Μεσω Κ. Καραθεοδωρη η εκπονηση του επιχειρησιακου προγραμματος του Δημου Κομοτηνης

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα αναλάβει και την διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών υπηρεσιών για 24 μήνες

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ. Καραθεοδωρή θα αναλάβει να υποστηρίξει υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής τόσο στο θέμα σχεδιασμού, όσο και διοικητικής υποστήριξης, λόγω της έλλειψης προσωπικού σε αυτές.

Μέσω προγραμματικών συμβάσεων λοιπόν, που θα υπογράψει με το Δήμο Κομοτηνής, θα προχωρήσει στην συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής στην κατάρτιση, στη παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κομοτηνής 2019-2023, αλλά και στην διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου για 24 μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η δυνατότητα αυτή, τη στιγμή που δεν γίνονται προσλήψεις στις υπηρεσίες, ήταν ένας από τους κύριους λόγους που δημιουργήθηκε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, μιας και μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης μελετών, αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και γενικότερα δράσεις που επιθυμεί ένας Δήμος ακόμα και επίβλεψη έργου.

Υποστήριξη σε όλες τις φάσεις του επιχειρησιακού προγράμματος

Ειδικά για τη συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών στο θέμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κομοτηνής 2019-2023, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα προχωρήσει στην συγκέντρωση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες,  των στοιχείων που αφορούν στην υπάρχουσα κατάσταση, και θα παρέχει υποστήριξη για τη σύνταξη του σχεδίου με το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου που θα υποβληθεί στο Δήμαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή για συζήτηση και ψήφιση.

Ο Οργανισμός θα βοηθήσει στην οργάνωση και τον συντονισμό των εργασιών  της Επιτροπής Διαβούλευσης, με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, τις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τις ενώσεις πολιτών και την κοινωνία των πολιτών, αλλά και στον σχεδιασμό του αναγκαίου επικοινωνιακού προγράμματος και στην καλύτερη οργάνωση της δημοσιοποίησης και διαβούλευσης του Προγράμματος με την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου.

Η Υποστήριξη των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου θα επεκταθεί στον προσδιορισμό και την περιγραφή των στόχων και των δράσεων της περιόδου  2019-2023, ιεραρχημένους κατά σειρά προτεραιότητας, στον προγραμματισμό των δράσεων και του Οικονομικού Προγραμματισμού εσόδων και δαπανών, και τη σύνταξη του οριστικού Επιχειρησιακού Προγράμματος, αξιοποιώντας και συνθέτοντας τις προτάσεις των υπηρεσιών, τις αποφάσεις των Νομικών Προσώπων και τις προτάσεις που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης, ώστε να υποστηριχθεί η κατάρτιση της Ενδιάμεσης και Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης.

Έλεγχος των κτιρίων του Δήμου Κομοτηνής

Η παροχή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κομοτηνής.

Η καταγραφή των εν λόγω κτιρίων και εγκαταστάσεων δεν είναι δυνατή εκ των προτέρων, καθώς δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί ποια χρήζουν τέτοιων ενεργειών και εργασιών, κάτι που θα καταστεί εφικτό μετά την διενέργεια σχετικών αυτοψιών.

Επιπλέον, με την παροχή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης από προσωπικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» θα υποβοηθηθεί το έργο της Διεύθυνσης σε άλλες αρμοδιότητές της, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το εν λόγω αντικείμενο.

Συγκεκριμένα, η υποστήριξη της Διεύθυνσης από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό αφορά την έκδοση απαιτούμενων και απαραίτητων αδειών κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής, μετά από σχετικές αυτοψίες, αλλά και τον έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κομοτηνής και τη νομιμοποίησή τους, σε περίπτωση μη ύπαρξης οικοδομικής άδειας.

Θα γίνει συνολικός έλεγχος των κτιρίων ευθύνης του  Δήμου Κομοτηνής (π.χ. πρωτοβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος των σχολικών μονάδων), ενώ η υποβοήθησε του έργου της Τεχνικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει προμετρήσεις έργων, σύνταξη μελετών έργων, σύνταξη μελετών για προμήθειες, λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και επίβλεψη έργων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.