11 θέσεις με οχτάμηνα στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

16.09.2020 08:40

Προθεσμία αιτήσεων μέχρι 21 Σεπτεμβρίου

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα ατόμων εξέδωσε η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης.

Πρόκειται για τις εξής ανά ειδικότητα θέσεις:

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 2 άτομα
  • ΠΕ Οικονομολόγων - 1 άτομο
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων - 1 άτομο
  • ΔΕ Υδραυλικών - 1 άτομο
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου - 1 άτομο
  • ΥΕ Εργατών - 5 άτομα

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση διάρκειας 8 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, Διον. Σολωμού 24, Τ.Κ. 68132 απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, Γραφείο Γραμματείας υπόψη κ. Ευαγγελία Σουλακάκη (τηλ. επικοινωνίας:25510 29823).

Επισημαίνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Info

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://deyaalex.gr/enimerwsh-menou/anakoinwseis-menou/408-anakoinosi-symvaseon-ergasias-orismenou-xronou-sox-1-2020.html

 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

tzevelekidis
ehealthmonitoring