İçişleri Bakanlığı tarafından evcil hayvanlar ve başıboş hayvanlar için yeni bir kurumsal çerçeve teşvik ediliyor

Bakanlar Kurulunda tartışılan tasarı neler içeriyor?

İçişleri Bakanı Yardımcısı Sn. Stelios Petsas, hükümetin evcil hayvan mevzuatında teşvik ettiği değişiklikleri Çarşamba günü Bakanlar Kuruluna sundu.

Hayvan özgürlüklerinin korunması

Bakanlığın açıklamasında belirttiği gibi bu tasarı, evcil hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve başıboş hayvanların korunmasını sağlamak için devlet, yerel yönetim, bilim adamları ve hayvan refahı örgütleri arasındaki kurumsallaşmış işbirliğini amaçlamaktadır. Sahipli ve başıboş ile sahiplendirilme için tutulan hayvanlar, hayvan refahı dernekleri ve kuruluşları, veterinerler, yetiştiriciler, barınaklar ve kamu yönetimi ilk kez tek bir resmi işbirliği platformuna entegre edilmiştir.

Yeni kurumsal çerçeve aynı zamanda, şu anda açıkça uluslararası alanda kabul görmüş beş hayvan özgürlüğünü de içermektedir.

Denetim çerçevesi

Tüm bunlara ek olarak söz konusu tasarı, evcil hayvanların korunmasına ilişkin yeni yasanın uygulanmasını sözde bırakmamak adına, Belediye düzeyindeki başıboş hayvanların yönetimi için bir program ve belediyeler ile topluluklar merkezi birliği, arabulucu ve hayvan refahı örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla tutarlı ve temsili bir denetim çerçevesi oluşturur.

Tasarı ile hayvan istismarı hükmüne açıkça dahil edilen eylemlerin listesi genişletilir, yeni ihlaller için para cezaları öngörülür ve önemli ihlaller için mevcut para cezaları katılaştırılır.

Son olarak, evcil hayvanları koruma çabalarına katılanların eğitimini ve bilgilerini geliştirmek için eğitim programları ve bilgi eylemleri planlanmaktadır.

Tasarının eksenleri

Ayrıntılı olarak, bu tasarının mafsallı olduğu 10 eksen şunlardır:

  1. ‘Beş hayvan özgürlüğü’: Uluslararası kabul görmüş 5 hayvan özgürlüğü artık açıkça yasaya dahil edilmektedir.
  2. Ellada, evcil hayvanların ulusal kaydını elde ediyor: Sahipli ve başıboş ile sahiplendirilme için tutulan hayvanlar, hayvan refahı dernekleri ve kuruluşları, veterinerler, yetiştiriciler, barınaklar ve kamu yönetimi ilk kez tek bir resmi işbirliği platformuna entegre edilmiştir.
  3. E-kitap ve dijital tıbbi geçmiş: Evcil hayvanlar, Ulusal Evcil Hayvan Kayıt Defteri aracılığıyla dijital bir sağlık kaydına sahip olacaklardır.
  4. Kurallarla üreme: Hayvan başına maksimum doğum sayısı, üreme izni vb. gibi konular düzenlenmektedir.
  5. Hayvan istismarı kavramının genişletilmesi: Kötüye kullanım hükmüne açıkça dahil edilen eylemlerin listesi genişletilir, yeni ihlaller için para cezaları öngörülür ve önemli ihlaller için mevcut para cezaları katılaştırılmaktadır.
  6. ‘Argos’ Programı – belediye kaynakları & yükümlülükleri: Her belediye tarafından başıboş yönetim programı oluşturacaktır. Aynı zamanda, programın başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli kaynakları ve prosedürleri sağlıyacağız.
  7. Evcil hayvan sahiplerine destek ve teşvikler: Evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarına daha iyi şekilde bakmaları için belediyeler tarafından teşvikler sunulacaktır.
  8. Denetim çerçevesi: KEDE, arabulucu ve hayvan refahı örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla tutarlı ve temsili bir denetim çerçevesi oluşturulacaktır.
  9. Evcil hayvanların korunmasına ilişkin eğitim ve bilgilerin geliştirilmesi: Yerel topluluklara ve eğitim gruplarına eğitim programları ve bilgi faaliyetleri düzenlenecektir.
  10. Ulusal şikayet hattı: Hayvan istismarı olayları ve evcil hayvanların korunması için yasal çerçevenin ihlali ile ilgili şikayetlerin sunulması için dijital bir uygulama ve 5 haneli bir telefon hattı oluşturulacaktır.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.