Tütün yardımı için Ortak Bakanlık Kararı imzalandı

Miktarlar en geç 30 Haziran’a kadar yatırılacak

Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Sn. G. Georgantas, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı gelirlerinde ciddi şekilde azalma meydana gelen lavanta, sofralık zeytin, kuru incir ve tütün üreticilerine devlet yardımı sağlanması ile ilgili Ortak Bakanlık Kararı’nı imzaladı.

Kararın uygulanması, 2022 mali yılı için en fazla 26.308.252 euro tutarında devlet bütçesi pahasına harcamalara neden olmaktadır. Miktarlar, Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı EF 1029-501-0000000, ALE 2390901002 ‘tüzel kişilere ve özel hesaplara tarımsal nitelikte mali yardım’  düzenli bütçesinden ELEGEP’e devredilmesiyle karşılanacak.

Söz konusu yardım, yararlanıcılara en geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar ödenecektir.

Uygunluk koşulları

Karara göre devlet yardım yararlanıcıları, ülke genelinde birincil üretim sektöründe faaliyet gösteren ve aşağıdaki uygunluk koşullarını yerine getiren üreticilerdir:

 1. 2020 yılı için tek ödeme beyannamesi (OSDE) sunmuş ve en az bir dönümlük üretime sahip olan lavanta üreticileri. 
 2. 2020 yılı için tek ödeme beyannamesi (OSDE) sunmuş ve en az bir dönümlük üretime sahip olan kuru incir üreticileri. Dört yaşından küçük olan ağaçlar yardım dışında tutulmaktadır.
 3. Kalamon türü zeytin ve OPEKEPE’de ‘diğer kod 2008190’ sistem koduna ait zeytin üreticileri hariç, 2020 yılı için tek ödeme beyannamesi (OSDE) sunmuş ve en az bir dönümlük üretime sahip olan sofralık zeytin üreticileri. Dört yaşından küçük olan ağaçlar yardım dışında tutulmaktadır.
 4. 2020 yılı için tek ödeme beyannamesi (OSDE) sunmuş ve en az bir dönümlük üretime sahip olan tüm tütün üreticileri.
 5. 4152/2013 sayılı kanunun birinci maddesinin B Fıkrasının B10 alt maddesinin 4. bölümünde tanımlandığı şekilde, Avrupa Komisyonu veya  DEE’nin daha önce almış olduğu bir karara dayanarak hukuka aykırı ve uyumsuz sayılan yardımları ellerinde bulundurmayanlar.
 6. 702/2014 sayılı yönetmelik (AB) kapsamında 31/12/2019 tarihinde zor durumda olan bir işletme konumunda olmayanlar.

Yardım koşulları ve miktarı

 1. Lavanta üreticileri için dönüm başına 57 euro.
 2. Kuru incir üreticileri için dönüm başına 67 euro.
 3. Sofralık zeytin üreticileri için dönüm başına 40 euro.
 4. Tütün üreticileri için dönüm başına 90 euro.
 5. Tek bir girişim düzeyindeki her bir yararlanıcının (gerçek veya tüzel kişi) bu program kapsamında alabileceği, geri ödenebilir avans tedbirleri kapsamındaki tutarlar da dahil olmak üzere toplam yardım tutarı, tarım sektöründeki üreticiler için 290.000 euroyu aşamaz. 290.000 euro tutarına her türlü vergi ve diğer masraflar dahildir.
 6. Bir işletmenin, Geçici Çerçeve’nin 3.1 bölümü uyarınca, farklı azami tutarların uygulandığı birden fazla sektörde faaliyet göstermesi durumunda, bu faaliyetlerin her biri için ilgili tavan miktara uyulduğu ve tek bir eylem başına azami toplam tutarın aşılmadığı, muhasebe ayrımı gibi uygun araçlarla sağlanacaktır.
 7. Bu maddenin 1 ila 5. paragraflarında belirtilen yardım miktarı, nihai olarak beyan edilen dönüm sayısına göre uyarlanabilir.
 8. Yunan makamları, Geçici Çerçeve’nin 88-91. paragraflarında belirtilen tüm yükümlülüklerine uymayı taahhüt etmektedir.
 9. Her bir üreticinin yardımının nihai tutarından, bunun 1. paragrafında belirtildiği gibi, iade edilemez sübvansiyon olarak alınan tutarların toplamı düşülür.

İade edilmez tutarların toplamı belirleninceye kadar, iade edilir sübvansiyonun tüm döngüleri boyunca her üretici tarafından alınan iade edilir sübvansiyonun toplam tutarının %50’si tevkif edilerek yardım ödenir.

İade edilmeyen tutarların toplamının belirlenmesinin tamamlanmasının ardından, tutar her üretici için tevkif edilen tutarı aşarsa, fazla tutar için OPEKEPE tarafından fazla ödeme olarak bir geri ödeme prosedürü başlatılır. Kararla belirlenen yardımlar, birlik ödeneklerinden ödenen diğer EGTE yardımlarına karşı mahsup edilemez.

Yardımın ödenmesi için OPEKEPE, yararlanıcıların başvuru sunabileceği özel bir platform oluşturacak. Her yararlanıcı için nihai tutar, yararlanıcıların başka devlet yardımı alıp almadıklarını belirlemek amacıyla OPEKEPE’nin OSDE ve AADE verileri ile yapacağı çapraz kontrollerden sonra yatırılacaktır.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.