7η στην Ερευνα και Αναπτυξη η ΠΑΜΘ

Το μεγαλύτερο ποσοστό έρευνας παράγεται στα πανεπιστήμια της, ενώ υστερεί σημαντικά η έρευνα από επιχειρήσεις

Ενεργά… μέτρια είναι η επίδοση της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία, μιας και βρίσκεται στο μέσο σχεδόν όλων των δεικτών στην επιδόσεων των ελληνικών Περιφερειών στη νέα έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με τίτλο «Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες – Έκδοση 2021».

Η Περιφέρεια είναι 7η στον σημαντικότερο δείκτη, της δαπάνης σε Έρευνα και Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ της, με την μερίδα του λέοντος σε αυτή να προέρχεται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ η επένδυση από κρατικές υπηρεσίες, αλλά κυρίως από επιχειρήσεις, υστερεί σημαντικά του μέσου όρου της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η έκδοση και σε σύγκριση με την αντίστοιχη έκδοση του 2015, όλοι οι γενικοί δείκτες στη χώρα παρουσιάζουν αυξητική τάση. 

Την ίδια τάση παρουσιάζει και η ΑΜΘ, όμως είναι πολύ μικρή, και υστερεί ακόμα πολλών περιφερειών, αν και βρίσκεται περίπου στην ίδια κατανομή όπως πριν από 5 χρόνια, δείχνοντας πως υπάρχει μια σχετική στασιμότητα, αλλά και περιθώρια βελτίωσης.

Πού κατατάσσεται η ΠΑΜΘ

Μερικά ενδιαφέροντα ευρήματα που αποτυπώνονται στην έκδοση του ΕΚΤ είναι:

Η ένταση Ε&Α, δηλαδή η δαπάνη ως ποσοστό  του ΑΕΠ, αποτελεί τον πιο βασικό δείκτη για τη σημασία που αποδίδει μια χώρα ή περιφέρεια στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκδοσης, οι Περιφέρειες Αττικής (1,63%), Κρήτης (1,51%), Ηπείρου (1,47%) και Δυτικής Ελλάδας (1,40%) υπερβαίνουν τον εθνικό μέσο όρο (1,28%). Η ΠΑΜΘ βρίσκεται στην 7η θέση ανάμεσα στις Περιφέρειες, με 0,78%.

Τα στατιστικά στοιχεία αναλύονται σε 4 τομείς, (BES – Business Sector: Τομέας επιχειρήσεων, GOV – Government Sector: Κρατικός τομέας, HES  – Higher Education Sector: Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, PNP – Private Non Profit Organisations: Τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων). 

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ το υψηλότερο ποσοστό καταλαμβάνει ο τομέας της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα σε σύνολο 54,52 εκ. ευρώ, οι επιχειρήσεις δαπανούν 11,78 εκ. ευρώ (21,6%), ο κρατικός τομέας 7,5 εκ. ευρώ (13,8%), η Τριοτοβάθμια 35,2 εκ. ευρώ (64,6%), και οι ΜΚΟ 0,04 εκ. ευρώ (<1%)

Όσον αφορά την απασχόληση του προσωπικού Ε&Α, δηλαδή των ερευνητών  (επιστήμονες, μηχανικοί, διδάκτορες κ.λπ.) και του λοιπού προσωπικού (όπως τεχνικοί, προγραμματιστές, διοικητικοί υπάλληλοι κ.λπ.), το μεγαλύτερο μέρος εντοπίζεται στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ ακολουθούν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Κρήτης. 

Εδώ η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι 9η, απασχολώντας 3.385 άτομα, ποσοστό 0,67%, επί του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Όσο για την επιστημονική αριστεία και εξωστρέφεια, όπως αυτή προκύπτει από τα δεδομένα συμμετοχής των ελληνικών φορέων σε ερευνητικά έργα στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έρευνα και καινοτομία, από τις 5.352 προτάσεις, ύψους 1,658 δις ευρώ σε όλη τη χώρα, η Περιφέρεια μας είχε μόλις 42, αντλώντας 6,40 εκ. ευρώ.

Έβδομη όμως είναι η περιφέρεια και στην παραγωγή σε διδακτορικές διατριβές και επιστημονικές δημοσιεύσεις, με 319 την περίοδο 2016-2019, αλλά έρχεται 10η στον δείκτη απήχησης δημοσιεύσεων, πάνω μόνο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και Ιονίων.

Τέλος 7η έρχεται και στον τομέα των επιχειρήσεων που έχουν κάποιο τύπο καινοτομίας, που ανέρχονται στο 56,9% του συνολικού αριθμού τους.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.