Ανω – κατω και παλι στο Δημοκριτειο

Ανυπόστατες οι πράξεις Καραμπίνη και η απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με διαπιστωτική πράξη του Πρυτανεύοντος - Επιστολή Στ. Τουλουπίδη προς τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΔΠΘ με αιχμές για τον Α. Καραμπίνη

Στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης, με την οποία διαπιστώνεται ότι ο κ. Αθανάσιος Καραμπίνης «ουδέποτε επανήλθε στα πρυτανικά του καθήκοντα» αλλά ετέθη εκ νέου σε  αποχή από τα πρυτανικά του καθήκοντα με νέα απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου, προχώρησε χθες ο Πρυτανεύων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Σταύρος Τουλουπίδης.
 
Στη σχετική πράξη ο κ. Τουλουπίδης διαπιστώνει πως όλες οι πράξεις του κ. Καραμπίνη τις οποίες άσκησε «αυθαιρέτως» ως Πρύτανης, όπως αναφέρει, είναι ανυπόστατες, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, την περασμένη Δευτέρα, 5 Μαρτίου, τις αποφάσεις τις οποίες χαρακτηρίζει ως «ανύπαρκτες».
 
Να υπενθυμίσουμε ότι μετά την απόφαση του ΣτΕ που έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης του κ. Καραμπίνη, ο ίδιος συγκάλεσε σχετική συνέντευξη τύπου αλλά και συνεδρίαση της Συγκλήτου όπου ελήφθησαν αποφάσεις για απομάκρυνση των κ.κ. Σταύρου Τουλουπίδη και Παντελή Μπότσαρη από τις θέσεις των αναπληρωτών Πρύτανη και όριζε ως αναπληρωτή Πρύτανη τον κ. Χ. Κουκουρλή. 

Η διαπιστωτική πράξη αναλυτικά έχει ως εξής: 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Ο ΠΡΥΤΑΝΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Την με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ3412/Ζ2/4-7-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νου Γαβρόγλου.
 2. Την υπ’ αριθμ. 465/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).
 3. Την με αρ. πρωτ. Φ140.ΕΜΠ/1416/Ζ2/5-3-2018 δεύτερη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νου Γαβρόγλου.
 4. Το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος.
 5. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002.

Διαπιστώνεται

ότι ο Πρύτανης, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Καραμπίνης ουδέποτε επανήλθε στα πρυτανικά του καθήκοντα, παρά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 465/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (σχετ. με αρ. 2), εφόσον δεν εκδόθηκε προς τούτου διαπιστωτική πράξη της διοίκησης, αλλά αντίθετα και σε συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ140.ΕΜΠ/1416/Ζ2/5-3-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (σχετ. με αρ. 3) με την οποία τίθεται αιτιολογημένα πλέον σε αποχή από τα πρυτανικά του καθήκοντα και κατ΄επέκταση αντικαθιστά την προηγούμενη πράξη (σχετ. με αρ. 1) που ακυρώθηκε.

Συνακόλουθα διαπιστώνεται ότι όλες οι πράξεις του Καθηγητή κ. Αθανάσιου Καραμπίνη στις οποίες προέβη ως ασκών αυθαιρέτως πρυτανικά καθήκοντα από 1-3-2018 είναι ανυπόστατες.

Επίσης ανυπόστατη είναι και η υπό αυτού αναρμοδίως συγκληθείσα έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου της 5-3-2018, η οποία θεωρείται ως μη γενόμενη, οι δε αποφάσεις της ανύπαρκτες, μη παράγοντας κανένα έννομο αποτέλεσμα».  

«Να μην επιτρέψουμε στην εκδικητικότητα ενός αυτοθυματοποιημένου προσώπου και των χουλιγκάνων του να αποδομήσουν το ίδρυμα μας» 

Μετά τη διαπιστωτική πράξη του πρυτανεύοντα του Δημοκριτείου ακολούθησε επιστολή του προς όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΔΠΘ, στην οποία ο κ. Τουλουπίδης περνά στην αντεπίθεση απευθύνοντας χαρακτηρισμούς και αιχμές, φωτογραφίζοντας τον κ. Καραμπίνη, χωρίς όμως ποτέ να τον κατονομάζει στην επιστολή του.
 
