Έρχεται Masterplan για την ανάδειξη του κέντρου της Κομοτηνής

20.10.2020 04:55

Κώστας Μαρκενδούδης

Με έμφαση στο πολιτιστικό και ιστορικό κεφάλαιο της Κομοτηνής και στόχο την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ένα masterplan, δηλαδή τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης ενός προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και της αναζωογόνησης αστικού χώρου της Κομοτηνής, θέλει να προχωρήσει ο Δήμος. Το σχέδιο θα αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση, τις αλλαγές που θα γίνουν από τα έργα που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη, τις δυνατότητες συντονισμού με άλλους φορείς που σχεδιάζουν παρεμβάσεις στην περιοχή. Έτσι θα μπορέσει αφενός να εξειδικεύσει τον σχεδιασμό, τα έργα ώριμα προς υλοποίηση, αλλά και να ιεραρχήσει τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να προωθηθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από το σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο, κατά την δύση της προηγούμενης, η ιεράρχηση και ο εντοπισμός των ώριμων έργων, θα βοηθήσει το Δήμο ώστε να εκμεταλλευτεί προτάσεις που θα υπάρξουν στο μεσοδιάστημα, μέσω χρηματοδοτικών προσκλήσεων που είναι πολύ πιθανόν να προχωρήσουν τους επόμενους μήνες.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί, είναι το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, στο οποίο θα ενταχθεί και η Κομοτηνή, μέσα από το οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί και η μελέτη.

Η προκήρυξη για την εκπόνηση του συγκεκριμένου σχεδίου αναμένεται να περάσει σύντομα από τα όργανα του Δήμου Κομοτηνής, ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό, και να υπογραφεί η σύμβαση, που έχει χρόνο υλοποίησης τους 5 μήνες, και κόστος 20.000 ευρώ.

Ποια έργα μπορούν να γίνουν, και πού

Ήδη τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί προτεραιότητα στην ανάδειξη του κέντρου της πόλης και την ολοκληρωμένη προβολή της ταυτότητας της μέσω του πολιτισμού και της ιστορίας της.

Για αυτό και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή για το masterplan, ο Δήμος θεωρεί πως στην παρούσα φάση είναι σκόπιμο να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής αναζωογόνησης με έμφαση στο πολιτιστικό και ιστορικό κεφάλαιο της Κομοτηνής με εξειδικευμένο και ιεραρχημένο χαρακτήρα.

Απώτερος στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την προετοιμασία υποβολής ώριμων έργων σε υφιστάμενα Προγράμματα και χρηματοδοτικές ευκαιρίες, καθώς και ο συντονισμός με τους υπόλοιπους φορείς οι οποίοι εκτελούν έργα ή σχεδιάζουν να υλοποιήσουν παρεμβάσεις στην πόλη της Κομοτηνής, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνέργεια μεταξύ των προβλεπόμενων παρεμβάσεων και να μεγιστοποιηθεί η επίδραση τους στη λειτουργία της πόλης (αστική, οικονομική, εμπορική κλπ).

Για αυτό και θα προωθηθεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μεθοδολογίας υλοποίησης του προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης με στόχο την προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης.

Από αυτό αναμένεται να καθοριστεί η περιοχή παρέμβασης με έμφαση σε συγκεκριμένη/ες ζώνη/ες, οι άξονες Προτεραιότητας, ενώ θα προσδιοριστούν τα έργα και οι δράσεις που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αστικής ανάπλασης.

Αυτά θα διακριθούν σε κατηγορίες, (τεχνικά έργα, μελέτες, προμήθειες, Υπηρεσίες, κ.λπ.) και θα προσδιοριστεί ο τρόπος υλοποίησής τους (με ανάθεση ή με αυτεπιστασία). Θα εκτιμηθεί παράλληλα και η ωριμότητα των έργων/δράσεων υπόλοιπων φορέων (αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, στάδιο μελετών).

Σε δύο φάσεις η ανάλυση

Η ανάλυση θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα είναι η αναγνωριστική, όταν και θα καταγραφεί η «εικόνα» της πόλης μέσα από τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει ή/ και υλοποιούνται προκειμένου να αποτυπωθεί η σημερινή κατάσταση. Στη συνέχεια, θα προταθεί το γενικό πλαίσιο σχεδιασμού, το οποίο θα περιλαμβάνει την περιοχή παρέμβασης και τις ζώνες πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος τους στόχους και τη σκοπιμότητα του σχεδιασμού σε συνάρτηση και με άλλες υφιστάμενες στρατηγικές αλλά και ενδεικτικό σχέδιο προτεινόμενων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του προγράμματος των έργων και δράσεων που θα προταθούν στην επόμενη φάση.

Στη δεύτερη φάση θα εξειδικευθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος αστικής ανάπλασης και θα προσδιοριστεί το Σχέδιο Δράσης με την οριστικοποίηση ενός καταλόγου παρεμβάσεων ώριμων προς υλοποίηση, με ιεράρχηση των παρεμβάσεων αυτών.

Επίσης θα δημιουργηθεί ένας κατάλογος καταλόγου παρεμβάσεων προς ωρίμανση για ένταξη στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο, με αυτές να είναι και πάλι ιεραρχημένες.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

tzevelekidis