Αγώνας δρόμου από την Αναπτυξιακή Ροδόπης για να προχωρήσουν όλα τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα στο LEADER Ροδόπης Ξάνθης

17.07.2020 21:08

Κώστας Μαρκενδούδης

Δημήτρης Λουρίκας: «Στόχος μας είναι να εγκριθούν οι περισσότερες, και αν είναι δυνατόν και όλες οι προτάσεις»

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ήδη βρέθηκε μέρος των 7 εκ. ευρώ που χρειάζονται για να καλυφθούν όλα∙ συνεχείς οι προσπάθειες για την εξεύρεση των υπολοίπων

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και στον τουρισμό οι περισσότερες προτάσεις που κατατέθηκαν

Να καλυφθούν οι περισσότερες, αν όχι και όλες, οι προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια στα έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα, όπως έγινε με τις προτάσεις στα έργα Δημόσιου Χαρακτήρα, στο LEADER Ροδόπης-Ξάνθης, θέλει η Αναπτυξιακή Ροδόπης, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα  Σύμβουλο της κ. Δημήτρη Λουρίκα.

Για αυτό και η εταιρεία έχει αποδοθεί το τελευταίο διάστημα σε ένα σαφάρι αναζήτησης πόρων, που θα πέσουν στην περιοχή μας για μια σειρά από δράσεις, μιας και το αρχικό ποσό για τις προτάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα που προβλέπονταν στην πρόσκληση δεν καλύπτει ούτε το μισό προϋπολογισμό που θα απαιτηθεί.

Ήδη έχει προχωρήσει σε κινήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καταφέρνοντας να πάρει ένα σημαντικό επιπλέον ποσό, όμως απομένει αρκετή προσπάθεια ώστε να μπορέσει να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα για την περιοχή.

Ολοκληρώνει τα Δημόσια, προχωρά στα Ιδιωτικά έργα

Σε δύο πράγματα θα ρίξει μεγαλύτερη βαρύτητα η Αναπτυξιακή Ροδόπης το επόμενο διάστημα, σημείωσε ο κ. Λουρίκας, στο να προσπαθήσει να συμβασιοποιήσει τα έργα δημόσιου χαρακτήρα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και στην εξεύρεση επιπλέον πόρων για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, ώστε να καλυφθούν αν όχι όλα, η πλειοψηφία των προτάσεων που έχουν κατατεθεί.

Όσο αφορά το έργα Δημόσιου χαρακτήρα, οι διαδικασίες για την αξιολόγηση έχουν ολοκληρωθεί, και με την επιπλέον χρηματοδότηση που δόθηκε στο πρόγραμμα από το υπουργείο και την Περιφέρεια, προχωρούν όλες όσες πληρούσαν τα κριτήρια, με την χρηματοδότηση που θα διατεθεί μέσω του  LEADER Ροδόπης Ξάνθης να ανέρχεται περίπου στα 4.750.000 ευρώ.

Όμως η διαδικασία από την έγκριση, μέχρι την συμβασιοποίηση των έργων, έχει μια διαδικασία, η οποία αρκετές φορές είναι χρονοβόρα, γιατί χρειάζονται αποφάσεις θεσμικών οργάνων, δέσμευση ποσών, διακηρύξεις κτλ.

Για αυτό και σαν αναπτυξιακή έχουν δώσει έμφαση στο να προχωρήσει αυτή η διαδικασία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί όσο καθυστερεί αυτό το κομμάτι, πηγαίνουν πίσω και άλλες διαδικασίες.

«Ένας στόχος είναι τα έργα του Δημόσιου χαρακτήρα, που είχαν προϋπολογισμό 1.570.000 και έφτασαν τα 4.750.000 ευρώ, να μπορέσουν να συμβασιοποιηθούν, και να απορροφηθούν τα χρήματα» ανέφερε.

Αναζητούνται ακόμα 7 εκ. ευρώ

Μεγαλύτερο κομμάτι όμως είναι τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα, όπου κατατέθηκαν 110 προτάσεις. Κάποιες από τις προτάσεις αυτές, περίπου 10 σύμφωνα με τον κ. Λουρίκα, φαίνεται να έχουν κοπεί, γιατί δεν πληρούσαν κάποιες από τις προϋποθέσεις ή τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την προκήρυξη.

Να υπενθυμίσουμε ότι η χρηματοδότηση εκ μέρους του LEADER αφορά ένα ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης που υποβάλλεται, συνήθως 50-60% ανάλογα με την υποδράση υπαγωγής.

Έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων προτάσεων ανέρχεται στα 20 εκ. ευρώ, που για να καλυφθούν με το ποσό χρηματοδότησης από το LEADER, θα πρέπει να βρεθεί ποσό της τάξης των 11.500.000 ευρώ.

Το ποσό που περιλαμβανόταν στην αρχική πρόταση του LEADER ανερχόταν στα 4.250.000 ευρώ, που σημαίνει πως πρέπει να εξευρεθούν ακόμα 7 εκ. ευρώ, για να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ο κ. Λουρίκας τόνισε πως έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να μπορέσουν να αυξήσουν το διαθέσιμο ποσό.

Μία από αυτές είναι η υπερδέσμευση, δηλώνοντας στο Υπουργείο ότι έχουν πολλές προτάσεις, που σημαίνει πως πρέπει να δεσμευτεί επιπλέον ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εγκριθεί ένα ποσό γύρω στο 40% από το υπουργείο, ενώ αναμένεται να στηρίξει την προσπάθεια και η Περιφέρεια, όμως όπως ανέφερε ο κ. Λουρίκας, θα χρειαστεί ένα μεγάλο ποσό για να ικανοποιηθούν όλες οι προτάσεις.

Αν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει κάποιες να προχωρήσουν και κάποιες να μην χρηματοδοτηθούν, ανάλογα και με την αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής.

Τουρισμός και παροχή υπηρεσιών οι δημοφιλέστεροι τομείς

Η πρόσκληση  του LEADER είχε δεκαπέντε υποδράσεις, για διαφορετικούς τομείς, όμως προτάσεις κατατέθηκαν σε 11 από αυτές, για κάποιες από τις οποίες ο προϋπολογισμός έχει υπερκαλυφθεί, ενώ σε άλλες περισσεύουν και ποσά.

Αυτά, μαζί με τα αδιάθετα από τις 4 υποδράσεις όπου δεν υπήρξε ενδιαφέρον, θα μεταφερθούν όπου υπήρχε υπερκάλυψη.

Μέτρα στα οποία υπήρχε μεγάλη ζήτηση ήταν η υποδράση 19.2.2.5 (Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής) καθώς και η υποδράση 19.2.2.3 (Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής), το οποίο πολλοί περίμεναν στην περιοχή μας.

Οι αρχικές προτάσεις για την συγκεκριμένη υποδράση ήταν 1 εκ. και το πιθανότερο είναι, επειδή υπήρχαν πολλές προτάσεις, να χρειαστεί το ποσό να διπλασιαστεί ή ακόμα και να τριπλασιαστεί.

Ακόμα βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων, μιας και πρέπει να αποσταλεί και στη Διαχειριστική αρχή, όπου θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, ενώ στη συνέχεια θα ενημερωθούν οι τελικοί δικαιούχοι, για να προχωρήσει και η συμβασιοποίηση των προτάσεων που θα έχουν εγκριθεί, ανάλογα βέβαια και το ποσό που μπορεί να διατεθεί μέσω της Αναπτυξιακής.

«Στόχος μας είναι να εγκριθούν οι περισσότερες, και αν είναι δυνατόν και όλες οι προτάσεις» σημείωσε ο κ. Λουρίκας, για αυτό και θα προχωρήσουν σε όσες είναι ψηλότερα στην αξιολόγηση μέχρι να καλυφθεί το διαθέσιμο ποσό, και από εκεί και πέρα θα αξιοποιούνται ακόμα περισσότερες ανάλογα με τα κεφάλαια που θα εξευρεθούν.

Το LEADER, σημείωσε, είναι ένα δυναμικό στοιχείο της περιοχής, ενισχύει την τοπική κοινωνία και κινεί την αγορά, «άρα πρέπει όλοι να πιέσουμε, να βρούμε χρήματα, για να ωφεληθούν οι τελικοί δικαιούχοι, που είναι εν τέλει και οι κάτοικοι της περιοχές μας».

Με το νέο προεδρείο της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER Ροδόπης-Ξάνθης να έχει οριστεί, η διαδικασία προχωρά και τώρα είναι η κρίσιμη περίοδος της εξεύρεσης των χρημάτων.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

tzevelekidis