Ο κορωνοϊός… «έφαγε» και τη μίσθωση του Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής στην Κομοτηνή

18.09.2020 07:58

Το ακίνητο θα ελεγχθεί από την τεχνική Υπηρεσία, ενώ ο Δήμος θα προχωρήσει εκ νέου στη δημοπράτηση του

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Στην δημοπράτηση του κυλικείου του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Κομοτηνή, θα προχωρήσει ο Δήμος Κομοτηνής, μετά την πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης του λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού στον ανάδοχο.

Ο Δήμος εκμίσθωσε στα μέσα του 2018 το κυλικείο για 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τον Μάιο του 2023, με το μηνιαίο μίσθωμα των 420 ευρώ, ενώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μίσθωσης ο μισθωτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή 2.460 ευρώ.

Στο μεταξύ όμως προέκυψε η πανδημία, και η οικονομική κρίση που την συνόδεψε, για αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου συζητήθηκε η αίτηση του μισθωτή, για πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει εξαιτίας και της τρέχουσας πανδημικής κρίσης που προκάλεσε ο κορωνοϊός και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης μίσθωσης.

Με δεδομένη την ισχύουσα νομοθεσία και τη δηλωμένη αδυναμία του συγκεκριμένου μισθωτή εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του Δήμου λόγω του COVID 19 και της πλήρους ανατροπής των επιχειρηματικών του σχεδίων, ο Δήμος αποδέχθηκε την πρόωρη λύση της μισθωτικής σύμβασης μεταξύ αυτού και του Δήμου Κομοτηνής λόγω της απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών και θα επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

Το ακίνητο θα ελεγχθεί από την τεχνική Υπηρεσία, ενώ ο Δήμος θα προχωρήσει εκ νέου στη δημοπράτηση του με όρους αυτούς που θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine