Το πρώτο τρίμηνο του 2025 η παράδοση του Νέου Νοσοκομείου

27.11.2020 06:50

Έγκριση Επιπλέον Δωρεάς ΙΣΝ, για τον Εμπλουτισμό του Κλινικού Προγράμματος του Νοσοκομείου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Γράφαμε χθες για την διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης που διοργανώνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πορεία υλοποίησης του έργου κατασκευής του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ. Σε ενημερωτικό του σημείωμα το Ίδρυμα καταγράφει την εξέλιξη των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και τα βήματα που έγιναν μέχρι τώρα.

Σύμφωνα λοιπόν με το εν λόγω σημείωμα, σε συνέχεια κύρωσης με νόμο της επιμέρους σύμβασης του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής ΙΣΝ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τον Φεβρουάριο του 2020, καθώς και ολοκλήρωσης της οριστικής μελέτης, το έργο βρίσκεται πλέον στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής από το αρχιτεκτονικό γραφείο RenzoPianoBuildingWorkshopRPBW.

Κατά το τελευταίο διάστημα, το ΙΣΝ, σε συνεργασία με τη διοίκηση και το προσωπικό του υφιστάμενου Νοσοκομείου,διερεύνησε τον περαιτέρω εμπλουτισμό του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Υγείας κλινικού προγράμματος, καθώς και πιθανές συνεργασίες με Πανεπιστημιακούς φορείς,για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών παρεχόμενων υπηρεσιών του νέου Νοσοκομείου. Οι συνεργασίες του Νοσοκομείου με τους πανεπιστημιακούς φορείςδεν κατέστη δυνατό να προχωρήσουν πέρα από τις πρώτες διερευνητικές επαφές. Αναφορικά με τον επιπρόσθετο εμπλουτισμό των ιατρικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, το Διοικητικό Συμβούλιο τουΙΣΝ ενέκρινε και προτίθεται να αναλάβει, με επιπλέον κόστος σχεδιασμού, υποδομών και εξοπλισμού έως 5,5 εκατομμύρια ευρώ,την εξασφάλιση συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου (MRI), τμήματος Απεικόνισης Μαστού, Καρδιαγγειακού Συγκροτήματος (CathLab), Συγκροτήματος γ-Camera (GammaCamera), 3 επιπλέον χειρουργικών αιθουσών, και χώρουθεραπευτικής άσκησης και αποκατάστασης. Οι εν λόγω επεκτάσεις του κλινικού προγράμματος του Νοσοκομείου έχουν κατατεθεί στο  Υπουργείο Υγείας.

Η έκδοση της οικοδομικής άδειαςτου Νοσοκομείου έχει δρομολογηθεί, ενώ οι μελέτες των έργων υποδομήςγια τις οδικές συνδέσεις και τη σύνδεση του νοσοκομείου με τα δίκτυα κοινής ωφελείαςευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ), έχουν ολοκληρωθεί.Η δημοπράτησή τους από το Ελληνικό Δημόσιο επίκειται, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσηςτον Δεκέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ προβλέπεται να παραδοθεί στην Ελληνική Πολιτεία, και κατ’ επέκταση  στους Έλληνες Πολίτες, το πρώτο τρίμηνο του 2025.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine