Συνεχίζονται τα σεμινάρια COVID-19 για επιχειρήσεις της ΑΜΘ

22.09.2020 10:48

Δωρεάν από το Νομαρχιακό ΚΕΚ Ξάνθης σε συνεργασία με το ΔΠΘ

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα σεμινάρια Covid 19 που υλοποίησε το Νομαρχιακό ΚΕΚ Ξάνθης σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που δήλωσαν συμμετοχή. Τα εν λόγω σεμινάρια είναι δωρεάν και γίνονται διαδικτυακά.

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν στον επόμενο κύκλο σεμιναρίων μπορούν να το πράξουν στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://docs.google.com/ forms/d/1Qu63bMoxTX_ZWsziugVkqAeKMazQdaC3- FMUTCfdnVM/viewform?ts=5f04c8b4&edit_ requested=true

Υπενθυμίζεται ότι για πολλές επιχειρήσεις η πιστοποίηση COVID-19 είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κινδυνεύουν με υψηλά πρόστιμα βάσει της ΚΥΑ 1881/29-5-2020 (ΦΕΚ Β’2084/2020) για παράβαση των στοιχείων των ειδικών υγειονομικών πρωτόκολλων.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

tzevelekidis