240 σπουδαστες θα δεχτει η ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπων

Οι 180 θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ, και 60 στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ

240 σπουδαστές θα δεχτεί η ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά, στα Προγράμματα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) και Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ, θα δεχθεί 180 σπουδαστές στο πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ, και 60 σπουδαστές στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ.

Μέχρι 27 Αυγούστου οι αιτήσεις στο ΠΕΣΥΠ

Η εισαγωγή των σπουδαστών στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 27/8/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών του παραρτήματος

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους ευθύνη και μέριμνα.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Δευτέρα 12/7/2021, ώρα 12:00 έως Τετάρτη 25/8/2021, ώρα 23:59.Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο ΠΕΣΥΠ έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή αναγνωρισμένου από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλου της αλλοδαπής.

Μέχρι 25 Αυγούστου οι αιτήσεις ΕΠΠΑΙΚ

Η εισαγωγή των σπουδαστών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης για το έτος 2021–2022 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 27/8/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα.

Η υποβολή αιτήσεων και εδώ θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών του παραρτήματος Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους ευθύνη και μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Δευτέρα 12/7/2021, ώρα12:00 έως Τετάρτη 25/8/2021, ώρα 23:59. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται και εδώ να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.