Yeni yasal düzenleme müftü tayin biçime değişiklik getiriyor

Eğitim Bakanlığı, "Yeni Müftü seçim süreci İslam ilkelerine uygun" dedi

Parlamentoya sunulan Eğitim Bakanlığı’nın yeni yasal düzenlemesiyle görevine karşılık gelen yükümlülükleri üstlenecek bir Müftü liderliğinde bir Müftülüğün oluşturulmasının yolu açılıyor.

Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan ilgili duyuruya göre Müftülük kurumunun geliştirilmesi ve modernleşmesine yönelik bu düzenlemeler, Thraki Müslüman Azınlığı’nın dini kimliklerine mutlak saygı gösterilerek kilit öneme sahip bir takım konularda mevzuatımızda var olan önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Thraki’deki Müftüler ve Müftülükler için yeni, modern ve kapsamlı kurumsal çerçeve, Lozan Antlaşması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihatları ile tanımlandığı şekliyle ülkemizin anayasal gereklerini ve uluslararası yükümlülüklerini dikkate almaktadır.

Eğitim Bakanlığı’na göre böylece, uygulamada tespit edilen ve şu ana kadar yürürlükte olan hükümlerin belirsizliği veya şartların değişmesi nedeniyle Müftülüğün düzgün işleyişine, Thraki Müslüman Azınlığının dini ihtiyaçlarına hizmet etmeye, Diyanet İşlerinin etkin yönetimine ve Müftülerin yargı yetkilerinin uygun şekilde kullanılmasına engel teşkil eden bir takım sorunlar çözüme kavuşturulmaktadır.

Yasal düzenlemeler şunları öngörmektedir:

  1. Barınma, güvenlik, insan kaynaklarının transferi, seyahati, işlerinin masraflarının karşılanması, formların yayınlanması, web sitelerinin oluşturulması vb. gibi hükümler içeren Müftülüğün organize olması ve faaliyet göstermesi adına eksiksiz bir çerçeve. Bu şekilde, kurumun finansal bağımsızlığı kararlı bir şekilde teşvik edilir ve aynı zamanda Müftülerin ve Müftülüklerin genel çalışmaları kolaylaştırılmakta, imajları ve prestijleri arttırılmaktadır.
  2. Şimdiye dek geçerli olanın aksine odak noktasının Müftü yerine Müftülüğe aktarılması.
  3. Müftünün sahip olduğu üçlü statünün net bir şekilde açıklanması: Din görevlisi, kamu hizmeti başkanı ve yetki sorumlulukları olan memur.
  4. İtiraz riskini azaltmak ve bütünlülüklerinin sorgulanmasından kaçınmak adına Müftü prestijinin bireysel düzeyde korunması.
  5. Mümkün olan en geniş çevre tarafından kabul görecek Müftünün seçim sürecine ilişkin yenilikler. Müftü Naibinin kararıyla, Müslüman azınlığın 33 üyesinden oluşan, halka açık bir kura yoluyla seçilen ve Müslüman Çalışmalarının öğretim üyelerinden, Medreselerden, imamlardan, İslam dini öğretmenlerinden ve seçkin ilahiyatçılardan oluşan, sayısal ve niteliksel açıdan geniş bir Danışma Komitesi oluşturulur. Danışma Kurulu adayları inceler ve her adayın Müftülük görevini üstlenmeye yeterli olup olmadığını belirler. Daha sonra Müftülük makamına uygun olanların alfabetik listesini Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı’na sunar ve Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanı bunlardan birini Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Müftülük görevine atar.

Bakanlığın belirttiği gibi, “Milli eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri’nin söz konusu yasal düzenlemeleri, kapsamlı araştırmalar, din adamlarıyla istişare, özel bilim insanlarıyla işbirliği, uluslararası alanda mevcut olanın incelenmesi ve Thraki Kalkınma Komitesi önerileri doğrultusunda yürütülmektedir. Özellikle Müftü seçme süreci de İslam ilkelerine uygundur.

Bu yasama girişiminin amacı, devletin, görevlerin yerine getirilmesi için mümkün olan en iyi koşulları sağladığı, prestijli kişilerin başkanlık ettiği yasallık, şeffaflık, bağımsızlık, verimlilik garantileriyle çalışan bir kurum oluşturmaktır. Uluslararası antlaşmalara, Avrupa müktesebatına ve Müslüman yurttaşlarımızın dini duygularına mutlak saygı gösterilerek onlarca yıllık olağanüstü sorunlar çözülmektedir.”

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.