Έξι αρδευτικές γεωτρήσεις θα κατασκευάσει ο Δήμος Κομοτηνής

25.11.2020 21:42

Για την εξυπηρέτηση ισάριθμων περιοχών στον κάμπο της Ροδόπης

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Στην ανόρυξη έξι αρδευτικών γεωτρήσεων σε περιοχές οικισμών τουΔήμου Κομοτηνής οι οποίες θα καλύψουν αρδευτικές ανάγκες περίπου 150 – 200 στρεμμάτων και μεαναμενόμενες παροχές 35 – 45 κ.μ. έκαστη, αλλά και στην κατασκευή δύο δεξαμενών χωρητικότητας 120κ.μ. η κάθεμία, προκειμένου να ενταχθούν στο αρδευτικό δίκτυο της κτηματικής περιοχής Κάλχα και Κικιδίου – Κομοτηνής προτίθεται να προχωρήσει ο Δήμος.

Το κόστος όλου του έργου θα ανέλθει στις 250.000 ευρώ με ΦΠΑ, και έχει σαν στόχο να καλύψει καλύτερα τους αγρότες της περιοχής.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως αρκετές από αυτές τις περιοχές βρίσκονται νότια του φράγματος της Γρατινής, (ακόμα και στην περιοχή του οικισμού της Γρατινής), από το οποίο, παρόλο που υπάρχει επάρκεια νερού, δεν έχουν κατασκευαστεί δίκτυα διανομής για να μειώσουν την ανάγκη για τις γεωτρήσεις, που έχουν κόστος τόσο εξόρυξης, όσο και λειτουργίας, επηρεάζοντας και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Έτσι από μία γεώτρηση βάθους 180 ± 20μ θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή των Οικισμών Ανθοχωρίου, Γρατινής, Ροδίτη, Θρυλορίου, Φύλακα και Κοσμίου.

Τα ακριβή τους βάθη θα καθοριστούν ανάλογα από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου σε συνάρτηση με τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά δεδομένα κατά την πορεία της διάτρησης.

Όσο για τις δεξαμενές, θα κατασκευαστεί μία δεξαμενή διαστάσεων 10Χ6Χ2 μ χωρητικότητας 120 κ.μ. που θα ενταχθεί στο αρδευτικό δίκτυο Κάλχα, και μία δεξαμενή διαστάσεων 10Χ6Χ2μ χωρητικότητας 120κ.μ. που θα ενταχθεί στο αρδευτικό δίκτυο Κικιδίου– Κομοτηνής.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine