ΕΣΑμεΑ: Εκτος στεγαστικης πολιτικης τα ατομα με αναπηρια και χρονιες παθησεις

Προτάσεις προς το υπουργείο Εργασίας

Αδιανόητη κρίνεται από το αναπηρικό κίνημα της χώρας η μη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους σε κάθε Πρόγραμμα της Στεγαστικής Στρατηγικής, τονίζει η ΕΣΑμεΑ στο έγγραφο με τις προτάσεις της στον υπουργό Εργασίας επί του σχεδίου νόμου «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις». Όπως τονίζεται στο έγγραφο, κρίνεται επιβεβλημένη η συμπερίληψη της αναπηρίας με διακριτό τρόπο, όπως τέθηκε και στη συνάντηση που είχε η ΕΣΑμεΑ με τον Πρωθυπουργό της χώρας στις 9 Νοεμβρίου 2022. Οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ καλύπτουν το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η ελληνική Πολιτεία, ώστε να εργαστεί προς την ανεξαρτησία και την αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τη στιγμή που η ενεργειακή κρίση και προηγουμένως η οικονομική έχουν γονατίσει αυτή την ευάλωτη κατηγορία του πληθυσμού.  

Οι προτάσεις, τροποποιήσεις, συμπληρώσεις κατά άρθρο που κατέθεσε η ΕΣΑμεΑ είναι οι εξής:

  • Άρθρο 3 Αντικείμενο, σκοπός και δικαιούχοι του προγράμματος

Το συνολικό ετήσιο εισόδημα της παρ. 2, το οποίο εντάσσεται στις προϋποθέσεις ώστε να καταστεί κάποιος δικαιούχος του προγράμματος δανείων «Σπίτι μου», σε περίπτωση που αφορά σε άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω βάσει ΚΕΠΑ ή από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, πρέπει να είναι προσαυξημένο κατά 20% λόγω του επιπλέον κόστους που επιφέρει η αναπηρία/ χρόνια πάθησή τους.

  • Άρθρο 4 Βασικοί όροι του δανείου

Στην περίπτωση η) της παρ. 2 αυτού του άρθρου, αναφέρει ότι αν ο δανειολήπτης είναι ή καθίσταται, κατά τη διάρκεια του δανείου, τρίτεκνος ή πολύτεκνος, οι τόκοι του δανείου επί επιτοκίου, κυμαινόμενου ή σταθερού, καταβάλλονται από τη Δ.ΥΠ.Α. Η ίδια ευνοϊκή ρύθμιση πρέπει να ισχύσει και για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω βάσει ΚΕΠΑ ή από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.

  • Άρθρο 5 Έννοια κοινωνικής αντιπαροχής

Σε αυτό το άρθρο πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλες οι κατοικίες που θα κατασκευαστούν από παραχωρήσεις του Δημοσίου ή θα ανεγερθούν σε δημόσια περιουσία θα τηρούν τις βασικές προδιαγραφές προσβασιμότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 10%.

  • Άρθρο 9 Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»

Σε αυτό το άρθρο πρέπει να προβλεφθεί ειδική ρήτρα επιδότησης για επιπλέον ανακατασκευές σχετικές με την προσβασιμότητα των χώρων, σε κατοικίες που θα δοθούν σε άτομα με αναπηρία.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.