Σοβαρά προβλήματα νομιμότητας για τις κάμερες του Χρυσοχοΐδη σε δημόσιους χώρους και συναθροίσεις

02.07.2020 16:29

Τι διαπιστώνει διαπιστώνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Βαριές σκιές νομιμότητας διαπιστώνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη χρήση καμερών, είτε φορητών είτε σταθερών, για τη μεθοδολογία σταχυολόγησης υπόπτων, αλλά και για αρκετά άλλα ζητήματα στο νέο προεδρικό διάταγμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, την ώρα που στη Βουλή συζητιέται το νομοσχέδιο ποινικοποίησης της συμμετοχής σε απαγορευμένες διαδηλώσεις, ενώ αναμένεται να αποφανθεί σχετικά και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Από τα βασικά προβλήματα που διαπιστώνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) αναφέρεται στην εστίαση της εικόνας «για τη διαπίστωση πράξεων που εµπίπτουν στους επιδιωκόµενους σκοπούς αφορά µια ειδικότερη και αυτοτελή κατηγορία υποκειµένων των δεδοµένων, καθώς τίθεται πλέον στο στόχαστρο συγκεκριµένο πρόσωπο, προκειµένου να διαπιστωθεί η τέλεση πράξεων που εµπίπτουν στους επιδιωκόµενους σκοπούς».

Όπως εξηγείται, «όταν η εστίαση και η στόχευση συγκεκριµένου προσώπου ή αντικειµένου (π.χ. οχήµατος) που δύναται να οδηγήσει σε ταυτοποίηση αποσκοπεί στη διακρίβωση εγκληµάτων, τότε η πράξη της επεξεργασίας δια της εστίασης της κάµερας φέρει χαρακτηριστικά ποινικοδικονοµικής ανακριτικής πράξης µε όσα συνεπάγεται σε επίπεδο εφαρµογής της οικείας νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένων των απαιτούµενων σχετικών εγγυήσεων ελέγχου και επίβλεψης».

Υπογραμμίζεται πως, σε αυτό το πλαίσιο, διαπιστώνεται η απουσία νοµοθετικής πρόβλεψης ορισµού ενός εκπροσώπου ανεξάρτητης και αµερόληπτης διοικητικής αρχής ή δικαστικού/εισαγγελικού λειτουργού που θα αποφασίζει εκ των προτέρων ή θα ελέγχει ή θα επιβλέπει την διαδικασία εστίασης καθώς και τις µεταγενέστερες εξαρτηµένες πράξεις επεξεργασίας (π.χ. επιλογής) του συναφούς υλικού.

Ξεκαθαρίζεται μάλιστα πως η εστίαση της εικόνας δεν επιτρέπεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχουν τελεσθεί παράνομες πράξεις. Προβλήματα σημειώνονται ακόμα και στο σημείο που το σχέδιο προλέπει πως «επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων επιτήρησης σε δηµόσιους χώρους, όταν…υπάρχει ανάγκη ιδιαίτερης προστασίας συγκεκριµένων χώρων, κτιρίων, εγκαταστάσεων ή προσώπων», καθώς τονίζεται πως η σχετική διάταξη «εκφεύγει» των εξουσιοδοτικών διατάξεων του νόμου, ενώ ζητάει να αναδιατυπωθεί η διάταξη και να γίνουν σαφείς οι επιδιωκόμενοι σκοποί.

Η Αρχή θέτει σοβαρούς προβληματισμούς για το προωθούμενο σχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς ξεκαθαρίζει πως από τις διατάξεις του Συντάγματος «δεν προκύπτει η δυνατότητα περιορισµού της έννοιας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µε νοµοθετική πρόβλεψη και άρα ούτε η µείωση του επιπέδου προστασίας του δικαιώµατος του ατόµου στον πληροφοριακό αυτοκαθορισµό του».

Για την εγκατάσταση των καμερών, η Αρχή σημειώνει πως δεν γίνεται ξεκάθαρα μία σειρά από σοβαρά ζητήματα, όπως το ποιος θα αποφασίζει την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων παρακολούθησης, ποιος θα είναι ο χρόνος ενεργοποίησής τους και υπό ποιες προϋποθέσεις, ποιο θα είναι το πρόσωπο που θα λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις και με ποιες εγγυήσεις, με ποια κριτήρια θα αποφασίζεται η επιτήρηση ενός συγκεκριμένου χώρου, αλλά και σημαντικά ζητήματα για την καταγραφή συγκεκριμένων προσώπων, για τα οποία δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη ορισμού εκπροσώπου ανεξάρτητης και αμερόληπτης διοικητικής αρχής, όπως δικαστικό ή εισαγγελικός λειτουργός.

Ένα ακόμα σημαντικό σημείο, αυτό για τις φορητές κάμερες και για τον… αστυνομικό κάμερα-ΜΑΤ, τονίζεται πως και πάλι δεν προσδιορίζεται το πρόσωπο που θα αποφασίζει κάτι τέτοιο, καθώς το σχέδιο αναφέρει πως «η λειτουργία φορητών καµερών επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση που υπάρχει άµεσος σοβαρός κίνδυνος τέλεσης αξιόποινης πράξης από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγµατος». Η Αρχή διαπιστώνει και πάλι απουσία νομοθετικής πρόβλεψης για τον ορισμό εκπροσώπου ανεξάρτητης και αμερόληπτης αρχής ή δικαστικού/εισαγγελικού λειτουργού.

Πηγή: Thepressproject.gr

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

tzevelekidis
ehealthmonitoring