Εδρα Jean Monnet αποκτα η Νομικη Σχολη του ΔΠΘ

Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης, κάτοχος της Έδρας «Η Έδρα για εμάς ήταν ένα στοίχημα, μετά από τόσα χρόνια δουλειάς στις ευρωπαϊκές σπουδές»

Μια ιδιαίτερη τιμή έδωσε στη Νομική σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απονέμοντας Έδρα Jean Monnet, μια θέση διδασκαλίας για καθηγητές πανεπιστημίου ή μόνιμα μέλη του διδακτικού προσωπικού, με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές.
 
Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet και συντονιστής του εγκριθέντος προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης, διδάσκων στη Νομική Σχολή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, που είχε την πρωτοβουλία κατάρτισης και υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της σχετικής πρότασης. 

Επόμενος στόχος, το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet 

Ο κ. Χρυσομάλλης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη 2 Μαρτίου, τόνισε πως αποτελούσε μια υποχρέωση για τη σχολή να αποκτήσει την έδρα και πως αυτή θα βοηθήσει να κάνουν χρήσιμα πράγματα που δεν μπορούσαν να κάνουν στο σημερινό καθεστώς οικονομικής στενότητα. «Δεν μπορούσε η Νομική Θράκης, η οποία είναι η πρώτη που δίδαξε ευρωπαϊκό δίκαιο στα ελληνικά πανεπιστήμια να μην έχει πάρει έδρα και να μην έχει διεκδικήσει έδρα Jean Monnet» σημείωσε, τονίζοντας πως κατά τη διαγωνιστική διαδικασία αξιολογήθηκαν 737 αιτήσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων  από όλο τον κόσμο, με 147 από αυτές να επιλέγονται, ενώ η πρόταση βαθμολογήθηκε αρκετά υψηλά, με 89/100.
 
Η επιλογή βασίστηκε, σύμφωνα με την κρίση ανεξάρτητων αξιολογητών, στην παράδοση και στην ποιότητα των προσφερομένων ευρωπαϊκών σπουδών στη Σχολή, στην πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης και στην ικανότητα της ομάδας που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου της Έδρας. «Η Έδρα Jean Monnet για εμάς ήταν ένα στοίχημα, μετά από τόσα χρόνια δουλειάς στις ευρωπαϊκές σπουδές» σημείωσε σχετικά ο κ. Χρυσομάλλης, τονίζοντας παρόλα αυτά πως ήδη πολλές από τις απαιτήσεις της υφίσταντο στην Νομική σχολή, ενώ μάλιστα η πρότασή τους ήταν και πιο «φορτωμένη» από άλλες.
 
Οι φιλοδοξίες της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ όμως δεν σταματούν εδώ καθώς όπως αποκάλυψε ο κ. Χρυσομάλλης μετά το πέρας της τριετίας, η επόμενή τους κίνηση είναι να διεκδικήσουν το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet, το οποίο είναι ένα «σκαλί» παραπάνω, έχει όμως σαν προϋπόθεση το διεκδικόν πανεπιστημιακό ίδρυμα να έχει υπάρξει Έδρα Jean Monnet, και θεωρεί πως ήδη έχουν τις προϋποθέσεις να το κάνουν. «Το πρόγραμμα που θα εφαρμόσουμε αυτά τα τρία χρόνια, είναι πιο πλούσιο από ό,τι έχω δει στο πρόγραμμα του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του πανεπιστημίου Μακεδονίας» σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Αναφορά στο Κράτος Δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κατά την τριετή διάρκεια του προγράμματος (2016 – 2019) η Έδρα Jean Monnet της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ καλείται να υλοποιήσει το Πρόγραμμα με τίτλο: «Το Κράτος Δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: κεκτημένο ή ζητούμενο;».
 
Η επιλογή του προγράμματος έγινε γιατί σύμφωνα με τον κ. Χρυσομάλλη, τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά δημοφιλείς οι κρίσεις χρέους, όμως παράλληλα με αυτές παρατηρήθηκαν και κρίσεις κράτους δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ρουμανία, η Γαλλία, η Ουγγαρία και πρόσφατα η Πολωνία.«Η τήρηση και ο σεβασμός του κράτους δικαίου έχει μεγάλη σημασία, γιατί πάνω σε αυτό βασίζεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, και επίσης η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων που πλέον ισχύει στην ΕΕ» ανέφερε.
 
Έτσι λοιπόν μέσα στην επόμενη τριετία θα υπάρξει εμβάθυνση στα θέματα που σχετίζονται με το Κράτος Δικαίου και τις άλλες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, οργάνωση σεμιναρίων για σπουδαστές άλλων Τμημάτων του ΔΠΘ, Νέους Δικηγόρους, Δικαστές, Εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης και φορείς χάραξης πολιτικής. Επίσης στο ίδιο πλαίσιο θα γίνει η διοργάνωση Συνεδρίου, Στρογγυλής Τράπεζας, Ενημερωτικών Συναντήσεων, εκπόνηση συναφών με το πρόγραμμα μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων αλλά και η δημοσίευση εκπαιδευτικών εργαλείων, μελετών και πρακτικών Συνεδρίων. 

Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες της έδρας 

Στις ακαδημαϊκές – διδακτικές δραστηριότητες της Έδρας Jean Monnet εντάσσονται τα υφιστάμενα προπτυχιακά μαθήματα Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι και ΙΙ, καθώς και το νέο μάθημα της έδρας Jean Monnet Κράτος Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 
Τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι τα : Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΜΣ Κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών), Επίκαιρα Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και ΝΑ Ευρώπη (ΠΜΣ Σπουδές ΝΑ Ευρώπης), Το Νομικό Πλαίσιο των Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΜΣ Σπουδές ΝΑ Ευρώπη;) Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας (ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας), Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ενέργεια (ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας). 

Σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων 

Την επόμενη τριετία θα πραγματοποιηθεί και μια σειρά σεμιναρίων και συνεδρίων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έδρας, με 4 σεμινάρια:
 
1.Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση: Ζητήματα Δημοκρατίας και Κράτους Δικαίου: απευθύνεται σε φοιτητές της Νομικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και  Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, ώρες 50, αριθμός εκπαιδευομένων φοιτητών 50
 
2.Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ως θεμελιώδης ιδιότητα των Ευρωπαίων Πολιτών: απευθύνεται σε φοιτητές της Νομικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και  Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, ώρες 50, αριθμός εκπαιδευομένων φοιτητών 50
 
3.Σύστημα Έννομης Προστασίας της Ένωσης και αποτελεσματική δικαστική προστασία των ιδιωτών: απευθύνεται σε Δικηγόρους και Δικαστές των Πρωτοδικείων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και διοργανώνεται στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους, Ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, ώρες 50, αριθμός εκπαιδευομένων 50
 
4.Εκπαίδευση Εκπαιδευτών σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης κατά βάση της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Μέσης Εκπαίδευσης, Ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019 (3), ώρες 50/ έτος, αριθμός εκπαιδευομένων 40/έτος
 
Επίσης κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διοργανωθούν επιστημονικές εκδηλώσεις ανοικτού χαρακτήρα, όπως το Στρογγυλό Τραπέζι (Round Table) με θέμα: «Είναι ο ευρωπαϊκός συνταγματισμός σε κρίση;» που είναι προγραμματισμένο για την Άνοιξη 2017, καθώς και το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Το Κράτος Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: κεκτημένο ή ζητούμενο;» που είναι προγραμματισμένο για την Άνοιξη 2018.
 
Τέλος θα υπάρξουν ενημερωτικές συναντήσεις Jean Monnet που θα διεξάγονται με τη μορφή workshop πάνω σε επίκαιρα θέματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εξελίξεις σε νομικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, ενώ έχει προγραμματισθεί η διοργάνωση 4 Ενημερωτικών Συναντήσεων Jean Monnet ανά ακαδημαϊκό έτος.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.