Για 12 χρόνια θα παραχωρηθεί το Τουριστικό Περίπτερο Ιμέρου

02.07.2020 17:58

Κωνσταντίνος Μαρκενδούδης

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη ανακαίνιση του χώρου, καθώς και την συντήρηση των εγκαταστάσεων

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Για 12 χρόνια θα παραχωρήσει ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών το Τουριστικό Περίπτερο Ιμέρου, με τη δημοπρασία να αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα.
 
Βέβαια η τυχόν ανάδειξη αναδόχου δεν σημαίνει πως το τουριστικό περίπτερο θα λειτουργήσει άμεσα, μιας και οι φθορές σε αυτό είναι εκτεταμένες και απαιτούν σημαντικές εργασίες, που αναμένεται να καθυστερήσουν την λειτουργία του.
 
Στόχος του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών είναι η επιλογή κατάλληλου αναδόχου ο οποίος θα προβεί στην ανακαίνιση, αναβάθμιση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου αναλαμβάνοντας το σύνολο της δαπάνης αυτών.
 
Έτσι θα έχει ένα περιθώριο για την επισκευή του χώρου και μέχρι την περάτωση των εργασιών δεν θα καταβάλλει το μίσθωμα.
 

Εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια το Τουριστικό Περίπτερο

 

Να θυμίσουμε πως το Τουριστικό περίπτερο Ιμέρου, το οποίο βρίσκεται στην παραλία Ιμέρου, είναι συνολικής έκτασης 377 τ.μ., Στο ισόγειο, έχει αίθουσα πελατών εμβαδού 162,38 τ.μ., κουζίνα εμβαδού 34,20 τ.μ., λάντσα εμβαδού 13,69 τ.μ., αποχωρητήρια εμβαδού 22,08 τ.μ., καθώς και μπαρ εμβαδού 12,40 τ.μ.
 
Εξωτερικά, ο χώρος περιλαμβάνει αίθουσα πελατών εξώστη 197,50 τ.μ., καθώς και υπαίθριο χώρο τραπεζοκαθισμάτων εμβαδού 140,53 τ.μ., όμως γενικότερα ο χώρος, όπως έχουμε αναφέρει και παλιότερα, έχει εκτεταμένες φθορές.
 
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του ακινήτου ορίζεται το ποσό των 100 ευρώ το μήνα, με τους ενδιαφερόμενους να δίνουν τις προσφορές τους κατά τη δημοπρασία.
 
Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για δύο χρόνια και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου, κατά το ποσοστό του συνόλου της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μέχρι τη λήξη της συμβάσεως, πλέον χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου 3,6%. Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής του δείκτη τιμών το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό, όπως έχει διαμορφωθεί.
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μέρους του μισθώματος, ο μισθωτής οφείλει για το οφειλόμενο ποσό του μισθώματος το νόμιμο τόκο υπερημερίας, που κάθε φορά ισχύει, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων περί καταγγελίας της σύμβασης. Η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος αρχίζει από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.
 

Εντός έτους πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες

 

Πάντως η καταβολή στον Δήμο του ετήσιου μισθώματος θα αρχίσει αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών που απαιτούνται, οπότε και ορίζεται η έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 
Επισημαίνεται ότι μέσω της καταβολής του ετήσιου μισθώματος για τη χρήση των εγκαταστάσεων του έργου δεν καλύπτονται οι πάσης φύσεως άλλες καταβολές προς τον Δήμο, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών τελών.
 
Ο μισθωτής υποχρεούται να ξεκινήσει τις διαδικασίες-εργασίες συντήρησης και επισκευής εντός ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και συνολική προθεσμία περάτωσης των εργασιών ανέρχεται σε τριάντα έξη μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ αναλαμβάνει και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ή/και αναθεώρηση, καθώς και για τη διατήρηση σε ισχύ, όλων των αδειών που απαιτούνται.
 
Μάλιστα η συντήρηση των εγκαταστάσεων, η οποία βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή, θα συντελείται κανονικά μέχρι και 18 μήνες από τη λήξη της μίσθωσης.
 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα δώδεκα έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Εκμίσθωσης μεταξύ των δύο πλευρών.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine