Το σχεδιο του για την αναπτυξη και αναβαθμιση του ΔΠΘ παρουσιασε ο Φωτης Μαρης

«Ένα πανεπιστήμιο μια περιφέρεια» βασική στόχευση του νέου πρύτανη

Το προτεινόμενο σχέδιό του για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του ΔΠΘ παρουσίασε ενώπιον της πανεπιστημιακής κοινότητας σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα ο μοναδικός υποψήφιος Πρύτανης κ. Φώτης Μάρης. Πρόκειται για διαδικασία που επιβάλλει ο νόμος που υιοθετήθηκε πρόσφατα για τα Πανεπιστήμια.

Αναπτύσσοντας το σχέδιο του ο κ. Μάρης αναφέρθηκε σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, και λειτουργίες του Πανεπιστημίου, ξεκινώντας εισαγωγικά από μια συνοπτική παρουσίαση του ΔΠΘ.

Το σχέδιο του υποψήφιου πρύτανη αναπτύσσεται σε έξι βασικούς άξονες:

 1. Ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική
 2. Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση
 3. Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση
 4. Σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία και ενίσχυσης της καινοτομίας
 5. Αναβάθμισης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος
 6. Ανάπτυξη της αντίληψης κοινότητας και της ιδρυματικής ευθύνης

Το ΔΠΘ πρέπει να είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην ΠΑΜΘ

Αναφορικά με τον πρώτο άξονα, ο κ. Μάρης υιοθέτησε τη στόχευση «ένα πανεπιστήμιο μια περιφέρεια», επισημαίνοντας πως το ΔΠΘ ως το πρώτο πολυεδρικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας πρέπει να είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην ΠΑΜΘ, ενσωματώνοντας τα Τμήματα του ΔΙΠΑΕ, με έδρα τις πόλεις της Καβάλας και της Δράμας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσπάθεια αυτή θα προσδώσει ώθηση αρχικά επειδή το ΔΠΘ θα είναι πλέον ένα ολοκληρωμένο και μεγάλο Πανεπιστήμιο. Το εγχείρημα θα απαιτήσει σε δεύτερο χρόνο μικρής κλίμακας αναδιάρθρωση σε μια προσπάθεια κάλυψης νέων γνωστικών αντικειμένων και βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών. Σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη του ίδιου του Πανεπιστημίου, όπως υπογράμμισε ο υποψήφιος πρύτανης,  απαραίτητη κρίνεται η ενίσχυσή του με την ίδρυση Τμήματος Νοσηλευτικής (Σχολή Επιστημών Υγείας) στην Αλεξανδρούπολη, Τμήματος Εργοθεραπείας (ΣΕΦΑΑ) στην Κομοτηνή και Τμήματος Ψυχολογίας (Σχολή Επιστημών Αγωγής) στο Διδυμότειχο.

Από την παρουσίαση του κ. Μάρη δεν έλειψε και η αναφορά στα υφιστάμενα τμήματα, τονίζοντας πως «επιτακτική κρίνεται και η αναμόρφωση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με την υποστήριξη των ακαδημαϊκών μονάδων του Δ.Π.Θ., ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας». Επιπλέον ο κ. Μάρης μίλησε για ίδρυση ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων αλλά και ίδρυση αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών με στόχο την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, προερχόμενων από χώρες της Βαλκανικής και της Μέσης Ανατολής.

Για τον υποψήφιο πρύτανη επιβεβλημένη είναι και η αναβάθμιση των υποδομών διδασκαλίας και του εξοπλισμού αιθουσών και αμφιθεάτρων όπως και η επιπλέον ενίσχυση υποστηρικτών θεσμών που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο όπως:  (α) ο Συνήγορος του φοιτητή, (β) η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας, (γ) το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, (δ) η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.), (ε) το Γραφείο Φιλολογικής Επιμέλειας Εργασιών, (στ) το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας.

Στα της ερευνητικής πολιτικής του Πανεπιστημίου ο κ. Μάρης έθεσε ως στόχους την υιοθέτηση πολιτικών που διασφαλίζουν την ανεξάρτητη ποιοτική έρευνα, τη διασφάλιση υποδομών για την υλοποίηση των ερευνητικών δράσεων, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικών για την προσέλκυση πόρων.

Ενίσχυση ΚΕΔΙΒΙΜ και εξωστρέφεια

Για τον δεύτερο άξονα, ο υποψήφιος πρύτανης έθεσε ως στόχο την αύξηση των προσφερόμενων προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ ΔΠΘ, ώστε να καλύπτονται ανάγκες κατάρτισης και επανακάταρτισης του ανθρώπινου δυναμικού τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ για τον τρίτο άξονα, αυτόν της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του ΔΠΘ, ο κ. Μάρης έκανε λόγο για περαιτέρω ενδυνάμωση μέσω της:

 1. Υπογραφής πρωτοκόλλων συνεργασίας με ιδρύματα της αλλοδαπής.
 2. Σύναψης πρωτοκόλλων συνεργασιών με Πανεπιστήμια των Η.Π.Α., που συμμετείχαν στην πρόσφατη επίσκεψη στο Δ.Π.Θ.
 3. Συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο European University Alliance Program.
 4. Διερεύνησης της δυνατότητας δημιουργίας Παραρτημάτων του ΔΠΘ στην αλλοδαπή (αυτοδύναμα ή σε σύμπραξη με άλλο ελληνικό Πανεπιστήμιο).
 5. Ενίσχυσης της κινητικότητας μέσω των διμερών πρωτοκόλλων συνεργασιών και του προγράμματος ERASMUS.
 6. Διοργάνωσης διεθνών θερινών σχολείων (summer schools) – προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Κόμβος καινοτομίας

Όσο αφορά στη σύνδεση του ΔΠΘ με την κοινωνία και την οικονομία και την ενίσχυση της καινοτομίας, το σχέδιο δράσης του κ. Μάρη περιλαμβάνει

 • τη δημιουργία ενός Κόμβου Καινοτομίας, ο οποίος θα αναλάβει:
 • τη λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας
 • τη λειτουργία της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων έντασης γνώσης.
 • τη λειτουργία του Κέντρου Ερευνητικής Αριστείας.
 • την ενσωμάτωση ψηφιακής πλατφόρμας για την προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας του ΔΠΘ και στην παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της μονάδας μεταφοράς τεχνολογίας.
 • την ενσωμάτωση και υποστήριξη φοιτητικών διαγωνισμών καινοτομίας.
 • τη δημιουργία πλατφόρμας διασύνδεσης με τα εργαστήρια του Ιδρύματος για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Δ.Π.Θ.
 • την ανάπτυξη του Δικτύου για τη μεταφορά τεχνολογίας σε συνεργασία με το αντίστοιχο γραφείο του ΑΠΘ.
 • την φιλοξενία του Περιφερειακού Γραφείου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
 • τη συνέχιση της λειτουργίας του ED EMTH ως κόμβος ενημέρωσης των πολιτών της ΑΜΘ σε θέματα ευρωπαϊκού προσανατολισμού και ενδιαφέροντος.
 • τη λειτουργία κοινών επιτροπών εργασίας με τη συμμετοχή μελών του ΔΠΘ και λοιπών κοινωνικών εταίρων/συνδέσμων, αλλά και φορέων τόσο του Δημοσίου όσο και Ιδιωτικού Τομέα.

Σύμφωνα με τον υποψήφιο Πρύτανη οι παραπάνω δράσεις θα βοηθήσουν επίσης του φοιτητές του Δ.Π.Θ. να αναπτύξουν δεξιότητες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, εκτός από τις προηγούμενες δράσεις το Δ.Π.Θ. θα διοργανώσει και δράσεις ενίσχυσης του αποτυπώματός του στην τοπική κοινωνία της Θράκης όπως:

 • Διοργάνωση σε ετησία βάση ανοικτής εβδομάδας των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. σε μαθητές Λυκείων.
 • Διοργάνωση εκθέσεων διάχυσης των ερευνητικών δράσεων του Δ.Π.Θ. σε όλες τις πόλεις του Δ.Π.Θ.

Αναβάθμιση ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και ανάπτυξη του αισθήματος της κοινότητας

Ο κ. Μάρη προέταξε και την αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος εξειδικεύοντας τόσο σε δράσεις αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών, πέραν όσων ήδη υλοποιούνται, όσο και την βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών του Πανεπιστημίου

Τελευταίος άξονας του σχεδίου του κ. Μάρη ήταν αυτός της ανάπτυξης της αντίληψης κοινότητας και της ιδρυματικής ευθύνης με τον υποψήφιο πρύτανη να εξηγεί πως «η προτεραιότητα αυτή καλύπτει την δημιουργία αισθήματος κοινότητας (universitas), όπου όλα τα μέλη μίας πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό διέπονται από μια αίσθηση κοινού σκοπού και συλλογικής συνείδησης. Βασικό άξονα της διαδικασίας αυτής αποτελεί η ανάπτυξη της συνείδησης ευθύνης απέναντι στο Ίδρυμα και στην αποστολή που επιτελεί, όπου κάθε δραστηριότητα αναπτύσσεται με γνώμονα το συνολικό συμφέρον και όφελος του Πανεπιστημίου, με συνέργειες, οικονομίες κλίμακας, συνυπολογισμό και αξιολόγηση της ανάπτυξης των υπολοίπων δραστηριοτήτων, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες και οι κανόνες που έχουν τεθεί».

Οι προτεινόμενοι Αντιπρυτάνεις

Μαζί με το σχέδιο ο κ. Μάρης αποκάλυψε και τα τέσσερα πρόσωπα καθώς και τους τομείς αρμοδιότητας των τεσσάρων αντιπρυτάνεων που προτείνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε ένας εξ αυτών προέρχεται από διαφορετική έδρα του ΔΠΘ, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ισόρροπη εκπροσώπηση στο πρυτανικό σχήμα.

Πρόκειται για:

1. την Καθηγήτρια κ. Μαρία Ε. Γρηγορίου από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας που προτείνεται για Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων και Δια Βίου Εκπαίδευσης

2. τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών που προτείνεται για Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

3. τον Καθηγητή Γεώργιο Μπρούφας, του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που προτείνεται για Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας

4. τον Καθηγητή Βασίλειο Γούργουλη, του ΤΕΦΑΑ που προτείνεται για Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.