Προλαβαίνοντας την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και στην ΑΜΘ

24.01.2019 11:00

Κώστας Μαρκενδούδης

Να δώσει την απαραίτητη ώθηση ώστε να συνδεθούν καινοτομία και παραγωγή θέλει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Ιωάννης Καπλάνης, Γενικός Διευθυντής ΟΒΙ «Υπάρχει ένα πολύ υψηλό δυναμικό στα πανεπιστήμια και έρευνα, που όμως παραμένει σε ακαδημαϊκό επίπεδο και δεν μετουσιώνεται σε οικονομική παραγωγή»

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Το μέλλον της παραγωγής, σε όλα τα επίπεδα, βασίζεται στην καινοτομία και στην σύνδεση του σημαντικού έργου που γίνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με την παραγωγή, η οποία θα αποτελέσει τόσο μοχλό ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων, αλλά και διατήρησης της κερδοφορίας και της συνέχισης λειτουργίας των υφιστάμενων, σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 
Όμως μέχρι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πίσω στον τομέα της διασύνδεσης της καινοτομίας με την οικονομική παραγωγή, η οποία εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις τεχνολογίες υψηλής αξίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ε.Ε., οι βιομηχανίες εντάσεως διανοητικής ιδιοκτησίας συμβάλλουν άμεσα στο 28% της απασχόλησης και στο 42% του ΑΕΠ.
 
Σε αυτό το πλαίσιο ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να ενισχύσει τη διασύνδεση της καινοτομίας με τη βιομηχανική παραγωγή, που στη χώρα μας γινόταν αποσπασματικά εις βάρος και των δύο πλευρών. Σημαντικό βήμα σε αυτή θα αποτελέσει το άνοιγμα του νέου Περιφερειακού Γραφείου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα στην Ξάνθη και την Κομοτηνή.
 
Στόχος του εγχειρήματος αποτελεί η  καλύτερη δυνατή δικτύωση του Οργανισμού, τόσο με τον επιχειρηματικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής, όσο και με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, αλλά και με φυσικά πρόσωπα και φορείς, ώστε να προωθήσει τη διασύνδεση της καινοτομίας με την οικονομική παραγωγή, να ενισχύσει την τοπική απασχόληση και να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.
 
Άλλωστε ήδη ο Οργανισμός άνοιξε ξανά το γραφείο του στη Θεσσαλονίκη μετά από απουσία 10 περίπου ετών, καλύπτοντας την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ άνοιξε επίσης γραφείο στην Πάτρα για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς και γραφείο στο Ηράκλειο που καλύπτει την Περιφέρεια Κρήτης. 

Υψηλό δυναμικό στα πανεπιστήμια 

Η συμφωνία για το γραφείο με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών- Βιοτεχνιών ΑΜΘ υπογράφηκε τη Δευτέρα στην Κομοτηνή, ενώ παράλληλα για δύο μέρες πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για τα οφέλη κατοχύρωσης της εφευρετικής δραστηριότητας και προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία διοργάνωσαν από κοινού ο ΟΒΙ, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - European Patent Office (EPO) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 
Σε αυτά συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και ερευνητές, φοιτητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ανεξάρτητοι εφευρέτες, αλλά και επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, ΜμΕ και start-ups, που έχουν στη διάθεσή τους ένα καινοτόμο προϊόν (πατέντα), μία νέα μέθοδο παραγωγής ή μεταποίησης και επιθυμούν κατοχύρωση.
 
Η όλη πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική, σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ κ. Ιωάννης Καπλάνης, γιατί έρχονται πιο κοντά δύο κοινότητες που πρέπει να κάνουν περισσότερα για να συνεργαστούν, με την βοήθεια του ΟΒΙ όσο είναι δυνατόν, η πανεπιστημιακή-ερευνητική κοινότητα και η βιομηχανία.
 
«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η διασύνδεση καινοτομίας με την οικονομική παραγωγή, γιατί υπάρχει ένα πολύ υψηλό δυναμικό στα πανεπιστήμια και στην έρευνα, που όμως παραμένει σε ακαδημαϊκό επίπεδο και δεν μετουσιώνεται σε οικονομική παραγωγή» ανέφερε, ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται η «κοιλάδα του θανάτου», μεταξύ της έρευνας και της επιτυχημένης καινοτομίας. 