Αναλυτικά η επιστολή του κ. Τουλουπίδη είναι η εξής:
 
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Σε μια περίοδο που το ΔΠΘ κινδύνεψε να μεταμορφωθεί σε παρίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, να χάσει την ταυτότητα και την δυναμική του, να γίνει αντικείμενο χλευασμών και επιθέσεων από τα ΜΜΕ δέχθηκα να δηλώσω «παρών» και να αναλάβω την Ιστορική ευθύνη στον αγώνα και την αγωνία σας για το μέλλον του Πανεπιστημίου μας, την ανασυγκρότηση και την αποκατάσταση της εικόνας του. Χωρίς έπαρση και αλαζονεία, συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν δυστυχώς άλλους, με ταπεινότητα και ενότητα προσέφερα τις δυνάμεις και τις γνώσεις μου στη συλλογική μας προσπάθεια. Άλλωστε δώσαμε την υπόσχεση για αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά να μεγιστοποιήσουμε το ακαδημαϊκό, κοινωνικό και αναπτυξιακό έργο και να αναδείξουμε το θετικό πρόσωπο του Πανεπιστημίου μας.
 
Με αφορμή τις πρόσφατες αρνητικές και προσβλητικές συμπεριφορές συγκεκριμένων συναδέλφων επιθυμώ να σας καταθέσω ορισμένα στοιχεία και κρίσεις μου.
 

 1. Το ΔΠΘ βρέθηκε ξαφνικά στο «μάτι του κυκλώνα» από πράξεις και παραλήψεις του Πρύτανη που σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Άδικη ή λανθασμένη, θα το κρίνει η δικαιοσύνη και τα αρμόδια θεσμοθετημένα όργανα.
 2. Η Ακαδημαϊκή κοινότητα έχει αποστολή να υπηρετεί την Παιδεία και το Εκπαιδευτικό ίδρυμα. Δεν είναι ούτε δικαστής, για να καταδικάζει ή να αθωώνει, ούτε οπαδός, για να ζητωκραυγάζει και να φανατίζεται.
 3. Μετά την Υπουργική Απόφαση της 4ης.7.2017, ανέλαβα ως εκτελών χρέη πρύτανη – πρυτανεύων του Δ.Π.Θ. Μέχρι σήμερα η διοίκηση του Πανεπιστημίου όχι μόνο διαχειρίσθηκε με επάρκεια τα προβλήματα που παρέλαβε και όσα προέκυψαν, αλλά κατέκτησε υψηλούς στόχους ενίσχυσης και ανάπτυξης της φυσιογνωμίας του ΔΠΘ.
 4. Με την αποκατάσταση της ηρεμίας στους κόλπους του, θα συνεχισθεί ο διάλογος με όλους τους θεσμούς ώστε να υλοποιηθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός που έχει υιοθετηθεί και αφορά τη φοιτητική μέριμνα και τις υποδομές, την ανάπτυξη νέων ακαδημαϊκών τμημάτων στις υπάρχουσες πανεπιστημιουπόλεις, την καινοτομία και την έρευνα, την ίδρυση κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια του ΚΙΔΙΒΙΜ.
 5. Όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως «φωτεινοί ηγέτες» και «σωτήρες» του ΔΠΘ ταυτίζοντας τα υπερμεγέθη εγώ τους και τα συμφέροντα τους με το ίδρυμα, μόνο κακό κάνουν τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στον εαυτό τους.
 6. Το ΔΠΘ και η σημερινή διοίκησή του θα πειθαρχήσει απόλυτα στο νόμο και στα όσα επιβάλει αυτός. Ούτε θ' αυθαιρετήσει, ούτε θ' αφήσει κενά, ούτε θ' αποποιηθεί των υποχρεώσεων της.
 7. Οι φλύαρες μεγαλοστομίες και οι στομφώδεις κοινοτοπίες κάποιων συναδέλφων αντιμετωπίζονται μόνο ως παραληρηματικές ψευδαισθήσεις.
 8. Ευελπιστούμε ότι έστω και αυτή την ώρα, όσοι δυναμιτίζουν την γαλήνη και την ενότητα του ΔΠΘ, θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα συστρατευθούν μαζί με αυτούς που με γενναιότητα ανέλαβαν να διοικήσουν το ίδρυμα στις πιο δύσκολες ημέρες της ιστορίας του. 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,
 
Έχω την πεποίθηση ότι όλοι μας είμαστε ταραγμένοι και προβληματισμένοι από τα πρόσφατα γεγονότα. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στους φοιτητές, τους υπαλλήλους, την κοινωνία και τους εαυτούς μας να μην επιτρέψουμε στην εκδικητικότητα ενός αυτοθυματοποιημένου προσώπου και των χουλιγκάνων του να αποδομήσουν το ίδρυμα μας».

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.