Γ. Σαλακίδης-Ε. Θωμαδάκη: «Κύριο ζητούμενο της επόμενης ημέρας του τμήματος η ενίσχυση του ακαδημαϊκού του προφίλ»

17.07.2020 20:15

Με αφορμή τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου και αν. προέδρου του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Γιώργος Σαλακίδης, υπ.πρόεδρος – Ευαγγελία Θωμαδάκη, υπ. αν.πρόεδρος*

Η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδικασία του Τμήματος έχει κύριο στόχο να ενδυναμώσει το διάλογο, τη διαφάνεια και τη συνυπευθυνότητα μέσα στο Τμήμα, πράγματα που θεωρούμε αποφασιστικά για τη λειτουργία μιας ακαδημαϊκής μονάδας. Πολύ περισσότερο το θεωρούμε αυτό επιβεβλημένο για την περίπτωση του δικού μας Τμήματος, με την πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία του –όχι μόνο μέσα στη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., αλλά και στον ευρύτερο ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο– και με δεδομένη τη δύσκολη πορεία που έχει διανύσει στα είκοσι χρόνια της ύπαρξής του, από τα οποία μόλις τα τέσσερα τελευταία ως αυτοδιοικούμενο. Ως εκ τούτου η ενίσχυση του ακαδημαϊκού προφίλ του είναι το κύριο ζητούμενο.

Έχουμε μακρά διαδρομή και οι δυο μας, κυριολεκτικά έχουμε μεγαλώσει μέσα στο τμήμα, η υποψήφια Αναπληρώτρια Πρόεδρος κ. Θωμαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια γλωσσολογίας, σχεδόν από την αρχή της λειτουργίας του, από το 2003, και ο υποψήφιος Πρόεδρος, κ. Σαλακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής οθωμανικής και τουρκικής γλώσσας και γραμματείας,  από το 2008, και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε άριστη γνώση των θετικών και αρνητικών στοιχείων που καθόρισαν την πορεία του.  Στο διάστημα αυτό έχουμε στηρίξει και αναπτύξει πολλές και επιτυχημένες δράσεις του Τμήματος. Για παράδειγμα, η ίδρυση και λειτουργία του πρώτου μεταπτυχιακού του Τμήματος «Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο», στο οποίο η συμβολή της υποψήφιας Αναπληρώτριας Προέδρου ήταν πρωταρχική, υπήρξε κατά κοινή ομολογία μια πολυετής δραστηριότητα που κινητοποίησε το μεγαλύτερο μέρος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, προσέφερε αναγνωρισιμότητα και θετικά στην ακαδημαϊκή του φήμη. Θα μπορούσαμε επίσης να αναφέρουμε τη συμμετοχή μας σε ερευνητικά προγράμματα, όπως το διαπανεπιστημιακό AUDIO-LINK –επιστημονικά υπεύθυνος για το Δ.Π.Θ ο κ. Σαλακίδης– που οδήγησε στη συγκέντρωση και ανάδειξη γλωσσικού και πολιτισμικού υλικού από τρεις κοινότητες της Θράκης (ελληνόφωνη, τουρκόφωνη και πομακική, βλ. σχετικό σύνδεσμο: http://ct-audiolink.gr/index.php/el/), αλλά και επιστημονικών συνεδρίων με διεθνή χαρακτήρα, ημερίδων κλπ.

Η συνεργασία μεταξύ μας, αλλά και με τους υπόλοιπους συναδέλφους του Τμήματος, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο υπήρξε πάντα άριστη. Για πολλά χρόνια έχουμε συνεργαστεί στο πρόγραμμα ανταλλαγών  Erasmus, που ξεκίνησε εκ του μηδενός χάρη στην κ. Θωμαδάκη και παρουσίασε μεγάλη κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, στο οποίο σημαντική ήταν και η συμβολή άλλων συναδέλφων του Τμήματος, κυρίως της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μάρκου, προσπάθεια που συνεχίζεται σήμερα επάξια από άλλους συναδέλφους. Στις άοκνες προσπάθειες του  υποψήφιου Πρόεδρου κ. Σαλακίδη οφείλεται εξάλλου η εικόνα που παρουσιάζει η κατεύθυνση τουρκικής γλώσσας, φιλολογίας και πολιτισμού σήμερα, η οποία οργανώθηκε σε επίπεδο προγράμματος και προσωπικού με τον καλύτερο τρόπο. Με αφορμή αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ότι στις επιδιώξεις μας είναι ακριβώς να επιτευχθούν  ανάλογα αποτελέσματα και σε άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, οι οποίες εξαιτίας διαφόρων συγκυριών –κυρίως υποστελέχωση στη ρωσική και ρουμανική κατεύθυνση–, χρειάζονται ακόμη αρκετή δουλειά.

Σημαντική επιδίωξή μας θα είναι η έμφαση στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του Τμήματος –θεραπεύει τις γλώσσες, τη λογοτεχνία, την ιστορία και τον πολιτισμό της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας– με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτός να συνδέεται αφενός με το ιδιαίτερο χρώμα της ευρύτερης περιοχής της Θράκης κι αφετέρου να αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των χωρών του παρευξείνιου χώρου.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Τμήμα μας έχει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο όχι μόνο της ακαδημαϊκής ζωής του Δημοκριτείου, αλλά γενικότερα της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και της τοπικής κοινότητας της Θράκης. Θα επιδιώξουμε την καλλιέργεια πνεύματος ουσιαστικής συμμετοχικότητας μεταξύ των συναδέλφων, την εδραίωση ενός αποσαφηνισμένου προφίλ του Τμήματος και την προώθηση της έρευνας στα πολλά και ετερογενή πεδία που θεραπεύουμε όλοι οι συνάδελφοι. Όπως επισήμαναν και στην πρόσφατη πανηγυρική διαδικτυακή συνάντηση για τα εικοσάχρονα του Τμήματος εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δ.Π.Θ. που είχαν αναλάβει στο παρελθόν την προεδρία τού μη αυτόνομου τότε Τμήματός μας, ένα πλήθος δυνατοτήτων παραμένει ακόμη ανεκμετάλλευτο και φιλοδοξούμε να στηρίξουμε δυναμικά κάθε ενέργεια προς το σκοπό αυτό. Για μας προϋπόθεση για μια τέτοια πορεία είναι η κατοχύρωση της ενεργού συμμετοχής όλων των συναδέλφων στα τεκταινόμενα και ο εποικοδομητικός διάλογος.

*Ο Γιώργος Σαλακίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής οθωμανικής και τουρκικής γλώσσας και γραμματείας και υποψήφιος πρόεδρος του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ

Η Ευαγγελία Θωμαδάκη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας και υποψήφια αναπληρώτρια πρόεδρος του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του ΔΠΘ

 

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine