Ενίσχυση της υδροδότησης των Σαπών μέσα από νέα γεώτρηση

01.07.2020 19:22

Σύνδεση με γεώτρηση στο Λίσσο ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις νερού στις Σάπες επιθυμεί ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Να δώσει λύση  στα χρόνια ζητήματα της ύδρευσης των Σαπών, μέσω σύνδεσης του δικτύου με γεώτρηση στον ποταμό Λίσσο, που θα ενισχύσει την υφιστάμενη παροχή από την περιοχή των Πετρωτών, επιθυμεί ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών, με την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την «Κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για την ενίσχυση της επάρκειας ποσίμου ύδατος, πόλεως Σαπών».
 
Αντικειμενικός σκοπός του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την επάρκεια πόσιμου ύδατος που υφίσταται στην πόλη των Σαπών, το οποίο βαίνει επιδεινωμένο κάθε έτος.
 
Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης (δίκτυο σωληνώσεων, αντλίες, αντλιοστάσια, υδατοδεξαμενές κλπ.), εξυπηρετεί την πόλη των Σαπών, τον οικισμό Αρσάκειο, τον μόνιμό οικισμό Παλιννοστούντων, καθώς και το ΒΙΟΠΑ Σαπών, με ένα σύνολο 4.500 μόνιμων κατοίκων, επιχειρήσεων, βιοτεχνιών.
 
Καθώς πρόκειται για περιοχή με κύριες ασχολίες στον πρωτογενή τομέα, στον αριθμό των κατοίκων, θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός χρήσης ύδατος του δικτύου ύδρευσης για άρδευση κήπων κλπ., γεγονός που επαυξάνει ακόμη περισσότερο τις καταναλώσεις και τις απαιτούμενες προς χρήση ποσότητες.
 
Οι απαιτούμενες ανάγκες κατά την παροχή αιχμής, του δικτύου ύδρευσης πόλεως Σαπών, υπολογίζονται σε 200,00μ3/ώρα πόσιμου ύδατος, με την υπάρχουσα παροχή να φτάνει -στην μέγιστη δυνατότητά της- τα 140,00μ3/ώρα, γεγονός που σύμφωνα με την Δημοτική αρχή, τεκμηριώνει πλήρως την υπάρχουσα προβληματική κατάσταση.
 
Με την πράξη ο Δήμος ζητά χρηματοδότηση ώστε να κατασκευαστεί νέο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, μήκους περίπου εννέα (9) χλμ., από υπάρχουσα γεώτρηση στον ποταμό Λίσσο (στην περιοχή του Πρωτάτου), έως την κεντρική δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος των Σαπών (στον μόνιμο οικισμό Παλιννοστούντων), με όλον τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό (αντλίες, βάνες, ηλεκτρολογικοί πίνακες κλπ.).
 
Η συγκεκριμένη γεώτρηση έχει παροχή 70,00μ/ώρα πολύ καλής ποιότητας ύδατος, η οποία προστιθέμενη στα υπάρχοντα (140,00μ3/ώρα) καλύπτει επαρκώς τις υδροδοτικές ανάγκες των Σαπών.
 
Ο Δήμος θεωρεί πως με το συγκεκριμένο έργο θα αντιμετωπιστεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η υπάρχουσα προβληματική κατάσταση, με μια μόνιμη και ασφαλή λύση, ενώ το νέο δίκτυο θα λειτουργήσει προσθετικά και ανεξάρτητα από το υπάρχον (από την περιοχή των Πετρωτών) και καθώς η περιοχή του ποταμού Λίσσου διαθέτει πολύ μεγάλες ποσότητες ύδατος, θα μπορεί σχετικά εύκολα να επεκταθεί, με τις προσθήκες νέων γεωτρήσεων.
 
Με την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών ελπίζει πως θα αποκτήσει επάρκεια για τα επόμενα χρόνια με ικανή ποσότητα και ποιότητα πόσιμου ύδατος, ώστε να πάψουν οι επαναλαμβανόμενες και συνεχείς για μεγάλα χρονικά διαστήματα διακοπές, που ταλανίζουν εδώ και χρόνια την πόλη των Σαπών.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine