Παράταση για το υπομέτρο «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

25.06.2019 23:40

Μεγαλύτερη διάρκεια ζητούν τα Παραρτήματα ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε χθες νέα  παράταση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 
Ειδικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3 ορίζεται η 2η  Ιουλίου 2019 και ώρα 1 μετά το μεσημέρι.
 
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται μέσω  του  Πληροφοριακού  Συστήματος  Κρατικών  Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων στήριξης.
 
Από τις 3 Ιουλίου 2019 έως και τις 22 Ιουλίου 2019, ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.
 

Ενστάσεις επί της διάρκειας από τα ΓΕΩΤΕΕ Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας

 
Η χρονική διάρκεια της εν λόγω παράτασης φαίνεται πως δεν ικανοποίησε τις διοικούσες επιτροπές των ΓΕΩΤΕΕ Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας, οι οποίες με επιστολή τους προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν μεγαλύτερη παράταση έως και τις 20 Ιουλίου. Για να αιτιολογήσουν το αίτημα τους τα δύο παραρτήματα του ΓΕΩΤΕΕ προβάλουν πέντε λόγους.
 
Αναλυτικά η επιστολή:
 
«Κύριε Υπουργέ,
 
Τα Παραρτήματα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με την παρούσα επιστολή αναγνωρίζουν και διαπιστώνουν το έντονο και ζωηρό ενδιαφέρον που έχει παρατηρηθεί για συμμετοχή στο υπομέτρο 6.3, «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους και αναβάθμιση - αναπροσαρμογή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 
Τα δυο παραρτήματα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προτείνουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικότερα στην Ειδική Υπηρεσία Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ μια νέα παράταση στην περίοδο υποβολής αιτήσεων στήριξης, η οποία καλό θα ήταν να λήγει στις 20/7, ημερομηνία στην οποία λήγει και υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ.
 
Το αίτημά μας το στηρίζουμε στο γεγονός ότι οι συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:
 
1) Δηλώσεις ΟΣΔΕ: Η προθεσμία των δηλώσεων έληξε στις 18/6 και με ποινή είναι έως 20/7 που σημαίνει ότι αυτό το διάστημα οι αγρότες θα ολοκληρώσουν την υποβολή και των δύο αιτήσεων.
 
2) Βεβαιώσεις ΜΑΑΕ: Λόγω έλλειψης προσωπικού αλλά και γραφειοκρατίας καθυστερεί πολύ η έκδοσή τους.
 
3) Βεβαιώσεις ΟΓΑ: Είναι γνωστό ότι υπάρχουν τρομερές ελλείψεις προσωπικού και είναι χρονοβόρα η  έκδοση βεβαιώσεων των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ - ΕΦΚΑ. Αυτό, σε συνδυασμό με την ρύθμιση των 120 δόσεων οφειλών, έχει προκαλέσει μεγάλο όγκο δουλειάς στον πρώην ΟΓΑ νυν ΕΦΚΑ, αλλά και στους αγρότες που προσπαθούνε να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση.
 
4) Η ταυτόχρονη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του ημερολογιακού έτους 2018. Ειδικά την τρέχουσα περίοδο παρατηρείται το φαινόμενο το σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών να μην αναγνωρίζει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ενώ παράλληλα πήρε παράταση και η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
 
5) Τέλος, να επισημανθεί ότι και το αρμόδιο γεωτεχνικό προσωπικό των κατά τόπους ΔΑΟΚ είναι αυτό το διάστημα απασχολημένο με την αξιολόγηση των σχεδίων βελτίωσης, οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας, εντός των υφιστάμενων χρονικών ορίων, να οδηγήσει σε σύντομη αξιολόγησή τους, πριν την ολοκλήρωση αξιολόγησης των σχεδίων βελτίωσης.
 
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τον όγκο δουλειάς των μελετητικών γραφείων των παραρτημάτων μας όπου γίνονται οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, κάνει αναγκαία την παράταση τεσσάρων εβδομάδων τουλάχιστον.
 
Κύριε Υπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να δοθεί η παράταση που προτείνουμε και είμαστε στη διάθεση σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση».
 

Info

 
Να σημειωθεί κλείνοντας πως αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο υπάρχουν στην πρόσκληση του μέτρου η οποία αναρτάται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και  www.agrotikianaptixi.gr.
 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine