7ο Colloquium Μεταπτυχιακων Φοιτητων, Υποψηφιων Διδακτορων και Μεταδιδακτορικων Ερευνητων του ΤΕΦ του ΔΠΘ

Διαδικτυακά την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου

Το διήμερο 4 και 5 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το 7ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ. Το Colloquium θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν στον σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc3MDc2NjQtYTU5Ni00NGEwLWFkZmItOGExYzc5ZjYzZTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22b1ac39eb-d4ce-45fc-8cec-f39f337a11b4%22%7d

Συντονιστές του Colloquium είναι η κ. Μαρία Κωνσταντινίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πρώιμης Βυζαντινής Φιλολογίας ΤΕΦ και ο κ. Κωνσταντίνος Δανόπουλους, Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας ΤΕΦ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις εργασίες του Colloquium θα πραγματοποιηθούν και τέσσερις διαλέξεις από προσκεκλημένους ισάριθμων πανεπιστημίων. Ο λόγος για τον κ. Ιωάννη Βάσση, Καθηγητή Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την κ. Αγγελική Σύρκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας-Παπυρολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κ. Γαβριήλ Ευαγγέλου, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Λατινικής Φιλολογίας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, την κ. Κατερίνα Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το πρόγραμμα

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Colloquium έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου

10:00-10:15   Έναρξη-Χαιρετισμού

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α’ Βυζαντινή Φιλολογία

10:15-11:00   Διάλεξη Ιωάννη Βάσση

Τρόποι παράδοσης της βυζαντινής λογοτεχνίας. Το περιεχόμενο των χειρογράφων

11:00-11:15    Συζήτηση

Προεδρείο: Ευαγγελία Μανώλη, Σπυρίδων Αθανασίου

11.15-11.30: Ευαγγελία Μανώλη, Η ζωή και το έργο του Ιωσήφ Βρυεννίου

11.30-11.45: Σπυρίδων Αθανασίου, Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων: Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του

11.45-12.00: Ευανθία Σταυροπούλου, Ο Μιχαήλ Κριτόβουλος και οι Οθωμανοί: ιστορία και συναισθήματα στην εποχή της Αλώσεως

12:00-12:15  Συζήτηση

Διάλειμμα

Προεδρείο: Σοφία Τεπερεκίδου, Γιαννούλα Καζάκου 

12.30-12.45 Αθανάσιος Σκιαθίτης, Μία ανέκδοτη β’ ωδή του Κλήμεντος

12.45-13.00: Γιαννούλα Καζάκου, Νικηφόρου Χούμνου Περί της θρεπτικής και αισθητικής ψυχής και Περί του ότι μηδέν αδύνατον

13.00-13.15: Σοφία Τεπερεκίδου, Η Επιστολή 21 του Ιωάννη Ευγενικού με αποδέκτη τον Συλβέστρο Συρόπουλο

13:15-13:30   Συζήτηση

Συνεδρία Β’ Βυζαντινή Φιλολογία

Προεδρείο: Ελπίδα Περδίκη, Λυδία Λυκοτσέτα

16.00-16.15: Λυδία Λυκοτσέτα, Εγχειρίδιο γραφέων Μονής Βατοπεδίου: ζητήματα μεθοδολογίας και παλαιογραφίας

16.15-16.30: Ελένη Χατζοπούλου, Παρασελίδια σχόλια στη χειρόγραφη παράδοση του Ιωάννη Ζωναρά 

16.30-16.45: Νίκη Μαρίνα Ξώγνου, Ο Βατοπεδινός κώδικας 164: Μια παλαιογραφική ανάλυση

16.45-17.00:  Ελπίδα Περδίκη, Αυτοματοποιώντας την αντιπαραβολή χειρογράφων: μέθοδοι, ζητήματα, προϋποθέσεις

17.00-17.15: Ελένη Ζλατίνη, Ελληνική Φιλολογία και ψηφιακά μέσα: Διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία και η αξιοποίηση τους από την ερευνητική κοινότητα

17:15-17:30   Συζήτηση

Διάλειμμα

Συνεδρία Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

18.00-18.45: Διάλεξη Αγγελικής Σύρκου

Τα βασανιστήρια στην Ύστερη Αρχαιότητα: η περίπτωση της Αιγύπτου

Συζήτηση

Προεδρείο: Βένια Γιαλαμά, Μαρία Γαλανάκη

19.00-19.15: Δημήτριος Παπανικολάου: Οι επιγραφές ως πηγή για την ελληνική ρητορική της ρωμαϊκής εποχής (1ος-4ος αι. μ.Χ.)

19.15-19.50: Βένια Γιαλαμά, Θεόκριτος, Ειδύλλιο 10: βουκολικό ποίημα ή/και αγροτικός μίμος; 

19.50-19.45: Μαρία Γαλανάκη, Το Β’ Βιβλίο του Περί Διαίτης και το νοσολογικό του περιεχόμενο

Συζήτηση

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου

Συνεδρία Δ’ Λατινική Φιλολογία

9.00-9.45: Διάλεξη Γαβριήλ Ευαγγέλου

Οι βασικές στρατηγικές συμφιλίωσης στις επιστολές του Κικέρωνος και η (αν)αποτελεσματικότητά τους

Συζήτηση

Προεδρείο: Ιωάννα Λαφτσή, Χρύσα Παπανικολάου

10.00-10.15: Ιωάννα Λαφτσή, Η πρόσληψη του Ορατίου στην ωδή 1.9 των Οαππΐπα του Φραντσέσκο Φιλέλφο

10.15-10.50: Κρυσταλία Χουρμουζέλη, Χαθήκαμε στη μετάφραση των Ηρωίδων του Οβιδίου; 

