Λιμανι Αλεξανδρουπολης: Απο τη γεννηση του μεχρι και την πωληση του

Η προϊστορία, η νεώτερη ιστορία και η κατάληξη

Η προϊστορία

Η επιλογή του Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολης) ως τερματικού σταθμού των «Ανατολικών Σιδηροδρόμων» (1870), η λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Δεδέαγατς – Αδριανούπολης (1872), η κατασκευή Φάρου που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1880 και η έναρξη της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Δεδέαγατς (1897) ήταν σαφή προμηνύματα για την εξέλιξη που θα είχε το ψαροχώρι στις δυτικές εκβολές του ποταμού Έβρου.

Η νεώτερη ιστορία

 • Το 1923, στην ελεύθερη πλέον Αλεξανδρούπολη, το κεφάλαιο «λιμάνι» αρχίζει να παίρνει «σάρκα και οστά» με τη σύσταση του Λιμενικού Ταμείου Αλεξανδρούπολης  και πρόεδρο τον Αινίτη  Μανώλη Φιμερέλη.
 • Το 1931 αρχίζει η κατασκευή του προσήνεμου λιμενοβραχίονα για την προστασία τού τότε υπάρχοντος λιμενίσκου (δηλ. αυτού που σήμερα ονομάζουμε «μικρό λιμανάκι»). 
 • Το 1936, με απόφαση της Γενικής Διοίκησης Θράκης, καθορίζονται για πρώτη φορά τα όρια της ζώνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης.
 • Το 1949, στο πλαίσιο του «Σχεδίου Μάρσαλ», αρχίζει σειρά έργων, τα οποία, κατά βάση, αποτελούν αυτό που σήμερα ονομάζουμε «παλιό λιμάνι».
 • Το 1950, με το ΒΔ (ΦΕΚ 280 Α/12-12-1950), το Λιμενικό Ταμείο Αλεξανδρούπολης συγχωνεύεται με το Λιμενικό Ταμείο Σαμοθράκης και προκύπτει  το Λιμενικό Ταμείο Έβρου.
 • Την περίοδο 1951-1953 ολοκληρώνονται οι εργασίες επέκτασης του προσήνεμου και υπήνεμου λιμενοβραχίονα.
 • Την περίοδο 1964-1971 κατασκευάζονται διαδοχικά τα κρηπιδώματα μπροστά από το σημερινό Χημείο και την Ιχθυόσκαλα.
 • Το 1966 επανακαθορίζονται (ΦΕΚ 447 Β/18-7-1966) τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του, κατ’ εφαρμογή του ΑΝ 2344/40.
 • Το 1974 δημιουργείται μέσα στο υπάρχον λιμάνι και μια από τις έντεκα «Ιχθυόσκαλες» της χώρας.
 • Το 1983, με μέριμνα του Υπουργείου Εργασίας, αποκτά «Στέγη Λιμενεργάτη», ένα κτίριο με γραφεία, εντευκτήριο και «πυρηνικό καταφύγιο» για τις ανάγκες των  λιμενεργατών.
 • Το 1985, στη μελέτη «Σχεδιασμός Ανάπτυξης του λιμενικού συστήματος της χώρας» που εκπονήθηκε με αφορμή την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, χαρακτηρίζεται «λιμάνι εθνικής σημασίας».
 • Το 1992, με τη θεσμοθέτηση των «Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών» ΔΕΔ-Μ από την ΕΕ, ένας εξ αυτών, ο Άξονας ΙΧ, ενώνει το Ελσίνκι με την Αλεξανδρούπολη. Την ίδια χρονιά χαρακτηρίζεται «λιμάνι εθνικής σημασίας με διεθνές ενδιαφέρον» (ΚΥΑ 3514.96/02/1992 / ΦΕΚ 440 Β /7-7-1992).
 • Το 1995, με χρηματοδότηση από το  Β΄ ΚΠΣ ξεκινά η πρώτη φάση των έργων υποδομής για την επέκτασή του, τα οποία και ολοκληρώνονται το 2001, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
 • Το 1996 η Λιμενική Αρχή Αλεξανδρούπολης, με το ΠΔ 290/1996, μετατάσσεται από Λιμεναρχείο σε Κεντρικό Λιμεναρχείο. 
 • Το 2001, ο Φορέας Διαχείρισής του με τον Ν. 2932/2001 μετατρέπεται από Λιμενικό Ταμείο Έβρου (ΝΠΔΔ) σε Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΑΕ). Την ίδια χρονιά, με την αριθ. 2540/6-8-2001 Απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ, συγκροτείται «Επιτροπή διατύπωσης προτάσεων εισηγήσεων» κλπ. για τη δεύτερη φάση των έργων, τα οποία δεν ξεκίνησαν αμέσως αλλά το 2008, χωρίς ωστόσο μέχρι και σήμερα (2022) να έχουν ολοκληρωθεί. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Επιτροπή συνήλθε μόνο μια φορά, στις 5/11/2001 και το επίσημο χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ολοκλήρωση όλων των έργων μέσα στο 2005.
 • Το 2007 χαρακτηρίζεται «λιμάνι διεθνούς ενδιαφέροντος» (ΚΥΑ 8315.2/ 2007/ΦΕΚ 202 Β/16-02-2007). Την ίδια χρονιά, μετά τη  Συμφωνία Ρωσίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας για την κατασκευή και εκμετάλλευση του Πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη (Ν. 3558/2007 ΦΕΚ101 Α/14-5-2007), αποκτά και διεθνή φήμη ενεργειακού κόμβου.
 • Το 2008 το νέο «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 128Α/3-7-2008) προβλέπει την ανάδειξή του σε «διεθνές ενεργειακό κόμβο και πύλη του θαλασσίου διαδρόμου  Μεσόγειος – Εύξεινος».
 • Το 2008 η χερσαία ζώνη του τροποποιείται και επεκτείνεται ανατολικά (ΦΕΚ 369/19-8-2008). Την ίδια χρονιά αρχίζουν οι εργασίες εκβάθυνσής του. Μετά από αλλεπάλληλες διακοπές ολοκληρώνονται  το 2015. 
 • Το 2010 η εταιρεία «GASTRADE ΑΕ» υποβάλλει αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενεργείας (ΡΑΕ) για χορήγηση άδειας εγκατάστασης πλωτού Ανεξάρτητου Σταθμού Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
 • Το 2011, με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, οι μετοχές του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης ΑΕ, μεταφέρονται στο  ΤΑΙΠΕΔ  ΑΕ  (ΦΕΚ 2501 Β/4-11-2011).

«Η επιλογή του Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολης) ως τερματικού σταθμού των “Ανατολικών Σιδηροδρόμων” (1870), η λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Δεδέαγατς – Αδριανούπολης (1872), η κατασκευή Φάρου που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1880 και η έναρξη της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Δεδέαγατς (1897) ήταν σαφή προμηνύματα για την εξέλιξη που θα είχε το ψαροχώρι στις δυτικές εκβολές του ποταμού Έβρου»

 • Το 2013 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζεται η αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ στο θέμα των  Διευρωπαϊκών  Δικτύων  Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται εκτός ΔΕΔ-Μ.
 • Το 2015 ολοκληρώνονται και οι εργασίες σύνδεσής του με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Την ίδια χρονιά χορηγείται και η τελική άδεια για τον ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (Απόφαση ΥΠΕΚΑ αριθ. 1708307/20-1-2015, ΦΕΚ 164 Β/22-01-2015), ο οποίος μέχρι και σήμερα τελεί υπό κατασκευή.
 • Στις 4/2/2020 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 23 Α) ο Ν. 4660/2020 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» και  «[…] χορηγείται στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καθεστώς προτεραιότητας (ανεμπόδιστη πρόσβαση και χρήση) του λιμένα  Αλεξανδρούπολης […]».
 • Στις 17/7/2020 το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει διεθνή δημόσιο διαγωνισμό πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
 • Στις 16/10/2020, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον τέσσερα επενδυτικά σχήματα.
 • Στις 22/9/2022 στο ΤΑΙΠΕΔ κατατίθενται προσφορές μόνο από δύο επενδυτικά σχήματα. Όποιο σχήμα κι αν προκριθεί –που προκρίθηκε– θα έχει άρωμα ΗΠΑ.

Η  κατάληξη

Συνεπώς, σε λίγο καιρό, μάλλον μέσα στο 2023, θα αρχίσει ένα νέο κεφάλαιο στην υπερ-εκατονταετή ιστορία του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Θα πραγματοποιηθεί αυτό που, στις 3 Νοεμβρίου 2017, στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου «Navigator 2017», στο πλωτό Μουσείο Hellas Liberty στο λιμάνι του Πειραιά, είχε πει ο Αμερικανός πρέσβης  Τζέφρι Πάιατ, ότι «οι ΗΠΑ θέλουν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για να το χρησιμοποιήσουν τόσο για εμπορικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς».

Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε αυτή η κατάληξη να είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της πατρίδας μας.  

Αλεξανδρούπολη, 24  Σεπτεμβρίου 2022

*Επιλογή – σχολιασμός φωτογραφικού υλικού: Νεκτάριος Μουρδικούδης

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.