κατανομής βοσκοτόπων ανά Χ.Ε. υπολογίζεται ως το πηλίκο των ΜΜΖ της κάθε Χ.Ε. προς την επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της κάθε Χ.Ε. ενώ η μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας υπολογίζεται ως το πηλίκο των ΜΜΖ της χώρας προς την επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων της χώρας και επιπλέον καθορίζεται ελάχιστη αναλογία κατανομής βοσκότοπου για όλη την ηπειρωτική Χώρα (στην οποία περιλαμβάνεται η Χ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), κατά 15% υψηλότερη από τη μέση αναλογία κατανομής βοσκοτόπων της χώρας.
 

 
Κριτήρια και κανόνες κατανομής βοσκοτόπων

 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης κατά προτεραιότητα κατανέμεται η απαραίτητη έκταση βοσκότοπου σε κτηνοτρόφους που συμμετέχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, από τα οποία προβλέπεται η χρήση βοσκοτόπου, με αναλογία κατανομής εντός των ορίων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα μέτρα.
 
Προτεραιότητα χρήσης των βοσκότοπων έχουν οι κτηνοτρόφοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή μέλη συνεταιρισμών που διατηρούν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, στην οποία βρίσκεται ο βοσκότοπος.
 
Σε περίπτωση ύπαρξης περίσσειας βοσκότοπου σε Τοπική/Δημοτική Κοινότητα του οικείου Δήμου, το πλεόνασμα διατίθεται κατά προτεραιότητα, σε κτηνοτρόφους των όμορων Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων. Αν συνεχίζει να υπάρχει περίσσεια, το πλεονάζον τμήμα μπορεί να κατανεμηθεί και σε κτηνοτρόφους ή μέλη συνεταιρισμών άλλων περιοχών και άλλων Δήμων όμορων ή μη, εντός των ορίων της οικείας Χ.Ε. ή του ίδιου νησιού αν πρόκειται για περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας.
 
Σε περίπτωση ελλείμματος ικανής έκτασης βοσκότοπου στην οικεία Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην εν λόγω Τοπική/Δημοτική Κοινότητα, είναι δυνατή η κατανομή βοσκότοπου από όμορες Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες. Αν συνεχίζει να υπάρχει έλλειμμα βοσκότοπου, αυτό μπορεί να καλυφθεί με κατανομή βοσκότοπου και από άλλες περιοχές που βρίσκονται στα όρια της οικείας Χ.Ε.
 
Επίσης κτηνοτρόφοι που έκαναν χρήση του ίδιου βοσκότοπου για πάνω από 3 έτη κατά την πενταετία 2010-2014, λαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ίδιες εκτάσεις εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν στην αίτησή τους ενώ στους κτηνοτρόφους που κατέχουν δικαίωμα βοσκής σε βοσκήσιμες γαίες ή μισθωμένη έκταση, κατανέμεται έκταση μόνο για το μέρος του ζωικού κεφαλαίου που δεν καλύπτεται, λαμβάνοντας υπόψη τις κατεχόμενες ΜΜΖ.
 
 

Διαδικασία κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων

 
Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι, υποβάλλουν αίτηση κατανομής επιλέξιμων
βοσκοτόπων προς τους Δήμους μέσω των πιστοποιημένων φορέων υποβοήθησης
αγροτών, αίτηση στην εφαρμογή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (αίτηση ΟΣΔΕ), η
οποία περιλαμβάνει:

  • τη θέση της μόνιμης σταβλικής εγκατάστασης,
  • τον αριθμό και το είδος των ζώων που εκτρέφουν,
  • τη θέση της σταβλικής εγκατάστασης μετακίνησης στον τόπο όπου επιθυμούν να μετακινηθούν
  • το ζωικό κεφάλαιο που θα μετακινήσουν

 
Εφόσον έχει προηγηθεί η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων του κτηνοτρόφου στο ΟΣΔΕ του τρέχοντος έτους, αυτά λαμβάνονται αυτόματα ως αίτηση κατανομής βοσκοτόπων και ελέγχονται από εκπροσώπους των δήμων σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας της οικείας περιφέρειας και εκπροσώπου του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι προβαίνουν στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων
 
Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι καλούνται από τον αρμόδιο Δήμο προκειμένου να ενημερωθούν ενυπόγραφα για την τελική κατανομή των επιλέξιμων βοσκότοπων. Η ενυπόγραφή κατανομή ενσωματώνεται στην αίτηση ΟΣΔΕ.
 
Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου μειωθεί πάνω από 30% για δυο ημερολογιακά έτη, η κατανεμημένη έκταση και το δικαίωμα χρήσης μειώνεται αναλόγως.
 
Τέλος, η διαδικασία για την κατανομή των βοσκοτόπων θα γίνεται μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.