45 θέσεις για τα κάμπινγκ του Δήμου Θάσου

23.06.2020 18:16

Μέχρι τις 29 Ιουνίου οι αιτήσεις

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Θάσου για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 45 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Θάσου «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.». Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:
 

Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς) ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ 1
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς) ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 2
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ του Πρίνου) ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 3
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ του Σωτήρος) ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 2
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς) ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 4
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ του Πρίνου) ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 3
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς) ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩ ΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 1
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ του Πρίνου) ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩ ΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 1
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς) ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ/ΕΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 1
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς) ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑ ΚΕΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ 1
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ του Πρίνου) ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 1
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ του Σωτήρος) ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 1
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς) ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 2
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ του Πρίνου) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 1
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ του Σωτήρος) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 1
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς για καθαριότητα εσωτερικών χώρων ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ 2
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς για καθαριότητα εσωτερικών χώρων ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 4
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς για καθαριότητα εξωτερικών χώρων (Περίγυρο κάμπινγκ κ.λπ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 4
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ του Πρίνου για καθαριότητα εσωτερικών χώρων) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 4
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ του Πρίνου για καθαριότητα εξωτερικών χώρων (Περίγυρο κάμπινγκ κ.λπ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 2
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ του Σωτήρος για καθαριότητα εσωτερικών χώρων ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 3
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ (η απασχόληση θα πραγματοποιηθεί στο κάμπινγκ του Σωτήρος για καθαριότητα εξωτερικών χώρων (Περίγυρο κάμπινγκ κ.λπ) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 4 ΜΗΝΩΝ 1
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

 
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 29 Ιουνίου 2020.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται εδώ

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

#audi_afs