Ερχονται προσληψεις πεντε ατομων στον ΔΕΔΔΗΕ Κομοτηνης

Τέσσερις οι ειδικότητες που θα ζητούνται

Σύντομα αναμένεται να προκηρύξει ο ΔΕΔΔΗΕ την πρόσληψη πέντε ατόμων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 (οκτώ) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών που αφορούν στην περιοχή Κομοτηνής. Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αναμένεται να είναι οι εξής: 1 Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ,  1 Υπαλλήλου  Γραφείου  ΠΕ, 1 Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ και 2 Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΔΕ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι 10 μέρες ενώ ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο δικτυακό τόπο του ΔΕΔΔΗΕ www.deddie.gr.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Σισμάνογλου 69Α, Τ.Κ. 69133 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κυρίας Τσουρπούδη Σταματίας (τηλ. επικοινωνίας: 25310 – 74004), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ», θα πρέπει να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή σε εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης), κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.