Ανοιχτη επιστολη του πρυτανη του ΔΠΘ Αθανασιου Καραμπινη

Απάντηση σε δημοσίευμα αθηναϊκή εφημερίδας

Για την αποκατάσταση της αλήθειας ή πως το άσπρο γίνεται μαύρο για να υπηρετήσει οικονομικά και όχι μόνο συμφέροντα.
 
Με αφορμή δημοσίευμα πρωινής εφημερίδας των Αθηνών για τη σίτιση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, θεωρώ υποχρέωσή μου για την αποκατάσταση της αλήθειας από τα όσα συκοφαντικά αναγράφονται, να αναφέρω τα εξής:
 
Α) Η εκάστοτε διαδικασία σίτισης των φοιτητών υπόκειται σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και ελέγχεται από τους αντίστοιχους θεσμικούς φορείς (Ελεγκτικό Συνέδριο, Ελεγκτές Δημοσίου, Δικαιοσύνη κλπ), οι οποίοι κάθε φορά βεβαιώνουν ή μη το σύννομο τόσο των διαγωνιστικών διαδικασιών, όσο και της εκάστοτε εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων για την εκταμίευση των χρημάτων.
 
Β) Το ΔΠΘ, για την ορθότητα εφαρμογής της όλης νομοθεσίας των δαπανών του, αλλά και ειδικότερα για τη σίτιση των φοιτητών του, έχει ελεγχθεί από το 2000 και δεν έχει βρεθεί κάτι το μεμπτό για το οποίο άλλωστε θα είχαν παραπεμφθεί οι αρμόδιοι στη δικαιοσύνη. Υπάρχει μάλιστα και σχετικό από το 2011 έγγραφο του τότε Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αντίθετα με τελεσίδικες αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων το ΔΠΘ έχει δικαιωθεί για τις αποφάσεις του στον τομέα της σίτισης, τόσο γιατί το 2005 προέβηκε σε Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού συνεδρίου (ΓΣ 2/11/2005), όσο και για την δήθεν ύπαρξη διπλών συμβάσεων σίτισης. Γνωρίζουν άλλωστε οι συκοφάντες την 5614/2014 τελεσίδικη απόφαση του εφετείου Αθηνών όπου αναφέρει ότι για το χρονικό διάστημα 1/9/2005-30/11/2005 υπήρχε μόνο μια σύμβαση του ΔΠΘ με τον ιδιώτη ανάδοχο σίτισης, και όχι με το ΕΙΝ όπως θέλουν να το εμφανίζουν. Συνεπώς η τότε διοίκηση του ΕΙΝ ήταν εκείνη που σιτίζοντας αυθαίρετα και μη σύννομα ζημίωσε εν τέλει το Ελληνικό Δημόσιο με ένα σημαντικό ποσό και όχι το ΔΠΘ.
 
Γ)  Είναι γεγονός επίσης ότι ο προηγούμενος πρύτανης, παρότι εκ του Νόμου δεν είχε την αρμοδιότητα (η αρμοδιότητα ανήκει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου), προκήρυξε χωρίς έγκριση (μη σύννομα) δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σίτισης και μάλιστα με όρους οι οποίοι είναι αντίθετοι με τις κείμενες διατάξεις (σελίδα 9 της 36/2015 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού συνεδρίου). Χωρίς έγκριση από το ανώτατο αρμόδιο όργανο διεκπεραιώθηκαν και οι επόμενες φάσεις του διαγωνισμού (πρακτικά επιτροπής, αποδοχή προσφορών, απόρριψη ενστάσεων κ.λπ.), ο οποίος τον Αύγουστο του 2014 (ΠΡΙΝ την ανάληψη της πρυτανείας από την σημερινή διοίκηση εστάλη στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.
 
Δ) Κατά τον έλεγχο νομιμότητας το οποίο άσκησε το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού συνεδρίου (αριθμ. Πράξης 36/2015) διαπιστώθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων σχεδίων συμβάσεων του υπόψη διαγωνισμού, λόγω των μη σύννομων διαδικασιών που ακολουθήθηκαν. Στο ίδιο αποτέλεσμα κατέληξε και το VI τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο οποίο προσέφυγε εταιρεία σίτισης για την ανάκληση της ανωτέρω πράξης, και το οποίο με την 2591/2015 (3/4/2015) απόφασή του επικύρωσε την σχετική πράξη του Ζ΄ κλιμακίου για την ύπαρξη κωλύματος στην υπογραφή της σύμβασης σίτισης με τους προταθέντες ως αναδόχους.
 
Ε) Με βάση τα παραπάνω η Σύγκλητος του ΔΠΘ ομόφωνα έκανε αποδεκτή την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του (τμήμα προμηθειών) να μην επικυρώσει εκ των υστέρων την διαγωνιστική διαδικασία αυτή, αφού διαπίστωσε ότι η διαγωνιστική διαδικασία παρουσιάζει και ουσιαστικά προβλήματα αλλά και ουσιαστικές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με προγενέστερες ιδίου αντικειμένου διακηρύξεις διαγωνισμών σίτισης και μάλιστα κάποιες από αυτές είναι αντίθετες με το Νόμο. Επιπλέον αποφάσισε ομόφωνα εφ’ όσον και όταν καταστεί οριστικός ο έλεγχος εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μετά την εκδίκαση αιτήσεων ανάκλησης της απόφασης του Ζ΄ κλιμακίου, εφ’ όσον συνεχίζει να κωλύεται η υπογραφή της σίτισης, να εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.
 
ΣΤ) Τα του δημοσιεύματος περί συμμετοχής προηγουμένων πρυτάνεων και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε εταιρείες φωτοβολταϊκών δεν νομίζω ότι θα πρέπει να απαντηθούν από εμένα. Εάν και εφ’ όσον είναι αλήθεια θα απαντηθούν πιστεύω από τους αναφερόμενους στο δημοσίευμα.
 
Αντιλαμβανόμαστε την απογοήτευση και οργή ορισμένων εμπόρων σίτισης, οι οποίοι επένδυσαν σε μία μη σύννομη διαγωνιστική διαδικασία με σκοπό καθαρά το κέρδος. Δεν αντιλαμβανόμαστε όμως τον δημοσιογράφο ο οποίος, ενώ του παρασχέθηκαν όλα τα στοιχεία, αυτός εξυπηρετώντας σκοπιμότητες, σπιλώνει ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της χώρας προκειμένου να εξυπηρετήσει συμφέροντα και μάλιστα επικαλούμενος δήθεν «(νέο)φιλελεύθερες κατηγορίες»! Άλλωστε ανατρέχοντας στο παρελθόν μοιάζει να επιχαίρει που οι «Λεγεωνάριοι – Κουρσάροι» (το όνομα της φοιτητικής παράταξης) έχτισαν, προπηλάκισαν και χτύπησαν τον καθηγητή τους (σημερινό πρύτανη), αλλά και άλλους συμφοιτητές τους, επειδή το 2005 υπάκουσε στις εντολές του Ανώτατου Δικαστηρίου, της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και διενήργησε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την σίτιση μη υπακούοντας στις δικές τους εντολές, που ήθελαν την απευθείας ανάθεση χωρίς διαγωνισμό, σε συγκεκριμένο πάροχο σίτισης της αρεσκείας τους. Και δεν αναρωτιέται ο δημοσιογράφος, γιατί άραγε όλες οι δικαστικές αποφάσεις σε όλους τους βαθμούς δικαίωσαν τις επιλογές της διοίκησης του ΔΠΘ;
 
Είναι αλήθεια ότι το Πανεπιστήμιό μας από τον Σεπτέμβριο του 2014 έχει αλλάξει, έχει συσπειρωθεί γύρω από τη σημερινή διοίκηση αναλαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις τόσο εντός της χώρας όσο και εκτός αυτής, συμμετέχει στα κοινά, και αναπτύσσεται περαιτέρω (Αγγλόφωνο προπτυχιακό τμήμα Ελληνικών σπουδών, παραμονή των εισαγομένων φοιτητών στη Θράκη, συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού, μνημόνια συνεργασίας, θερινά σχολεία, διεθνείς ερευνητικές δράσεις, σύνδεση με την τοπική κοινωνία κ.λπ.). Είναι επίσης αλήθεια ότι η εικόνα αυτή ενοχλεί έντονα ορισμένους, μια ισχνή μειοψηφία, που θέλουν το πανεπιστήμιο της Θράκης να επαιτεί, οδηγούμενο σε μαρασμό, να συρρικνώνεται και τελικά να κλείνει, ανεξάρτητα από το τι θα σήμαινε αυτό για την περιφέρεια για την χώρα και την ευρύτερη περιοχή. Είναι αυτοί που κατά καιρούς, αφήνοντας υπονοούμενα όπως και τώρα για δήθεν ατασθαλίες (ειδικά στον τομέα της σίτισης), προσπαθούν να λασπολογήσουν σε βάρος του Πανεπιστημίου μας και υπέρ άλλων ατόμων ή φορέων, ωθούμενοι από αδιαφανή κίνητρα. Είναι αυτοί που θέλουν να αποφασίζουν για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά και για τη Θράκη, ζώντας και δραστηριοποιούμενοι στη σιγουριά του κέντρου. Εντέλει είναι οι διαχρονικοί εφιάλτες της όποιας θετικής προσπάθειας.
 
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
 
Κομοτηνή, 24.5.2015
 
Καθηγητής Αθανάσιος Καραμπίνης
Πρύτανης του ΔΠΘ

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.