«Εκπαίδευση Ενήλικων: Αρχές, Μεθοδολογία & Σύγχρονες Διαστάσεις» από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΔΠΘ

28.07.2020 18:44

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς αλλά και όλους όσους θέλουν να αποκτήσουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Από τις 15/10/2020 έως 15/07/2021 θα πραγματοποιηθεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση Ενήλικων: Αρχές, Μεθοδολογία & Σύγχρονες Διαστάσεις» που διοργανώνει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δ.Π.Θ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων,
  • στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης,
  • εκπαιδευτές/τριες και στελέχη διοίκησης δομών Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,  
  • αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ που επιθυμούν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση ενηλίκων,
  • αποφοίτους λυκείου,
  • όσους θέλουν να ασχοληθούν με το σχεδιασμός και την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
  • πολίτες που θέλουν να παίξουν το συμμετοχικό ρόλο τους με επιτυχία

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ αποστάσεως, έχει 9μηνη διάρκεια και εφόσον υπάρξει επιτυχής παρακολούθηση και αξιολόγηση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης 500 ωρών που αντιστοιχούν σε 12 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το Πιστοποιητικό παρέχει μοριοδότηση

  • δύο (2) μορίων για διορισμό στην Εκπαίδευση (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 13 / 29.01.2019 και με τον Νόμο 4589/2019).
  • μισού (0,5) μορίου για οποιοδήποτε στέλεχος εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΦΕΚ A 102/ 12.06.2018 και με τον Νόμο 4547/2018).

Υποβολή αιτήσεων: Από 29/07/2020 έως 25/09/2020.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του website my.kedivim.duth.gr (Υποβολή Αίτησης Εκπαιδευόμενου →ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ).

Σχετικές πληροφορίες: https://kedivim.duth.gr/

 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine