90 διατριβες εκπονηθηκαν στο ΔΠΘ το 2017

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης - 36 διδακτορικά εκπονήθηκαν στις σχολές της Κομοτηνής

Στους νέους επιστήμονες που αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες το 2017, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά Πανεπιστήμια, εστιάζει η νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (EKT). Η έκδοση ακολουθεί τις αντίστοιχες για τους διδάκτορες του 2016 και του 2015 παρουσιάζοντας και τη διαχρονική σύγκριση των στατιστικών δεικτών για τα τρία αυτά έτη σε διακριτή ενότητα.
 
Στη μελέτη παρουσιάζονται επίσης τα καθιερωμένα στατιστικά δεδομένα ως προς την κατανομή διδακτόρων ανά ίδρυμα και σχολή, τα επιστημονικά πεδία διατριβών, τη διεθνή κινητικότητα, τους προηγούμενους τίτλους σπουδών, κ.ά.
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία κατάθεσης διατριβών στο ΕΑΔΔ, το 2017 αναγορεύθηκαν 1.649 νέοι διδάκτορες από ελληνικά ΑΕΙ, αριθμός σταθερά μειούμενος από το 2014.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ εκπονήθηκαν οι περισσότερες διδακτορικές διατριβές με ποσοστά 27,7% και 18,2%, αντίστοιχα. Ακολουθούν οι διδάκτορες που υποστήριξαν τη διατριβή τους στο ΕΜΠ και στα Πανεπιστήμια Πατρών και Θεσσαλίας (ποσοστά 7%-9%).
 
Στο ΔΠΘ εκπονήθηκαν 90 διατριβές, το 5,3% του συνολικού αριθμού διατριβών στη χώρα.
 
Τα περισσότερα διδακτορικά εκπονήθηκαν στη Σχολή Επιστημών Υγείας, με 24 διδακτορικά, ενώ ακολουθούν η Πολυτεχνική Σχολή με 16 , η Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών με 12, η Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας με 10, η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με 9, η Νομική Σχολή που έχει επίσης 9, η Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με 6 και η Σχολή Επιστημών Αγωγής με 4 διδακτορικά.
 
Αξίζει να σημειωθεί πως σε όλη τη χώρα, οι περισσότερες διατριβές αφορούν στην Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας (28,9%), ενώ ακολουθούν οι Φυσικές Επιστήμες (26,2%) και οι Κοινωνικές Επιστήμες (21,4%). Χαμηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (17,2%), οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες (11,9%) και οι Γεωργικές Επιστήμες (3,0%)3.
 
Με βάση τις αποκρίσεις που έχουν συλλεγεί από τα σχετικά ερωτηματολόγια, οι περισσότεροι από τους νέους διδάκτορες είναι ως 35 ετών το έτος 2017 (46,3%), ενώ έπεται η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 36-44 έτη (35,2%).

Τι είναι το Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

Nα σημειώσουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως υποδομή εθνικής εμβέλειας, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση και διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας, εντός και εκτός της χώρας. Παράλληλα, παρέχει πληροφόρηση για θέματα έρευνας και καινοτομίας, και υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 
Με διαρκή παρουσία στην ελληνική επιστημονική κοινότητα από το 1980, το ΕΚΤ αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους, ώστε να αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις, προσανατολισμένες στην ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα.
 
Περισσότερες από 5.300.000 ψηφιακές σελίδες ηλεκτρονικών αποθετηρίων, επιστημονικών περιοδικών και ψηφιακών βιβλιοθηκών διατίθενται ήδη από τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (www.epset.gr), που είναι το κύριο αναπτυξιακό έργο του ΕΚΤ.
 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.