Εγγραφες στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομειου Κομοτηνης ειδικοτητας «Βοηθος Νοσηλευτικης Γενικης Νοσηλειας»

25 οι θέσεις που προσφέρονται

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2023-2024 με την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ Γ6α/Γ.Π.21609 (ΦΕΚ B΄3027/8.5.2023) Y.A

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Κ5/59260/2023 (ΦΕΚ 3589/Β/30-05-2023) Απόφαση, οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023, μπορούν να επιλέξουν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο την ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης – Δ.Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Κομοτηνής  (25 θέσεις).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 01-09-2023 έως και 15-09-2023 και των επιτυχόντων του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2023.

Δυνατότητα εγγραφής έχουν:

α) στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης:

 • Οι απόφοιτοι  των ΓΕ.Λ, ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών), με υποβολή αίτησης επιλογής, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
 • Οι τελειόφοιτοι Λυκείων και υποψήφιοι στις Πανελλαδικές εξετάσεις , με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου.

β) στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης:

 • οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ανάλογης ειδικότητας.
 • οι κάτοχοι Β.Ε.Κ. των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας  συναφών ειδικοτήτων των Δ.Ι.Ε.Κ. (ως κατάταξη) με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί.

Δικαιολογητικά εγγραφής

 1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από το ΔΙΕΚ)
 2. Τίτλος σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο (πρωτότυπος και φωτοαντίγραφο)
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
 4. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς
 5. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Πιστοποιητικό γέννησης
 8. Βεβαίωση  ΑΜΚΑ
 9. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)
 10. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών απαιτείται
 • Η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών
 • Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (για αλλοδαπούς)                                          
 • Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο, αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού, καθώς και της ισοτιμίας του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)

Μετεγγραφές

Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ., δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει από 3 έως και 10 Ιουλίου 2023.

Προς τους υποψήφιους καταρτιζόμενους τονίζεται επίσης η δυνατότητα πρόσβασης σε συναφούς ειδικότητας Τμήματα Α.Ε.Ι. (Επίπεδο 6) μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, μετά την αποφοίτησή τους από το Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Κομοτηνής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46935/Z1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2031/Β/21-04-2022).

Info

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ (πίσω από το Νοσοκομείο), καθημερινά έως τις 10 Ιουλίου, και κάθε δεύτερη Πέμπτη στις ημερομηνίες 20/7, 3/8, 17/8 και 31/8 από τις 08:30π.μ.-13:00μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2531351152-153.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.