Εργαλεία για την λήψη αποφάσεων σε επίπεδο αυτοδιοίκησης βοήθησε να δημιουργηθούν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΠΘ

21.11.2020 07:04

Κώστας Μαρκενδούδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Πραγγίδης, επιστημονικός υπεύθυνος έργου CUTLER: «Εφαρμόζουμε την άσκηση της πολιτικής μέσω των δεδομένων, σε τρείς άξονες: Περιβάλλον, Οικονομία και Κοινωνία»

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Πολλές φορές, όταν προωθείται ή προχωρά ένα έργο, ή μια επένδυση, παρουσιάζεται όχι απλά με το κόστος του, αλλά και τα οφέλη του, με τους πολιτικούς να αρέσκονται να μιλούν για το πώς θα φέρει ανάπτυξη, αλλά και τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει.Το θέμα είναι ότι τις περισσότερες φορές, αν όχι σε όλες, οι αναφορές στα οικονομικά και τα κοινωνικά οφέλη που γίνονται, δεν βασίζονται σε τίποτα άλλο παρά στη «διαίσθηση» του ομιλητή.

Εντοπίζοντας αυτή την αδυναμία, 15 εταίροι, μεταξύ των οποίων το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ, δημιούργησαν ένα εργαλείο για να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σε Δήμους και Περιφέρειες, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, μέσα από το πρόγραμμα CUTLER – Coastal urban development through the lenses of resiliency.


Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Horizon 2020, ανέπτυξε αλγοριθμικά εργαλεία για την συλλογή και επεξεργασία μαζικών δεδομένων τα οποία αφορούν την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Αυτά χρησιμοποιούνται σε πρώτη φάση από τέσσερις δήμους, Θεσσαλονίκης, Αττάλειας, Αμβέρσας και Κορκ, για συγκεκριμένα έργα και δράσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν, όμως σκοπός είναι να δοθούν στη διάθεση των Δήμων και Περιφερειών για να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του τεχνικού προγράμματος της κάθε διοίκησης το οποίο καθορίζει τα έργα, τις πολιτικές και τα προγράμματα που θα εφαρμοστούν κατά τα προσεχή έτη.

Άσκηση πολιτικών μέσα από περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα

Η πλατφόρμα CUTLER διευκολύνει λοιπόν το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση του τεχνικού προγράμματος των τοπικών διοικήσεων, δίνοντας παράλληλα σημαντικά εργαλεία και τεχνογνωσία στους συμμετέχοντες, σημείωσε ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών κ. Ιωάννης Χρυσόστομος Πραγγίδης. Στο έργο από την πλευρά του τμήματος συμμετέχουν ακόμα 2 μέλη του καθώς και 2 εξωτερικοί συνεργάτες, και φέρνει επιπλέον πόρους στη χώρα μας, μιας και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ΕΕ.Παρόλο που ο τίτλος του προγράμματος αναφέρεται στις παράκτιες πόλεις, η δουλειά που έγινε από τους 15 εταίρους που συμμετέχουν σε αυτό, θα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Περιφέρεια.

Αυτό που προσπαθούν να εφαρμόσουν, είναι η άσκηση της πολιτικής μέσω των δεδομένων, μέσα από τρεις άξονες: τον Περιβαλλοντικό, τον Οικονομικό και τον Κοινωνικό. Για αυτό και έχουν φτιάξει μια πλατφόρμα την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τα επίμαχα θέματα.Σε αυτές ανεβαίνουν δεδομένα κάθε μορφής, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και οικονομικά δεδομένα από κάθε πηγή, ενώ με ειδικούς αλγόριθμους εντοπίζονται στο διαδίκτυο σχόλια, δημοσιεύματα, απόψεις που εκφράζουν το κοινό αίσθημα για ένα νέο έργο ή μια νέα πολιτική, και μέσα από ειδικά υποδείγματα ανάλυσης τα παρουσιάζουν σε όποιον χρειάζεται να λάβει μια απόφαση.Για παράδειγμα, αν ένα μεγάλο εργοστάσιο κάνει αίτηση για να ανοίξει σε μια περιοχή, μέχρι τώρα, ενώ υπάρχει μέριμνα για την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για τις οικονομικές και τις κοινωνικές επιπτώσεις, όλες οι αναλύσεις, τουλάχιστον στη χώρα μας, βασίζονται περισσότερο στη διαίσθηση, και όχι στην ανάλυση πραγματικών δεδομένων.

«Πολλές φορές ξέρουμε πόσες θέσεις εργασίες θα δημιουργηθούν στο εργοστάσιο, αλλά για το πόσες έμμεσες θα δημιουργήσει, τα νούμερα που ακούγονται δεν προκύπτουν από κάποια τέτοια ανάλυση» σημείωσε ο κ. Πραγγίδης για να εξηγήσει πως εδώ βρίσκεται και η συμβολή του τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην όλη προσπάθεια, έχοντας δημιουργήσει ένα πολύ καλό υπόδειγμα στο οποίο τροφοδοτούν τα δεδομένα, και το οποίο μπορεί να δώσει τέτοιες απαντήσεις στο οικονομικό κομμάτι, όπως η συμβολή ενός έργου στο ΑΕΠ, στις θέσεις εργασίας, στο τοπικό εισόδημα κτλ.

Ο κ. Πραγγίδης βέβαια επισήμανε πως τα δεδομένα, και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα υποδείγματα και τους αλγόριθμους, δεν αποτελούν θέσφατα, που θα ακολουθούνται ευλαβικά, αλλά ένα εργαλείο, το οποίο μπορεί να συνδιαμορφώσει, μαζί με άλλους παράγοντες, τις αποφάσεις που θα ληφθούν.«Η επιστήμη έρχεται για να συνδιαμορφώσει, και όχι για να υπαγορεύσει τι θα γίνει, ειδικά όταν αφορά κοινωνικές επιστήμες» ανέφερε.

Πώς εφαρμόζεται πρακτικά το πρόγραμμα στις αποφάσεις Δήμων

Η τελική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε μέσω του προγράμματος, το οποίο ολοκληρώνεται στα τέλη του 2020, βοηθά επίσης στη λήψη αποφάσεων συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο όλα τα δεδομένα, και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης να αξιολογεί πώς θα προχωρήσει.Ήδη χρησιμοποιείται ώστε να ληφθούν αποφάσεις στους τέσσερις δήμους που αναφέρθηκαν, για συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν στις πόλεις τους.Έτσι στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πρόταση για τη δημιουργία θαλασσίων συγκοινωνιών, για να αποσυμφορηθεί η κίνηση στο κέντρο της πόλης, και το πρόγραμμα, αξιολογώντας ένα πλήθος δεδομένων, και στους τρείς άξονες, θα καταλήξει στο άμεσο και έμμεσο κόστος, και όφελος. Αυτά τα δεδομένα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει ο Δήμος, για να μπορέσει να πάρει αποφάσεις.

Στην δε Αμβέρσα, προσπαθούν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα «Πράσινοι Δρόμοι» που ουσιαστικά αφορά την αντιμετώπιση των πλημμυρών, που γίνονται εντονότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής.Για αυτό και έχουν δημιουργήσει το πρόγραμμα, για να γίνουν πιο «πράσινοι» οι δρόμοι και να απορροφούνται γρηγορότερα τα όμβρια ύδατα. Επειδή όμως οι πόροι για το πρόγραμμα είναι πεπερασμένοι, πρέπει να μπουν προτεραιότητες για τις περιοχές για τις οποίες θα πρέπει να ληφθεί πρώτα μέριμνα.Εκεί το πρόγραμμα CUTLER, καλείται να αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά, δίνοντας προτάσεις για αυτή την ιεράρχηση, παραθέτοντας παράλληλα το άμεσο και το έμμεσο κόστος (και όφελος) κάθε παρέμβασης, αλλά και πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε γειτονιά.

Θεωρητικά, όπως εξήγησε ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, η πλατφόρμα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και από άλλους Δήμους και Περιφέρειας, με την προσαρμογή φυσικά της ίδιας στα δεδομένα, διαμορφώνοντας το πλαίσιο για το έργο ή τη διεργασία που θέλει να χρησιμοποιήσει ο Δήμος.

Αξίζει να σημειωθεί κλείνοντας ότι σύμφωνα με τον κ. Πραγγίδη, η δραστηριοποίηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ σε ευρωπαϊκά προγράμματα δεν περιορίζεται στο εν λόγω πρόγραμμα καθώς τον Δεκέμβριο θα συμμετέχει σε ένα ακόμη, ενώ χάρη στην καλή εμπειρία που έχει αποκτήσει πάνω στο αντικείμενο έχει ήδη εφαρμόσει αλλά δύο.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine