200+40 σπουδαστες θα δεχθει η ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπων τη νεα ακαδημαικη χρονια

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αίτησης για φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Το παράρτημα της Σχολής στις Σάπες θα δεχθεί φέτος συνολικά 240 άτομα. 200 εξ αυτών στο τμήμα ΕΠΠΑΙΚ και 40 στο τμήμα ΠΕΣΥΠ.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται στις 26 Αυγούστου.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής στο τμήμα ΕΠΠΑΙΚ

Να σημειωθεί για το τμήμα ΕΠΠΑΙΚ πως δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή αναγνωρισμένου από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλου της αλλοδαπής.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Πτυχιούχοι
Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. που έχουν ήδη συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις ηλεκτρονικές κληρώσεις και δεν έχουν κληρωθεί» θα πρέπει να υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους εφόσον επιλεγούν) έγγραφο του φορέα που διενήργησε τις κληρώσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος πράγματι έχει ήδη συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον ηλεκτρονικές κληρώσεις χωρίς να έχει τελικώς κληρωθεί. Σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ο σύνδεσμος της οποίας θα αναρτηθεί στη πλατφόρμα αιτήσεων, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κατεβάσουν έγγραφο σχετικά με τη συμμετοχή τους σε προηγούμενες κληρώσεις. Για τη προβολή του εγγράφου θα χρειάζεται το αλφαριθμητικό πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας ή το ΑΦΜ του κάθε υποψήφιου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι
Διδακτορικού τίτλου Σπουδών» πρέπει να κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι
Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Μόνιμοι
Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.» θα
πρέπει να υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους εφόσον επιλεγούν) το Φ.Ε.Κ. διορισμού τους και σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία τους.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στους πίνακες
αναπληρωτών με πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.» θα πρέπει να υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους εφόσον επιλεγούν) τον αριθμό της σειράς κατάταξής τους στον πίνακα αναπληρωτών ή, σε περίπτωση που δεν τους έχει γνωστοποιηθεί, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης των απαιτούμενων τίτλων σπουδών και της
ακαδημαϊκής ισοτιμίας τους δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

Υποβολή αίτησης με κατάθεση ποσού 30 ευρώ

Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των 30 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703). Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω
ποσού στον ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ αποκλείει τον υποψήφιο από την συμμετοχή του στην κλήρωση. Το ποσό των τριάντα ευρώ (30 ευρώ) δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με το ποσό της εγγραφής εκτός από την περίπτωση της εκπρόθεσμης κατάθεσης και της μη συμμετοχής στην κλήρωση.

Προσοχή, στο παραστατικό πληρωμής της Τράπεζας πρέπει στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης» να αναγράφεται υποχρεωτικά: «ΕΠΠΑΙΚ», το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας (ΑΔΤ) του υποψηφίου.

Το παραστατικό πληρωμής θα πρέπει να φυλάσσεται από τον υποψήφιο/α σπουδαστή/τρια.

Info

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr)

 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.