Muhalefet hizipleri tarafından Maronia - Sapes Belediyesi’nin pandeminin sonuçlarıyla başa çıkmada aktif rol alması talep edilmekte

21.11.2020 13:39

Belediye makamına ortak bir teklif ağı sundular

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Maronia - Sapes belediyesindeki muhalif hizipler 16 Kasım Pazartesi günü Belediye Meclisi’ne, pandeminin etkilerini ve sıkı kısıtlayıcı önlemleri güçlü bir şekilde deneyimleyen insanlara önemli bir destek için derhal alınması gereken önlemleri sundular.

Hizip başkanları Sn. Giannis Stavridis, Sn. Apostolos İoannu ve Sn. Mihalis Vasiliadis “Şu anda koronavirüs diasporasının neden olduğu sağlık krizinin en yoğun formunu yaşıyoruz. Sosyo-ekonomik ve sağlık krizinin etkileri birçok nedenden dolayı belediyemizin nüfusu için çok büyük olacaktır.” açıklamasına yer verdiler.

Öneriler

Salgın ve ciddi kısıtlayıcı önlemlerin etkilerini en akut şekilde yaşayan insanlara etkili destek sağlamak için muhalefet hizipleri tarafından sunulan öneriler:

Koronavirüs ve toplumumuzun zayıf üyeleri üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadelede yapıların ‘seferber edilmesi’ ve psikologlar ile sosyal hizmet uzmanlarının görev alması.

Lockdown’dan sonra zor durumda olan insanlarımızın moralini yükseltmek için sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, evlere yardım servisi, beslenme hizmetleri, spor hocaları (evde spor yapmak amacıyla) ve ilaçlar evlere gönderilmelidir.

Belediyenin Sosyal Organizasyonu aracılığıyla hastalara, yaşlılara, muhtaç olanlara, yalnız insanlara, maddi olarak çaresiz ve yardıma ihtiyacı olan herkese hizmet etmek için hazır bulunacak bir Acil Müdahale Ekibi oluşturulmalıdır.

Tüm bunlara ek olarak aşağıdakiler de vurgulanmıştır:

1. ‘Evlere Yardım’ yararlanıcılarına hizmet vermeye devam etmelidir.
2. Lockdown esnasında çıkış yolu olmayan ve depresif belirtiler gösteren yaşlılara gerçekleştirilen ev ziyaretleri güçlendirilmelidir.
3. Önümüzdeki birkaç gün içinde, sadece teknolojiye aşina olanlara değil tüm Evlere Yardım programı yararlanıcıları için çevrimiçi hizmet platformu başlatılmalıdır. 2020’lerin başında Ulusal Sosyal Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, 65 ila 75 yaşları arasındakilerin %25’i teknoloji ile ilgilenmektedir. Pandemi nedeniyle kullanıcıların yüzdesi artmaktadır. Bazıları için bir spor hocasıyla spor yapmak, sosyal hizmet uzmanlarından destek almak veya koroya katılmak karantina sürecinde moral yükseltmek için çok önemli bir çıkış yolu olabilecektir.
4. Koronavirüs tespit testlerinin tüm süreci ile ilgili teknik malzeme sağlanması ile Sapes Sağlık Merkezi’ne müdahale ve yardım edilmelidir.
5. Belediyenin bütçesi aracılığıyla sosyal koruma kurumu ve belediye doktorlarının sorumluluğu altında belediye genelinde koronavirüs tespit testleri yapılmalıdır.
6. Belediyemize kayıtlı olan, evlerinde internet bulunmayan ve e-eğitime katılabilecek elektronik araçları olmayan ilk ve orta öğretim öğrencileri tespit edilmelidir ve belediyemizde eğitimden mahrum kalan hiçbir öğrencinin olmaması için bu öğrencilere gerekli ekipman sağlanmalıdır.

Yukarıdaki hizmetlerin değerlendirilebilmesi için üç belediye hizipi başkanları, sadece Covid-19 etkilerini ilgilendiren İPESDA özel bütçesinden ne kadar bütçenin ayrıldığını öğrenmeyi talep ettiler. Maronia-Sapes Belediyesi personeline maskeler ve dezenfektanlar konusunda karşılanması gereken acil ihtiyaçlar için ise “Teknik personel gibi bazı bölümlerde, yukarıdaki koruyucu malzemelerin eksiklikleri olduğu bilgisi vardır.” sözlerine yer verdiler.

Söz konusu teklif, Maronia - Sapes Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

tzevelekidis