Πρακτικη ασκηση για ασκουμενους δικηγορους στη Νομικη Υπηρεσια του ΔΠΘ

Δύο οι θέσεις για διάστημα ενός έτους

Τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του ΔΠΘ παρέχει σε ασκούμενους δικηγόρους το Πανεπιστήμιο της περιοχής μας.

Η άσκηση στη Νομική Υπηρεσία είναι διάρκειας 12 μηνών, αρχής γενομένης από 1 Ιανουαρίου 2023 και οι θέσεις είναι δύο.

Σε σχετική του ανακοίνωση το ΔΠΘ ενημερώνει πως:

  1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο Τμήμα Γενικού πρωτοκόλλου-Αρχείου (Κτίριο Διοίκησης-Ισόγειο-γρ.114)  του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  ή θα αποστέλλονται  στην ηλεκτρονική  δ/νση: [email protected], εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  2. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της  2ης μ.μ ώρας (14.00)  της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα έως την 2η μ.μ ώρα (14.00). 
  3. Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες  δηλώνουν: α) τα στοιχεία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τους β) τον Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου/ Ασκούμενης, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο και εφ’όσον επιλεγούν θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους,, γ) ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησής τους στο Δ.Π.Θ διατηρούν την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου και δ)  στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

  Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται:

  • αντίγραφα τίτλων σπουδών,
  • σύντομο βιογραφικό σημείωμα και
  • η βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος /αιτούσης στο ειδικό μητρώο του οικείου δικηγορικού συλλόγου ή αντίγραφο κατατεθείσης αίτησης εγγραφής.

Μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών η Νομική Υπηρεσία του Δ.Π.Θ επικοινωνεί με τους υποψηφίους ασκούμενους δικηγόρους και τους καλεί σε προφορική συνέντευξη και εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη διεξαγωγή της συνέντευξης το Πανεπιστήμιο αναρτά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος τα ονόματα των δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία.
Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος  τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούμενων δικηγόρων, είναι ο εκάστοτε Νομικός Σύμβουλος της Νομικής Υπηρεσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η μηνιαία αποζημίωση των ασκουμένων ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα με βάση το τηρούμενο μηνιαίο παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον/στην ασκούμενο /ασκούμενη σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.