10.50-10.45: Μαρία Νικολαΐδου, Η νεοελληνική μετάφραση του πρώτου βιβλίου των Τουσκουλανών Διατριβών τον Κικέρωνα από τον Ιωάννη Α. Καβράκη (1897)

10.45-11.00: Χρύσα Παπανικολάου, Εισαγωγή στη Συνωμοσία των Πάτσι του Πολιτιανού

Συζήτηση

Διάλειμμα

Συνεδρία Ε Νεοελληνική Φιλολογία

11.50-12.15: Διάλεξη Κατερίνας Κωστίου

Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Αρχειακά τεκμήρια – Τύπος: δράσεις και προοπτικές

12.15-12.50: Συζήτηση 

Συνεδρία Ε Νεοελληνική Φιλολογία (συνέχεια)

Προεδρείο: Αλεξάνδρα Μαρίνα Δαπουδάνη, ΔημήτρηςΤζελέπης

12.30-12.45: Αλεξάνδρα Μαρίνα Δαπουδάνη, Περί αυτοκτονίας: η έννοια του καλώς θανείν στην Αρχαία Ελλάδα και το απονενοημένο διάβημα της αυτοχειρίας στη νεοελληνική λογοτεχνία 

12.45-13.00: Σταυρούλα Ντινούδη, Ο βίος του οσίου αποστόλου Φιλίππου από το Βιβλίου καλούμενον «Νέος Παράδεισος»: ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της αγιολογικής ποιητικής τέχνης του Αγαπίου Λάνδου

13.00-13.15: Χρυσούλα Μαμούγκα, Ψόγος Νίκοτιανής: η απαρχή της διαμάχης Νικολάου Μαυροκορδάτου και Μητροφάνη Γρηγορά

13.15-13.30: Δημήτρης Τζελέπης, Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου του “εξ Απορρήτων” Περί συντάξεως των του λόγου μερών. Πρόληψις και προθεωρία της συντάξεως: το χφ. της Ρουμανικής Ακαδημίας 192 (576).

13.30-13.45  Συζήτηση

Διάλειμμα

Προεδρείο: Ελένη Λαυράνου – Μαρία Μιχαλάκη 

14.00-14.15: Χαράλαμπος Οτάμπασης, Νεοελληνική ποίηση και ανδρική ομοφυλοφιλία (1830-2020): Από το ομοσεξουαλικό ποίημα του Γεώργιου Τερτσέτη «Η δικαία εκδίκησις» στη μετά AIDS εποχή

14.15-14.50: Μαρία Μιχαλάκη, Η περιθωριακή μορφή της ομοφυλόφιλης γυναίκας σε δυο ελληνικά μυθιστορήματα του 1893

14.50-14.45 Ελένη Λαυράνου, Αντικατοπτρισμοί της καλολογίας του Πλωτίνου στην αισθητική θεωρία του Βιζυηνού 

14:45-15:00 Συζήτηση

Διάλειμμα

Συνεδρία ΣΤ Νεοελληνική Φιλολογία

Προεδρείο: Άννα Παληκίδου, Θεόπη Πολυζωίδου

16.00-16.15: Απόστολος Σαρατζής, Το κριτικό σημείωμα του Σεφέρη για τον Καβάφη στο περιοδικό Citadel του Καΐρου

16.15-16.30: Βιβή Μπαράκη, Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Άη Γιάννη: Ο Νάνος Βαλαωρίτης και η αμερικανική avant-garde της δεκαετίας του 1960

16.30-16.45: Άννα Παληκίδου, Μια συστηματική προσέγγιση του συμβολικού κόσμου του Μιχάλη Κατσαρού

16.45-17.00: Θεόπη Πολυζωίδου, Η δικτατορία της Βολιγουάης: μια αναπαράσταση του απριλιανού πραξικοπήματος στα Δεκαοχτώ Κείμενα

17.00-17.15: Συζήτηση

Συνεδρία ΣΤ΄: Νεοελληνική Φιλολογία (συνέχεια)

17.15-17.30: Κοσμάς Κοψάρης, Τα  Εξάρχεια ως πεδίο  κοινωνικής  και πολιτισμικής έκφρασης:  οι περιπτώσεις της Κατερίνας Γώγου, του Γιώργου Χρονά και του Παύλου Σιδηρόπουλου 

17.30-17.45: Γιάννης Στρούμπας, Νατουραλιστικά στοιχεία στην ποίηση του Γιώργου Μαρκόπουλου

17.45-18.00: Γεωργία Ντεμίρη, Η θεραπευτική διάσταση της γραφής: Η περίπτωση του ημερολογίου της Σοφίας Νικολαΐδου με τίτλο Καλά και σήμερα – Το χρονικό του καρκίνου στο δικό μου στήθος

18.00-18.15: Πρόδρομος Μπρούσας, Ρεαλιστικές και αλληγορικές αναπαραστάσεις της οικονομικής κρίσης: η πορεία προς μια νέα συλλογικότητα στα λογοτεχνικά και πολιτισμικά κείμενα της δεκαετίας 2010-2020

18.15-18.30: Συζήτηση

Διάλλειμα

Προεδρείο: Αναστασία Κουτσίδου, Ηρώ Παπαευαγγέλου

18.45-19.00: Αναστασία Κουτσίδου, Το περιοδικό Δίοδος 66100 (Δράμα, 2009- 2021)

19:00-19:15: Χρυσούλα Νεστορίδου, Το περιοδικό Απόπλους (Σάμος, Άνοιξη 2011 – Καλοκαίρι 2021)

19.15-19.30: Ηρώ Παπαευαγγέλου, Η λογοτεχνία στο περιοδικό Θρακικά Χρονικά (Ξάνθη, 1960-1968,1972-1992)

19.30-19.45: Συζήτηση

Λήξη των εργασιών

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.