Στον συμψηφισμό για το 12% και οι ασφαλιστικές εισφορές

16.09.2020 23:06

Συμπληρωματική διάταξη από την Κυβέρνηση

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα είχε επικοινωνία ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδης Στ. Στυλιανίδης, ζητώντας ενημέρωση για την προώθηση της εφαρμογής του 12% που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο πρόσφατα.

Ο Θρακιώτης πολιτικός ζήτησε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του συγκεκριμένου μέτρου που αποκαθιστά την αδικία για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της Θράκης και θεραπεύει την αδικία και την ασυνέπεια του Κράτους που από το 2010-2015 δεν κατέβαλε χρήματα ισολογισμένα και φορολογημένα στις επιχειρήσεις της περιοχής, οδηγώντας τες σε κλείσιμο, μετακόμιση τους σε γειτονικές χώρες και έκρηξη της ανεργίας. 

Στο θέμα υπήρξε μια εξέλιξη της «τελευταίας στιγμής» καθώς η Κυβέρνηση προχώρησε σε συμπληρωματική αποσαφηνιστική διάταξη που  προβλέπει ρητά πως μέσα στις δυνατότητες συμψηφισμού συμπεριλαμβάνεται και η επιλογή των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες οι επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. 

Όπως διαβεβαίωσε τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ευριπίδη Στυλιανίδη ο αρμόδιος Υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, «τις επόμενες μέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής διάταξης σε ΦΕΚ προχωρά και η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις της περιοχής να προχωρήσουν στη διαδικασία συμψηφισμών, ώστε μέσα από την εξυγίανση τους να καταστούν όχι μόνο βιώσιμες, αλλά να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες και φθηνές χρηματοδοτήσεις κατά την επικείμενη περίοδο».

Τι αναφέρει η διάταξη 

Η διάταξη που ψηφίστηκε προβλέπει πως «για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέχεια με μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκησης. Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών. Εφόσον, για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο εκκρεμεί σε οποιοδήποτε στάδιο, οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα».

Η διάταξη προβλέπει επίσης πως με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή, ο τρόπος συμψηφισμού, της παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των συμψηφιζόμενων και παρακρατούμενων απαιτήσεων καθώς και άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα.

 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine