Στις 31 Οκτωβριου οι εκλογες για τα εσωτερικα μελη του Συμβουλιου Διοικησης του ΔΠΘ

Ένα από αυτά θα αναλάβει τη θέση του Πρύτανη μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών

Στις 31 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που θα αναλάβουν, μαζί με τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης τη διοίκηση του ιδρύματος μέχρι την 31η Αυγούστου 2026.

Το Συμβούλιο Διοίκησης (ΣΔ) αποτελείται από έντεκα μέλη, εκ των οποίων έξι μέλη είναι εσωτερικά και πέντε εξωτερικά.

Για αυτό και παράλληλα με την εκλογική διαδικασία θα τρέξει και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους του Πανεπιστημίου, τα οποία θα επιλεγούν στη συνέχεια από τα εσωτερικά μέλη που θα εκλεγούν στο Συμβούλιο, το οποίο στο τέλος θα αναδείξει και τον νέο Πρύτανη.

Πώς θα εκλεγούν τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου

Η εκλογική διαδικασία για τα εσωτερικά μέλη του ΣΔ θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 8.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14.00, και Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του ΔΠΘ αν, σωρευτικά, ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Κώλυμα εκλογιμότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. έχουν όσοι αποχωρούν από το Α.Ε.Ι. λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας, ήτοι νωρίτερα από την 31η .8.2026, όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι., όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά μία φορά μέλος του Σ.Δ. και μία φορά στο αξίωμα Πρύτανη, και όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη. 

Επιλογή των εξωτερικών μελών

Όσο για τα πέντε εξωτερικά μέλη στο ΣΔ, δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα Ελλάδος 14.00, μετά από την οποία θα συγκεντρωθούν οι υποψηφιότητες από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία για να διαβιβαστούν στα εσωτερικά μέλη του ΣΔ, που θα αξιολογήσουν σε ειδική συνεδρίαση τις υποψηφιότητες και θα αναδείξουν τα εξωτερικά μέλη.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.

Το ΣΔ θα επιλέξει από τα εσωτερικά μέλη τον Πρύτανη

Αφού ολοκληρωθεί η συγκρότηση του ΣΔ, θα ακολουθήσει η ανάδειξη του Πρύτανη, που θα είναι ένα εκ των εσωτερικών μελών του.

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει τεκμηριωμένη πρόταση με το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του ΔΠΘ σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την αποστολή του κατά την προκηρυσσόμενη θητεία.

Την ίδια ώρα θα πρέπει να καταθέσει κατάλογο των μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή που προτείνει να αναλάβουν το αξίωμα του Αντιπρύτανη, καθώς και τους τομείς ευθύνης που προτείνεται να τους ανατεθούν, οι οποίοι δύνανται να αφορούν σε θέματα ακαδημαϊκά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας και καινοτομίας, διά βίου μάθησης, οικονομικών, ανάπτυξης, διοικητικών υποθέσεων και διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας. Ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.