Παρουσία σε όλες τις Περιφέρειες 

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο ΟΒΙ έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια εξωστρέφειας, με γραφεία, όπως αναφέρθηκε, σε πολλές περιοχές της χώρας, που συνεχίζεται με γραφεία να ανοίγουν σύντομα και σε Βόλο και Ιωάννινα, αλλά και θεσμικές συνεργασίες, όπως αυτή που υπογράφηκε με το ΤΕΕ για τη δημιουργία δορυφορικής εστίας του Οργανισμού στη βιβλιοθήκη του, ώστε να παρέχει στους μηχανικούς σχετικές πληροφορίες για την κατοχύρωση προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας.
 
Ο Οργανισμός, ανέφερε ο κ. Καπλάνης, έχει χαράξει μία αναπτυξιακή στρατηγική παρουσίας σε όλες τις περιφέρειες, γιατί η τεχνολογική εξέλιξη προχωρά με πάρα πολύ γοργά βήματα, και θα πρέπει να είναι μπροστά και να παρακολουθούν τις εξελίξεις, ιδιαίτερα σε μια εποχή που ξεκινά η λεγόμενη 4η Βιομηχανική επανάσταση, και ακόμα και κερδοφόρες και επιτυχημένες επιχειρήσεις πρέπει να μείνουν πρωτοπόρες στην καινοτομία για να συνεχίσουν να υπάρχουν. Για αυτό θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί το μοντέλο της Τριπλής Έλικας, που βασίζεται στη συνεργασία του κράτους, των πανεπιστημίων και του ιδιωτικού τομέα για να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη.
 
Το μοντέλο της Τριπλής Έλικας βασίζεται σε τρείς κύριες ιδέες, έναν πιο διακεκριμένο ρόλο για το πανεπιστήμιο στην καινοτομία, σε ίσο βαθμό με την βιομηχανία και την κυβέρνηση στην Κοινωνία της Γνώσης, στην σταδιακή αύξηση των συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των τριών «πυλώνων», ώστε η καινοτομία να είναι μια πιο οργανική διαδικασία και όχι απλά υποχρέωση, ενώ κάθε ένας από τους τρείς πυλώνες θα αρχίσει να αποκτά νέους ρόλους εντός και σε συνεργασία με τους άλλους. Το περιφερειακό γραφείο που θα λειτουργήσει σε Κομοτηνή και Ξάνθη πατάει πάνω σε δύο από αυτούς τους πυλώνες, για αυτό και στην Ξάνθη θα στεγαστεί στο ΔΠΘ ενώ στην Κομοτηνή, σε χώρο που θα παραχωρήσουν οι σύνδεσμοι βιομηχανιών βιοτεχνιών ΑΜΘ.
 
Η παρουσία αυτή θα βοηθήσει, σύμφωνα με τον κ. Καπλάνη, στη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, η οποία θα πρέπει να υπάρχει και τον κάθε ένα από το δικό του κομμάτι να προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και να δώσει την κατάλληλη γνώση ώστε να ξεπεραστεί αυτή η «Κοιλάδα του θανάτου». 

Σημαντική η λειτουργία Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Για αυτό είναι σημαντικό και το Υπουργείο από την πλευρά του να προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις για τη θεσμοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών που θα διευκολύνουν την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αυτό ελπίζουν πως θα γίνει με το νομοσχέδιο για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα προς ψήφιση, που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας της ΕΕ για τα εμπορικά απόρρητα.
 
Απώτερος σκοπός πάντως είναι τα περιφερειακά γραφεία να λειτουργούν ως κόμβοι ενημέρωσης και διάδοσης της τεχνολογικής πληροφόρησης.  Έτσι ιδρύεται κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα η Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στην οποία θα εκπαιδεύονται και θα πιστοποιούνται σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι ευρεσιτεχνίας. Είναι ένας θεσμός, ο οποίος δεν υπήρχε για πάνω από 30 χρόνια στη χώρα μας, και μέχρι τώρα σε ένα βαθμό κάλυπταν οι δικηγόροι.
 
Ο ΟΒΙ χρησιμοποιεί όμως τις βέλτιστες πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με απόφοιτους είτε πολυτεχνικών σχολών είτε θετικών επιστημών, που θα μπορούν να εκπαιδεύονται στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, ώστε να συμβουλεύουν τους εφευρέτες και τους δημιουργούς να προστατεύουν καλύτερα τα προϊόντα τους.
 
Αυτό πιστεύουν πως βοηθήσει στην αύξηση των πατεντών που κατοχυρώνονται στη χώμα μας, αλλά και την ποιότητά τους, γιατί μέχρι τώρα καλύπτονταν είτε από τους δικηγόρους, που μπορεί να μην είχαν τις τεχνικές γνώσεις, είτε οι εφευρέτες αναγκαζόταν να πάνε στο εξωτερικό, με πάρα πολύ μεγάλο κόστος από τα αντίστοιχα γραφεία.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine