Διαλεξη του Δημητρη Αποστολοπουλου στο Colloquium ΤΕΦ ΔΠΘ

Θέμα της «Με δόλο και με μαργιολιά. Για μια αθησαύριστη απόδοση της “Ἑξαβίβλου” του Αρμενόπουλου στη δημώδη»

Διάλεξη με θέμα: «Με δόλο και με μαργιολιά. Για μια αθησαύριστη απόδοση της “Ἑξαβίβλου” του Αρμενόπουλου στη δημώδη» θα πραγματοποιήσει ο κ. Δημήτρης Αποστολόπουλος στο πλαίσιο του Επιστημονικό Colloquium Τ.Ε.Φ.

Η διάλεξη θα δοθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022, ώρα 6:00 μ.μ.

Όπως εξηγεί για το περιεχόμενο της διάλεξης ο κ. Αποστολόπουλος, «η «Εξάβιβλος» του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου, ιδιωτική νομική συναγωγή του 14ου αιώνα η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και την μεταβυζαντινή εποχή στην καθημερινότητα των Ρωμιών, γνωρίζαμε ως τώρα ότι αποδόθηκε στη δημώδη δύο φορές: μία στις αρχές του 17ου και μια δεύτερη στα μέσα του 18ου αιώνα. Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι γνώρισε και μια τρίτη δημώδη εκδοχή, που θα πρέπει να χρονολογηθεί στις αρχές του 18ου αιώνα, απόδοση η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί πιο «δημώδης» από τις άλλες δύο.

Με αφορμή το νέο αυτό εύρημα θα παρουσιαστούν στοιχεία για τον νομικό βίο των Ρωμαίων χριστιανών που έζησαν στον κλοιό της οθωμανικής κατάκτησης μετά την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας, ενώ πλούσιο αναμένεται ότι θα είναι το υλικό για τους μελετητές της δημώδους γραμματείας».

Ο Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος

Ο Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος είναι Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Είναι διδάκτορας Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Παρισίου και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την Ιστορία του δικαίου, της ιδεολογίας και της νεοελληνικής κοινωνίας στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (15ος-19ος αι.) όπως και με την πρόσληψη των ιδεών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στη νοτιανατολική Ευρώπη (18ος -α μισό του 19ου αιώνα).

Info

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην συνεδρία με τον ακόλουθο “σύνδεσμο”:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc3MDc2NjQtYTU5Ni00NGEwLWFkZmItOGExYzc5ZjYzZTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22b1ac39eb-d4ce-45fc-8cec-f39f337a11b4%22%7d

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.