ΠΑΜΘ: Ξεκινησε το προγραμμα για την επιτηρηση των εξωτικων νοσηματων

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, με αφορμή την έναρξη του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος για τα εξωτικά νοσήματα,  σε ανακοίνωσή της επισημαίνει τα παρακάτω:
 
Από 9/11/2017 εφαρμόζεται σε όλη την Περιφέρεια πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για την προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας από τα εξωτικά νοσήματα: Οζώδης Δερματίτιδα των βοοειδών, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών και Ευλογιά των προβάτων
1. Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει:
i.  Στην διαρκή και μόνιμη  συνεργασία μεταξύ των κτηνοτρόφων και των Κτηνιατρικών Αρχών(Κ.Α) για την  επιτήρηση, έγκαιρη διάγνωση και άμεση λήψη μέτρων για τα  παραπάνω νοσήματα 
2.  Στην συνεχή και αμφίδρομη ενημέρωση των Κ.Α, των κτηνοτρόφων και όλων των εμπλεκομένων φορέων  για την κατάσταση που επικρατεί στις γειτονικές χώρες και τους κινδύνους που μας απειλούν
3.  Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις μονάδες βοοειδών και αιγοπροβάτων της Περιφέρειας ως εξής:

Α. Βοοειδή
i.  Επιλέγονται δέκα πέντε διαφορετικές κάθε μήνα  εκτροφές και εξετάζονται σε αυτές κλινικά 20 τουλάχιστον ζώα για ύπαρξη ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων ή αλλοιώσεων. Θα εξετάζονται δηλαδή  κλινικά ανά μήνα 300 ζώα (15εκμ Χ 20 ζώα) και ετησίως 3600 ζώα.

Β. Αιγοπρόβατα
i.  Επιλέγονται δέκα πέντε διαφορετικές κάθε μήνα  εκτροφές και εξετάζονται σε αυτές κλινικά 20 τουλάχιστον ζώα για ύπαρξη ύποπτων κλινικών συμπτωμάτων ή αλλοιώσεων. Θα εξετάζονται δηλαδή  κλινικά ανά μήνα 300 ζώα(15εκμ Χ 20 ζώα) και ετησίως 3600 ζώα
ii.  Από τις μονάδες αιγοπροβάτων θα λαμβάνονται επιπλέον τέσσερα  δείγματα αίματος για ορολογική εξέταση. Θα εξετάζονται δηλαδή  ορολογικά  ανά μήνα 60 ζώα(15εκμ Χ 4 ζώα) και ετησίως 720 ζώα
4.  Το πρόγραμμα εφαρμόζεται επίσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στα νησιά μας απέναντι από τα Τουρκικά παράλια
5. Για την υλοποίηση του προγράμματος προσελήφθησαν στην Περιφέρεια ΑΜΘ 6 κτηνίατροι (εποχικό προσωπικό) με διάρκεια σύμβασης 12 μήνες  και δυνατότητα ανανέωσης όσο διαρκεί το πρόγραμμα
6. Επισημαίνουμε πως το πρόγραμμα δεν υποκαθιστά ούτε και αντικαθιστά τα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης. Ως εκ τούτου όταν  ένας  κτηνοτρόφος αντιληφθεί την ύπαρξη ύποπτων συμπτωμάτων  ή αλλοιώσεων στη μονάδα, θα πρέπει:
i.  Να καλέσει  ΑΜΕΣΑ το Αγροτικό  Κτηνιατρείο στο οποίο υπάγεται.
ii.  Να κρατήσει τα ζώα περιορισμένα στις εγκαταστάσεις και να μην τα βγάλει για βοσκή  
iii.  Απαγορεύει την είσοδο στην εκμετάλλευση ατόμων, οχημάτων, εργαλείων ξένων προς αυτή 
iv.  Αλλάζει ρούχα και υποδήματα όταν εγκαταλείπει την εκμετάλλευση και δεν επισκέπτεστε άλλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  ή σημεία συνάντησης κτηνοτρόφων.
v.  Δεν ανταλλάσει ζώα, οχήματα, εργαλεία με άλλους κτηνοτρόφους
vi. Πληροφορεί άμεσα το Κτηνιατρείο της περιοχής του , για πιθανό ύποπτο κρούσμα που παρατήρησε σε άλλα  κοπάδια ή για τυχόν παράνομες μετακινήσεις ζώντων ζώων, χορτονομής , προϊόντων ζωικής προέλευσης κλπ.
vii.  Εφαρμόζει όλες τις οδηγίες και υποδείξεις των Κτηνιατρικών Αρχών σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
 
Το παρόν πρόγραμμα, σε συνδυασμό με την συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα των Κτηνιατρικών Αρχών, των κτηνοτρόφων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εισβολής κάποιου από τα παραπάνω νοσήματα στον τόπο μας. Σε περίπτωση δε εμφάνισης ενός εξωτικού νοσήματος  η έγκαιρη διάγνωση και  η άμεση λήψη των περιοριστικών μέτρων θα συμβάλουν αποφασιστικά στην εκρίζωση του, στην προστασία του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής, του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και σε τελική ανάλυση στην οικονομία της περιοχής και της χώρας.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.