Με ένα συμμετέχοντα συνεχίζει η διαδικασία για τη μελέτη μετεγκατάστασης του Αλάν Κογιού

02.06.2020 21:30

Κώστας Μαρκενδούδης

Για το «Ειδικό χωρικό σχέδιο για τη μετεγκατάσταση Ρομά στην περιοχή Αδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής»

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Με έναν συμμετέχοντα συνεχίζεται η διαδικασία του διαγωνισμού για την κατάρτιση του έργου «Ειδικό χωρικό σχέδιο για τη μετεγκατάσταση Ρομά στην περιοχή Αδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής» μετά από την έγκριση, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, των δύο πρώτων πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής.

Η μελέτη έχει σαν στόχο την πολεοδόμηση της περιοχής που προορίζεται για την μετεγκατάσταση των κατοίκων της περιοχής «Αλάν Κογιού» Κομοτηνής, σε έκταση 100 περίπου στρεμμάτων στο τέρμα της οδού Αδριανουπόλεως, που απαλλοτριώθηκε από τον Δήμο.

Για την μελέτη κατατέθηκαν 2 προτάσεις, με την μία όμως να απορρίπτεται κατά την διαδικασία, αφήνοντας μόνο έναν υποψήφιο ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο αν δεν υπάρξουν προβλήματα στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Έτσι το θέμα της μετεγκατάστασης συνεχίζει την αργή πορεία προς την υλοποίησή του, με περίπου 12 έτη να έχουν περάσει από την απόφαση του Δήμου Κομοτηνής να προχωρήσει στην απαλλοτρίωση της έκτασης. 

Η εκπόνηση βέβαια της μελέτης αποτελεί ουσιαστικά το τέλος της αρχής, μιας και για την υλοποίησή της θα πρέπει ο Δήμος Κομοτηνής να πραγματοποιήσει όλες τις μελέτες για την σύνδεση και τις υποδομές της έκτασης της μετεγκατάστασης, ενώ η κυβέρνηση θα πρέπει από την πλευρά της να αναλάβει το οικιστικό κομμάτι.

Η υφιστάμενη κατάσταση

Ο συνοικισμός «Αλάν Κογιού» βρίσκεται σήμερα στο τέρμα της οδού Ανδριανουπόλεως, καλύπτοντας έκταση 20 περίπου στρεμμάτων, στις ανατολικές παρυφές της πόλης της Κομοτηνής. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στον συνοικισμό διαμένουν 280 περίπου οικογένειες.

Ο Δήμος Κομοτηνής, προκειμένου να ανταποκριθεί στην μεγάλη ανάγκη στεγαστικής αποκατάστασης των κατοίκων αυτών, προωθεί τα τελευταία χρόνια έναν σχεδιασμό εξασφάλισης νέου χώρου και πολεοδόμησή του για την μετεγκατάστασή τους.

Ο χώρος αυτός έχει προβλεφθεί στο σχετικό ΓΠΣ του Δήμου Κομοτηνής, βρίσκεται ανατολικά της πόλης της Κομοτηνής και πολύ κοντά σε αυτήν, ενώ έχει ήδη απαλλοτριωθεί μετά την έκδοση των σχετικών δικαστικών αποφάσεων και της αμετάκλητης απόφασης του ΣτΕ.

Το επόμενο στάδιο αφορά τη σύνταξη μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου και ακολούθως των απαιτούμενων μελετών υλοποίησης των αστικών υποδομών και δικτύων.

Το εγχείρημα της μετεγκατάστασης των κατοίκων συνοικισμού «Αλάν Κογιού» ξεκίνησε σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, τη χαρτογράφηση των οικισμών διαβίωσής τους στην Ελλάδα και την μετεγκατάστασή τους, από τους ακατάλληλους συνοικισμούς σε κατάλληλους οργανωμένους χώρους, με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine