21η Συναντηση Ιστορικων του Δικαιου

Διοργανώνεται από τον Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Η 21η Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή και συγκεκριμένα στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το διήμερο 2 και 3 Νοεμβρίου.
 
Πρόκειται για το ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο των Ιστορικών του Δικαίου, και το μοναδικό Πανελλήνιο Συνέδριο του κλάδου, το οποίο διοργανώνεται από τον Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. με την συμμετοχή ιστορικών του Δικαίου από όλα τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.
 
Φέτος η διοργάνωση υποστηρίζεται και από τον Δήμο Κομοτηνής, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜ-Θ και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΔΠΘ.
 
Αναλυτικά το πρόγραμμα του διημέρου έχει ως εξής:
 
Πρόγραμμα
 
Σάββατο 2 Νοεµβρίου 2019
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Πρόεδρος: Μαρία Γιούνη
09.00 – 09.30 Υποδοχή συνέδρων – Χαιρετισµοί
09.30 – 10.00 Κατερίνα Μανδαλάκη: Το πρόβληµα των χρεών στην αρχαία Κρήτη: Η επιγραφική µαρτυρία της Μάλλας (IC I, xix 3A)
10.00 – 10.30 Αθηνά ∆ηµοπούλου: Χειρός πίστις
10.30 – 11.00 Ηλίας Αρναούτογλου: Αποκαθιστώντας την δηµοκρατία. ∆ίκαιο και θεσµοί στην πρώιµη ελληνιστική Αθήνα (307-301 π.Χ.)
11.00 – 11.30 ∆ιάλειµµα – Καφές
B΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Πρόεδρος: Σοφία Αδάµ-Μαγνήσαλη
11.30 – 12.00 Μαριάννα Θωµά: Οι γυναίκες και η προστασία της περιουσίας τους στη ρωµαϊκή Αίγυπτο υπό το φως των παπύρων
12.00 – 12.30 Γιάννης Τζαµτζής: Οι πρεσβύτεροι («παλαιοί») της Καρχηδόνας
12.30 – 13.00 Πολύµνια Κατσώνη: Η εξέλιξη του θεσµού του υπάτου από την πρώιµη στην ύστερη βυζαντινή περίοδο
13.00 – 13.30 Γιώργος Ροδολάκης: Το ναυτικό δάνειο στο Νόµο Ροδίων Ναυτικό. ∆υσνόητα άρθρα αλλά και Graecasunt
Γ΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Πρόεδρος: ∆έσποιναΤσούρκα-Παπαστάθη
17.00 – 17.30 Ανδρέας Γκουτζιουκώστας: Παρατηρήσεις για τη δικαστική δραστηριότητα του εξάκτωρα
17.30 – 18.00 Βασίλης-Αλέξανδρος Κόλιας: Επικύρωση δικαιοπραξιών µε χρυσόβουλλα κατά τη µέση βυζαντινή περίοδο
18.00 – 18.30 Μάριος Τάνταλος: Σχόλια στην Εξάβιβλο του Κωνσταντίνου Αρµενοπούλου
18.30 – 19.00 ∆ιάλειµµα – Καφές
∆΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Πρόεδρος: Ελευθερία Παπαγιάννη
19.00 – 19.30 ∆έσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη: Το βυζαντινορωµαϊκό ιδιωτικό δίκαιο επί οθωµανικής κυριαρχίας: Λειτουργία και εξέλιξη. Ι. Οι εξωγενείς παράγοντες
19.30 – 20.00 Γιάννης Χατζάκης: Το ηµερολόγιο ενός επαρχιακού εφηµερίου: Η υπόθεση του Σακελλαρίου Νάξου π. Παρασκευά Σµυρναίου (1683)
20.00 – 20.30 ∆ηµήτρης Αποστολόπουλος: Από την Λεχία στην Αθωνική πολιτεία. Οι τύχες ενός αντιτύπου του Jurisgraeco-romani του Leunclavius
21.30 Δείπνο
 
Κυριακή 3 Νοεµβρίου 2019
Ε΄ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
Πρόεδρος: Γεώργιος Π. Νάκος
09.30 – 10.00 Κέλλυ Μπουρδάρα: Παρουσίαση του Αρχείου Κωνσταντίνου Λογοθέτη ∆ουζίνα 1803-1830
10.00 – 10.30 Χαρίκλεια ∆ηµακοπούλου: Ἡ πρώτη διαµόρφωσις τῆς ∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως στό Νεοελληνικό Κράτος, 1822-1833
10.30 – 11.00 Βασιλική ∆ιάφα: Πράξεις «αθεµιτογαµίας» στην Κοζάνη τον 19ο αι.
11.00 – 11.30 Μαριλένα Χρηστίδου: Μορφές ∆ιαθηκών κατά τη Νοµολογία του Μικτού Εκκλησιαστικού ∆ικαστηρίου της Ιεράς Μητροπόλεως ∆ιδυµοτείχου κατά την περίοδο 1898-1905
Λήξη Εργασιών Συνεδρίου
11.30 – 12.00 Καφές
12.00 Γενική Συνέλευση Eλληνικής Εταιρείας Ιστορίας του ∆ικαίου
 

 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.