Düşük gelirler için elektrik enerjisinin yeniden bağlanması

31.07.2020 05:03

Kriterler ve başvuru prosedürü

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Düşük gelirli hanelerde borçlar nedeniyle kesintiye uğrayan elektriğin yeniden bağlanması için başvuru süreci, kriterleri ve prosedürü belirleyen Bakanlar kararının Hükümet Gazetesi’nde yayınlanmasının ardından başlıyor.

Çevre - Enerji ve Ekonomi Bakanlıklarının kararı, gecikmiş borçlar nedeniyle elektrik tedarik şebekesinden bağlantısı kesilmiş olan düşük gelirli tüketicileri desteklemek için devlet bütçesinden özel bir yardım sağlanmasını öngörmektedir.

Yardım borç miktarına bağlı olarak Belediye başına yerel komitelerin kararı ile verilecek ve borcun %30 ila %100’ünü karşılarken, kalan tutar faizsiz taksitlerle düzenlenecektir.

Ayrıntılı olarak Bakanlık kararına göre koşullar, prosedür ve yardım miktarı aşağıdaki gibi belirlenmektedir:

İlgili taraflar, 30/04/2020 tarihine kadar gecikmeler nedeniyle elektrik şebekesinden men edilmiş olmalı ve işlem tamamlanana kadar bağlantısız kalmış olmalıdır. Yardım, yalnızca hanenin ana ikametgahı için verilecektir.

Gelir Kriterleri

Hanenin büyüklüğüne bağlı olarak gelir limitleri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

  • Tek kişilik hane için 9.000 Euro
  • İki yetişkin ve bir reşit olmayan üyeye sahip veya tek ebeveynli bir aileden oluşan bir hane için 13.500 Euro
  • İki yetişkin ve bir reşit olmayan üyeye sahip veya tek ebeveynli ve iki reşit olmayan üyesi bulunan aile için 15.750 Euro
  • Üç yetişkin veya iki yetişkin üye ve iki reşit olmayan üye ya da tek ebeveynli ve üç reşit olmayan üyesi olan aile için 18.000 Euro
  • Üç yetişkin ve bir reşit olmayan üye veya iki yetişkin ve üç reşit olmayan üye ya da tek ebeveynli ve dört reşit olmayan üyesi bulunan aile 24.750 Euro
  • Dört yetişkin üye veya iki yetişkin ve dört reşit olmayan üye ya da tek ebeveynli ve beş reşit olmayan üyesi olan ile aile için 27.000 Euro

Her ek yetişkin üye için 4.500 Euro ve her ek reşit olmayan üye için 2.250 Euro eklenerek ve maksimum gelir 31.500 Euro olarak belirlenmiştir.


Hanede %67 üstünde engeli bulunan bir kişi veya kişiler bulunuyorsa gelir limitleri 8.000 Euro artırılırken, yaşamları için gerekli olan ve ev sınırları içinde tıbbi cihazları kullanarak mekanik desteğe ihtiyaç duyan bir kişi veya kişiler varsa, sınırlar 15.000 Euro artırılır.

Varlık kriterleri

Varlık kriterleri aşağıdaki gibidir:
Tek kişilik hane için gayrimenkulün değeri (ENFIA hesaplaması ile) 120.000 Euro’yu, ayrıca her üye için artı 15.000 Euro eklendiğinde, 180.000 Euro’yu geçmemelidir. Ayrıca hane halkı lüks harcamaları beyan etmemesi gerekmektedir. (ör: yatlar, özel okullarda öğrenim, ev yardımcıları, vb.)

Prosedür ve gerekli belgeler

Başvurular, Yunan Elektrik Dağıtım Şebekesi Operatörü ve Belediye temsilcileri bir de elektrik tedarikçilerinin katılımıyla belediyelerde yer alacak olan, başvuranların gerçek mali ve mülkiyet durumunu inceleyecek, özel yardım sağlayacak ve tüketicilerin yeniden elektrik enerjisine bağlanma yetkisi verecekleri komitelere sunulacaktır.

Haneler başvuru ile birlikte, en son gelir tablosunu (E1), E9, gelir tablosu ve ENFIA, medeni durum belgesi, %67’den fazla engeli olan bir kişi veya kişiler varsa eğer bir engelli sertifikasyon merkezinden engellilik sertifikası ve evde mekanik destek cihazı kullananlar var ise sigorta kurumundan veya devlet hastanesinden bir sertifika sunmaları gerekmektedir.

Başvuru kabul edilirse, Yunan Elektrik Dağıtım Şebekesi yardımın ödenmesini ve elektriğin yeniden bağlanmasını (yeniden bağlanma ücreti olmadan) üstlenir. Yardım aşağıdaki gibi belirlenir:

6.000 Euro’ya kadar olan borçlar için tüm borç bir defada, 6.000 ila 9.000 Euro arasındakilerin %75’i,  9.000 ila 12.000 Euro arasındaki borcun %50’si ve 12.000 Euro’nun üzerindeki borçlar için borcun %30’u ödenecektir. Kalan tutar, tüketiciler tarafından aylık faizsiz taksitlerle, depozito olmadan ödenecektir.

Mevcut borçları karşılamak için devlet bütçesinden ödenecek toplam tutar 4 milyon Euro’ya ulaşmaktadır.
 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

#audi_afs