Η ενισχυση του ρολου του Ευρωπαικου Οργανισμου Φαρμακων, κλειδι για την αποτελεσματικη αντιμετωπιση υγειονομικων κρισεων, στο μελλον

Η πανδημία της covid-19 είχε αναμφίβολα τρομακτικό αντίκτυπο, κυρίως σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, ενώ παράλληλα προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Αναπόφευκτα, όμως, οδήγησε και σε σημαντικά συμπεράσματα, ως προς την ανάγκη αναζήτησης ενός ολοκληρωμένου και ευέλικτου σχεδιασμού, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αντίστοιχων υγειονομικών κρίσεων και την προστασία της δημόσιας υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο μέλλον.

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κλήθηκε να βρει άμεσες λύσεις, ώστε πρωτίστως να περιοριστεί ο κίνδυνος να παρουσιαστούν ελλείψεις σε φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως αναπνευστήρες, χειρουργικές μάσκες κ.ά., σε όλα τα κράτη-μέλη της. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, τέτοιες ελλείψεις σε περιόδους κρίσης, μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία «εθνικών αποθεμάτων ή επιβολής περιορισμών στην κυκλοφορία αυτών των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά», με αρνητικές επιπτώσεις στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Στον αντίποδα, μία συντονισμένη δράση σε επίπεδο Ε.E., σε περιόδους «αιφνίδιας αύξησης ζήτησης»,  είναι ικανή να αποτρέψει τέτοια φαινόμενα, συμβάλλοντας στον περιορισμό του κινδύνου ελλείψεων, καθώς και στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, ώστε να διασφαλίζονται επαρκείς συνθήκες προστασίας της δημόσιας υγείας.

Συνεπώς, η ύπαρξη ενός δομημένου μηχανισμού, για την παρακολούθηση και την ταχεία αντιμετώπιση της έλλειψης αυτών ή και άλλων ιατροφαρμακευτικών προϊόντων, κρίθηκε αναγκαία για την επίτευξη μιας πιο ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, που θα αντιδρά άμεσα, συντονισμένα και αποτελεσματικά, σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, με όρους ισοτιμίας για όλα τα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Με τη λήψη της επίσημης έγκρισης, ο Οργανισμός θα μπορεί πλέον να λειτουργεί ρυθμιστικά, περιορίζοντας τις ελλείψεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σε περιόδους «σοβαρών συμβάντων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης», στον τομέα της δημόσιας υγείας. Επίσης, θα διευκολύνει τόσο την ανάπτυξη όσο και την ταχύτερη έγκριση ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων ή εμβολίων, που «θα μπορούσαν να θεραπεύσουν ή να αποτρέψουν μια νόσο που προκαλεί κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας», καθώς και να εποπτεύει και να καθοδηγεί  «κατά την προετοιμασία, ενόψει και κατά τη διάρκεια υγειονομικών κρίσεων», όπως αναφέρει η σχετική πρόταση-κανονισμός

Πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν στην πρόταση-κανονισμό, για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ώστε να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο, δηλαδή την αντιμετώπιση ανάλογων υγειονομικών κρίσεων στο μέλλον. 

Μέχρι τώρα, κύρια καθήκοντα του Οργανισμού ήταν η έγκριση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των φαρμάκων στην Ε.Ε. – μεταξύ αυτών και των εμβολίων – αλλά και η διευκόλυνση της έρευνας και ανάπτυξης των φαρμάκων, καθώς και η ομαλή πρόσβαση σε αυτά.

Με τη λήψη της επίσημης έγκρισης, ο Οργανισμός θα μπορεί πλέον να λειτουργεί ρυθμιστικά, περιορίζοντας τις ελλείψεις φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σε περιόδους «σοβαρών συμβάντων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης», στον τομέα της δημόσιας υγείας. Επίσης, θα διευκολύνει τόσο την ανάπτυξη όσο και την ταχύτερη έγκριση ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμάκων ή εμβολίων, που «θα μπορούσαν να θεραπεύσουν ή να αποτρέψουν μια νόσο που προκαλεί κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας», καθώς και να εποπτεύει και να καθοδηγεί  «κατά την προετοιμασία, ενόψει και κατά τη διάρκεια υγειονομικών κρίσεων», όπως αναφέρει η σχετική πρόταση-κανονισμός.

Η Ε.Ε. φιλοδοξεί να εξασφαλίσει την προστασία της ανθρώπινης υγείας, δρομολογώντας την ισχυροποίηση ενός νέου πλαισίου διαχείρισης κρίσεων, έχοντας ως γνώμονα την εμπειρία της πρωτοφανούς πανδημίας που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης. Η εν λόγω πρόταση-κανονισμός συμβάλει στη δημιουργία μιας ισχυρής  Ένωσης Υγείας, που αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της Ε.Ε., είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της και ταυτόχρονα ενθαρρύνει  και διευκολύνει την έρευνα και την καινοτομία.

Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι την εν λόγω συμφωνία χαιρέτισαν, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, οι οποίοι δήλωσαν ότι αποτελεί «σημαντικό βήμα προς μια ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Ε.Ε.» και πως «χάρη στην αυστηρή αξιολόγηση του Οργανισμού, οι πολίτες μας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα εμβόλια και τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στην Ε.Ε., είναι ασφαλή και αποτελεσματικά».

* Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου είναι οικονομολόγος και δικηγόρος. Σπούδασε Οικονομικά και Νομικά, με εξειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο, στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. Εργάστηκε, επί σειρά ετών, ως δικηγόρος, στις ΗΠΑ, ως εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως διευθυντικό στέλεχος εταιρείας συμβούλων, στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων και ήταν η πρώτη γυναίκα που εξελέγη Βουλευτής Ιωαννίνων το 2012. Εκλέχτηκε εκ νέου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2015, ως Βουλευτής Β’ Αθηνών. Διετέλεσε Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και Τομεάρχης Δημοσιονομικής πολιτικής, Τομεάρχης Ανάπτυξης και Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2019 είναι ευρωβουλευτής με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Είναι, επίσης, μέλος της Ειδικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ψηφιακή Εποχή (AIDA), μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO), μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης (DEVE) και συμμετέχει στην Επιτροπή́ για το Μέλλον της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (STOA).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.