5 Εργατικές κατοικίες στη Ροδόπη περιμένουν οικογένειες

22.10.2020 05:43

Κώστας Μαρκενδούδης

Υπό διαμόρφωση το νομοσχέδιο για να καθοριστούν τα κριτήρια με τα οποία θα τις αποκτήσουν οριστικά οι δικαιούχοι

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

5 εργατικές κατοικίες, 3 στην Κομοτηνή και 2 στην Ξυλαγανή, έχουν μείνει αδιάθετες τα προηγούμενα χρόνια από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, που πλέον έχει απορροφηθεί από τον ΟΑΕΔ, και οι οποίες αναμένεται να «ξεκολλήσουν» με νομοσχέδιο το οποίο διαμορφώνεται αυτή την περίοδο.

Ειδικότερα η δωρεάν παροχή των εργατικών κατοικιών προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο: «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», όμως αυτό θα πρέπει να ψηφιστεί, και στη συνέχεια τα εισοδηματικά κριτήρια για την παραχώρησή τους θα αποφασιστούν με Υπουργική απόφαση.

Μάλιστα για το θέμα ήδη ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών κ. Ντίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος είχε κάνει μνεία για το θέμα των εργατικών στην Ξυλαγανή στον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από αυτές έμαθε πως το νομοσχέδιο βρίσκεται υπό διαμόρφωση, με στόχο να γίνει η παραχώρηση των Εργατικών Κατοικιών, παρόλο που όπως φαίνεται αυτή τη φορά είναι πολύ πιθανό η παραχώρηση να μην γίνεται μέσω κλήρωσης.

Τι προβλέπεται στο επίμαχο άρθρο του Νομοσχεδίου

Ειδικότερα η δωρεάν παροχή των εργατικών κατοικιών προβλέπεται στο άρθρο 47 του επίμαχου νομοσχεδίου «Εξαιρετικές περιπτώσεις παραχώρησης αδιάθετων και κενών κατοικιών από τον ΟΑΕΔ» και προβλέπονται τα εξής:

Οι κατοικίες που παραμένουν κενές και αδιάθετες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κλήρωσης κατοικιών σε οικισμούς του κατασκευαστικού προγράμματος του τ. Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών (τ. ΟΕΚ) δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ ανταλλάγματος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε πολίτες με έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που στερούνται κατοικίας.

Ως έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες ορίζονται ενδεικτικά τα σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων ή προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, το χαμηλό καθαρό οικογενειακό εισόδημα, και κάθε άλλη εξαιρετική και επιτακτική ανάγκη που προσδιορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ..

Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατοικιών που αγοράστηκαν από τον τ. Ο.Ε.Κ. με τα Προγράμματα Αγοράς Κατοικιών και Διαμερισμάτων (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) και εξακολουθούν να παραμένουν κενές και αδιάθετες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ., δυνάμει του άρθρου 8 του β.δ. 803/1970 (Α΄271), συστήνει και ορίζει έκτακτες επιτροπές για την προετοιμασία της διαδικασίας διάθεσης των κατοικιών κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 και για την υποβολή σχετικής γνωμοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ..

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται τα εισοδηματικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση της παρ. 1 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

tzevelekidis